Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy

a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni
 

Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii - RECETOX

"EU-DG Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology"
5th FP RTD EU

 
 
INTERAKCE  MEZI  CHEMICKÝMI  LÁTKAMI,  PROSTŘEDÍM  A  BIOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  A  JEJICH  DŮSLEDKY  NA  GLOBÁLNÍ,  REGIONÁLNÍ  A  LOKÁLNÍ  ÚROVNI
 
 

Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky pro rok 2005 - 2011
č. 0021622412

 
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 

Kontaktní osoba:    Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Kamenice 126/3
625 00  Brno
tel.: 549 494 457
fax: 549 492 840
e-mail:
http://www.recetox.muni.cz/


To the top