Interactions among the Chemicals, Environment and Biological Systems

and their Consequences on the Global, Regional and Local Scales
 

Publications

 

Metodika hodnocení ekologických rizik:

Dušek L., Jarkovský J., Holoubek I., Kubík V.,Hřebíček J., Ráček J., Čupr P., Hilscherová K.,Gelnarová E., Neméthová D., Hofman J., Klánová J., Koptíková J., Hejč M. (2007): Methodology of Ecotoxical Risk Assessment: Tutorial Based on Case Study "Zlín"; RECETOX and IBA, Masaryk University   - PDF verze ke stažení

 

Publikace 2007-08

 

Společné publikace

(podtržením jsou vyznačeni řešitelé D1 z různých VČP)

Uplatněné:
 1. Hilscherova, K., Dusek, L., Kubik, V., Cupr, P., Hofman, J., Klanova, J., Holoubek, I., 2007. Redistribution of organic pollutants in river sediments and alluvial soils related to major floods. Journal of Soils and Sediments 7, 167-177.
 2. Skarek, M., Cupr, P., Bartos, T., Kohoutek, J., Klanova, J., Holoubek, I., 2007a. A combined approach to the evaluation of organic air pollution - A case study of urban air in Sarajevo and Tuzla (Bosnia and Herzegovina). Science of the Total Environment 384, 182-193.
 3. Konecna, M., Komarek, J., Trnková, L. (2008). Determination of Cd by electrothermal atomic absorption spectrometry after electrodeposition on a graphite probe modified with palladium. Spectrochimica Acta Part B - Atomic Spectroscopy 63, 700 - 703.
 4. Mikelova, R., Z. Prokop, K. Stejskal, V. Adam, M. Beklova, L. Trnkova, B. Kulichova, A. Horna, R. Chaloupkova, J. Damborsky and R. Kizek: Enzymatic reaction coupled with flow injection analysis with charged aerosol, coulometric or amperometric detection for estimation of contamination of the environment by pesticides, Chromatographia 67 (2008) S47-S53.
 5. Fabrik, Z. Ruferova, K. Hilscherova, V. Adam, L. Trnkova and R. Kizek: A determination of metallothionein in larvae of freshwater midges (Chironomus riparius) using Brdicka reaction, Sensors 8 (2008) 4081-4094.
 6. Koblizkova, M., Dusek, L., Jarkovsky, J., Hofman, J., Bucheli, T.D., Klanova, J., 2008. Can physicochemical and microbial soil properties explain enantiorneric shifts of chiral organochlorines? Environmental Science & Technology 42, 5978-5984.
 7. Welker M., Sejnohova L., Nemethova D., von Dohren H., Jarkovsky J., Marsalek B., 2007. Seasonal shifts in chemotype composition of Microcystis sp communities in the pelagial and the sediment of a shallow reservoir. Limnology and Oceanography 52:609-619
 8. Holá M., Kalvoda J., Bábek O., Brzobohatý R., Holoubek I., Kanický V., Škoda R., 2008. LA-ICP-MS Heavy Metal Analyses of Fish Scales from Sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic), ENVIRON GEOL (2008, DOI 10.1007/s00254-008-1501-z) IF = 0.722
Uplatnění zahájeno (přijato k tisku):
 1. Hilscherová, K., Dušek, L., Šídlová, T., Jálová, V., Čupr, P., Giesy, J.P., Nehyba , S., Klánová, J., Holoubek, I., 2008. Seasonally and regionally determined indication potential of bioassays in contaminated river sediments. Environmental Toxicology & Chemistry. accepted
 2. Bláha L., Hilscherová K., Čáp T., Klánová J., Machát J., Zeman J., Holoubek I. (Accepted) Kinetic bacterial bioluminescence assay for the contact sediment toxicity testing - relationships with the matrix composition and contamination. Environmental Toxicology and Chemistry

 

Publikace po balíčcícch

VČP 1.1 - MONITOR

Články v časopisech s IF - uplatněné:

