Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy

a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni
 

Mapa serveru

Klikněte pro rozbalení/sbalení Home page Klikněte pro rozbalení/sbalení NOSNé SMěRY ZáMěRU (NSZ) / FUNDAMENTAL STUDY OBJECTIVES (FSO)
Klikněte pro rozbalení/sbalení NSZ č. 1: OSUD CHEMICKýCH LáTEK V PROSTřEDí / FSO NO. 1: FATE OF CHEMICAL COMPOUNDS IN THE ENVIRONMENT
Klikněte pro rozbalení/sbalení VČP 1.1: Výskyt chemických látek v prostředí / RPP No. 1.1: Presence of chemical compounds in the environment
Klikněte pro rozbalení/sbalení VČP 1.2: Osud chemických látek v prostředí / RPP No. 1.2: Fate of chemical compounds in the environment
Klikněte pro rozbalení/sbalení VČP 1.3: Osud specií prvků v prostředí / RPP No. 1.3: Fate of element forms in the environment
Klikněte pro rozbalení/sbalení VČP 1.4: Abiotické transformace - environmentální fotochemie / RPP No. 1.4: Abiotic transformations - environmental photochemistry
Klikněte pro rozbalení/sbalení VČP 1.5: Biotické transformace / RPP No. 1.5: Biotic transformations
Klikněte pro rozbalení/sbalení VČP 1.6: Elektrochemické transformace / RPP No. 1.6: Electrochemical transformations
Klikněte pro rozbalení/sbalení NSZ č. 3: BIOLOGICKé účINKY VYBRANýCH CHEMICKýCH LáTEK A BIOINDIKACE STRESOVýCH VLIVů / FSO NO. 3: BIOLOGICAL EFFECTS OF SELECTED COMPOUNDS AND BIOINDICATION OF STRESS FACTORS
Klikněte pro rozbalení/sbalení NSZ č. 4: ANALýZA RIZIK / FSO NO. 4: RISK ANALYSIS
Klikněte pro rozbalení/sbalení PříPADOVé STUDIE / CASE STUDIES
Klikněte pro rozbalení/sbalení PUBLIKACE / PUBLICATIONS
Klikněte pro rozbalení/sbalení AKTUALITY / NEWS
Klikněte pro rozbalení/sbalení ODKAZY / LINKS