Aktuality

Stres matky opravdu může ovlivnit i dítě

Vyšlo letní číslo RECETOX news

Brigáda – pravidelný úklid

Volná pracovní pozice - Administrátor/ka – provozní oddělení

Cena SETAC za nejlepší článek

Volná pracovní pozice - Vedoucí pracoviště informačních technologií centra RECETOX

Volná pracovní pozice - Referent/ka pro podporu studijní agendy

Volná pracovní pozice - Referent/ka marketingu

Volná pracovní pozice – Postdoctoral position in Alzheimer’s disease, aging and human gut microbiota metabolites

Volná pracovní pozice – Postdoctoral position in metabolomics in Alzheimer’s disease, senescence and inflammaging

Volná pracovní pozice – Postdoctoral position in bioinformatician for NGS data analysis

Volná pracovní pozice – Postdoctoral position in computational pathology

Volná pracovní pozice – Postdoctoral position in mass spectrometry data analysis

Volná pracovní pozice – Postdoctoral position – Applied statistician

Volná pracovní pozice – Bioinformatics programmer

15. letní škola o toxických látkách v prostředí – přidán program

Volná pracovní pozice – Ekonom/ekonomka projektů

Volná pracovní pozice – Ph.D. Student Positions in Organic Chemistry / Material Chemistry / Physical Chemistry

Nový projekt v RECETOX

Volná pracovní pozice – Studiová porodní asistentka pro řešení výzkumné studie CELSPAC

Volná pracovní pozice – Postdoctoral Position in Alzheimer’s Disease, Aging and Human Gut Microbiota Metabolites

Volná pracovní pozice – Postdoctoral Position in Suspect Screening and Non-Target Analysis for Human Biomonitoring and Exposome Research

Volná pracovní pozice – Suspect Screening and Non-Target Analysis for Human Biomonitoring and Exposome Research

Den otevřených dveří pro studenty přihlášené do bakalářských studijních programů

Vyšlo první letošní číslo RECETOX News

Postdoctoral position - PROTEIN STRUCTURAL BIOLOGIST at Loschmidt Laboratories

PhD postitions - OPEN CALL

Interview s profesory Damborským a Prokopem

 

» Archiv

 

 

 

 

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Centrum je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Předmětem zájmu jsou především perzistentní organické polutanty (POPs), polární organické látky, toxické kovy a jejich specie, přírodní toxiny (cyanotoxiny).

Vědecká činnost Centra je realizována ve dvanácti pracovních skupinách sdružených do čtyř vědeckých programů:

Vědecké programy jsou podporovány nejmodernější výzkumnou infrastrukturou částečně centralizovanou do samostatných jednotek ("core facilities"):

Vzdělávání

Kromě výzkumu Centrum rovněž poskytuje vysokoškolské vzdělání ve třech různých oborech PřF MU - chemie životního prostředí, ekotoxikologie a matematická biologie - a organizuje další specializované vzdělávací aktivity a kurzy.

Společná pracoviště


Mezinárodní ohlasy

Stockholm Convention Success Stories

Declaration – Research and Infrastructure Needs

Synergies Success Stories

Multi-Actor Learning for Regional Sustainable Development in Europe: A Handbook of Best Practice

South Moravia Expands as Information Hot Spot


DHL certifikát

Centrum RECETOX pro mezinárodní dopravu vzorků a služeb využívá DHL, jak dokládají certifikáty z GoGreen programu v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 a 2016 za využívání „zelené“ dopravy a služeb.