 1. Holoubek, I., Klanova, J., Jarkovsky, J., Kohoutek, J., 2007c. Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part I. Ambient air and wet deposition 1996-2005. Journal of Environmental Monitoring 9, 557-563.
 2. Holoubek, I., Klanova, J., Jarkovsky, J., Kubik, V., Helesic, J., 2007d. Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part II. Aquatic and terrestrial environments 1996-2005. Journal of Environmental Monitoring 9, 564-571.
 3. Chaemfa, C., Barber, J.L., Gocht, T., Harner, T., Holoubek, I., Klanova, J., Jones, K.C., 2008. Field calibration of polyurethane foam (PUF) disk passive air samplers for PCBs and OC Pesticides. Environmental Pollution. 156 (3) (2008) 1290-1297
 4. Klanova, J., Kohoutek, J., Cupr, P., Holoubek, I., 2007e. Are the residents of former Yugoslavia still exposed to elevated PCB levels due to the Balkan wars? Part 2: Passive air sampling network. Environment International 33, 727-735.
 5. Klanova, J., Kohoutek, J., Kostrhounova, R., Holoubek, I., 2007f. Are the residents of former Yugoslavia still exposed to elevated PCB levels due to the Balkan wars? - Part 1: air sampling in Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina. Environment International 33, 719-726.
 6. Klanova, J., Kohoutek, J., Hamplova, L., Urbanova, P., Holoubek, I., 2006d. Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 1. Performance assessment for seasonal and spatial variations. Environmental Pollution 144, 393-405.
 7. Shegunova, P., Klanova, J., Holoubek, I., 2007. Residues of organochlorinated pesticides in soils from the Czech Republic. Environmental Pollution 146, 257-261.
 8. Turk, M., Jaksic, J., Miloradov, M.V., Klanova, J., 2007. Post-war levels of persistent organic pollutants (POPs) in air from Serbia determined by active and passive sampling methods. Environmental Chemistry Letters 5, 109-113.

Články v časopisech s IF - uplatnění zahájeno:

 1. Holoubek, I., Dušek, L., Sánka, M., Hofman, J., Čupr, P., Jarkovský, J., Zbíral, J., Klánová, J., 2008a. Soil burdens of persistent organic pollutants - their levels, fate and risk. Part I. Variation of concentration ranges according to different soil uses and locations. Environmental Pollution. Accepted.
 2. Klánová, J., Čupr, P., Baráková, D., Šeda, Z., Anděl, P., Holoubek, I., 2008a. Can pine needles indicate trends in the air pollution levels at remote sites? Environmental Pollution. Accepted.

Články v recenzovaných časopisech bez IF:

 1. Holoubek, I., 2007. Organické látky v ovzduší I. A. Výskyt organických látek, B. Těkavé organické látky (VOC). Ochrana ovzduší. Kompendium kvality ovzduší. Část 7., 14.
 2. Holoubek, I., 2008a. Organické látky v ovzduší II. Persistentní organické látky. Ochrana ovzduší. Kompendium kvality ovzduší. Část 8., 14.

 

VČP 1.2 - FATE

Články v časopisech s IF - uplatněné:

 1. Komprda, J., Kubošová, K., Dvorská, A., Scheringer, M., Klánová, J., Holoubek, I., 2008. Application of an unsteady state environmental distribution model to a decadal time series of PAH concentrations in the Central Europe. Journal of Environmental Monitoring. (doi: 10.1039/B815719G).
 2. Dvorska, A., Lammel, G., Klanova, J., Holoubek, I., 2008. Košetice, Czech Republic - ten years of air pollution monitoring and four years of evaluating the origin of persistent organic pollutants. Environmental Pollution 156 (2) (2008) 403-408
 3. Mikes, O., Cupr, P., Trapp, S., Klanova, J., 2008. Uptake of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides from soil and air into radishes (Raphanus sativus). Environmental Pollution. (doi:10.1016/j.envpol.2008.09.007)
 4. Radonic, J., Turk, M., Vojinovic Miloradov, M., Čupr, P., Klánová, J., 2008. Gas-particle partitioning of persistent organic pollutants in the Western Balkan countries affected by war conflicts. Environmental Science and Pollution Research. (doi:10.1007/s11356-008-0067-3)
 5. Klánová, J., Čupr, P., Kohoutek, J., Harner, T., 2008d. Assessing meteorological parameters on the performance of PUF disks passive air samplers for POPs. Environmental Science & Technology 42, 550-555.
 6. Rusina, T.P., Smedes, F., Klanova, J., Booij, K., Holoubek, I., 2007. Polymer selection for passive sampling: A comparison of critical properties. Chemosphere 68, 1344-1351.
 7. Ruzickova, P., Klanova, J., Cupr, P., Lammel, G., Holoubek, I., 2008. An assessment of air-soil exchange of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides across Central and Southern Europe. Environ. Sci. Technol. 42, 179-185.
 8. Zencak, Z., Klanova, J., Holoubek, I., Gustafsson, O., 2007. Source apportionment of atmospheric PAHs in the western balkans by natural abundance radiocarbon analysis. Environmental Science & Technology 41, 3850-3855.

Články v časopisech s IF - uplatnění zahájeno:

 1. Lammel, G., Klánová, J., Kohoutek, J., Prokeš, R., Ries, L., Stohl, A., 2008b. Observation and origin of organochlorine pesticides, polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in the free troposphere over central Europe. Environmental Pollution. Accepted.
 2. Dvorská, A., Lammel, G., Holoubek, I., 2008a. Recent trends of persistentorganic pollutants in air in Europe - Air monitoring in combinationwith air mass trajectory statistics as a tool to study the effectivity of regional chemical policy. Atmospheric Environment. Accepted.

 

VČP 1.3 - FATESPECMET

Články v časopisech s IF - uplatněné:

 1. Hubová I., Holá M., Pinkas J., and Kanický V.: Examination of sol-gel technique applicability for preparation of pellets for soil analysis by laser ablation inductively coupled plasma optical emission spectrometry J. Anal. At. Spectrom. 22, 1238-1243 (2007). IF=3.64.
 2. Konečná M., Komárek J.: Utilization of electrodeposition for electrothermal atomic absorption spectrometry determination of gold. Spectrochim. Acta Part B. 62, 283-287 (2007). IF=3.092.
 3. Komárek J., Červenka R., Růžička T., Kubáň V.: ET-AAS determination of aluminium in dialysis solutions after flow injection solvent extraction. J. Pharmaceut. Biomed. 45, 504-509 (2007). IF=2.032.
 4. Ctvrtnickova T.; Cabalin L.M.; Laserna J., Kanicky V.: Comparison of double-pulse and single-pulse laser-induced breakdown spectroscopy techniques in the analysis of powdered samples of silicate raw materials for the brick-and-tile industry, SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY Volume: 63 Pages: 42-50 Published: 2008, IF = 2.957
 5. Holá M.*, Konečná V., Mikuška P., Kaiser J. *, Páleníková K., Průša S., Hanzlíková R., Kanický V.: Study of aerosols generated by 213-nm laser ablation of cobalt-cemented hardmetals, JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Volume: 23, Pages: 1341-1349, Published: 2008. IF = 3.269
 6. Konečná M., Komárek J., Trnková L.: Determination of Cd by electrothermal atomic absorption spectrometry after electrodeposition on a graphite probe modified with palladium SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY Volume: 63 Pages: 700 - 703, Published: 2008, IF = 2.957
 7. Houserová P., Matějíček D., Kubáň V., Pavlíčková J., Komárek J.: Stanovení chemických forem rtuti kapalinovou chromatografii s detekcí atomovou fluorescenční spektrometrií technikou generace studených par. Chem. Listy, 101, 495-503 (2007). IF=0.431.

Články v časopisech s IF - uplatnění zahájeno:

 1. Peš O., Foltynová P., Vyhnánek R., Vaculovič T., Kanický V., Preisler J. *: Off-line coupling of capillary electrophoresis to substrate-assisted laser desorption inductively coupled plasma mass spectrometry for elemental speciation, ANALYTICAL CHEMISTRY. (v tisku) IF = 5.287

Sborníkové práce:

 1. Komárek J., Pelcová P., Červenka R.: Stanovení chemických forem rtuti plynovou a kapalinovou chromatografií s detekcí atomovou fluorescenční spektrometrií. Inovace v atomové absorpční a fluorescenční spektroskopii, Pražské analytické centrum inovací, 2007, Praha.
 2. Komárek J., Rychlovský P.: Aplikace elektrodepozice analytu v metodě ET-AAS pro jeho prekoncentraci a separaci od matrice vzorku. Inovace v atomové absorpční a fluorescenční spektroskopii, Pražské analytické centrum inovací, 2007, Praha.

 

VČP 1.4 - ENPHOTO

Články v časopisech s IF - uplatněné:

 1. Heger, D., Klan, P., 2007. Interactions of organic molecules at grain boundaries in ice: A solvatochromic analysis. Journal of Photochemistry and Photobiology a-Chemistry 187, 275-284.
 2. Matykiewiczova, N., Klanova, J., Klan, P., 2007a. Photochemical degradation of PCBs in snow. Environ. Sci. Technol. 41, 8308-8314.
 3. Matykiewiczova, N., Kurkova, R., Klanova, J., Klan, P., 2007b. Photochemically induced nitration and hydroxylation of organic aromatic compounds in the presence of nitrate or nitrite in ice. Journal of Photochemistry and Photobiology a-Chemistry 187, 24-32.
 4. Klánová, J., Matykiewiczová, N., Máčka, Z., Prošek, P., Láska, K., Klán, P., 2008f. Persistent organic pollutants in soils and sediments from James Ross Island. Environmental Pollution 152, 416-423.
 5. Grannas, A.M., Jones, A.E., Dibb, J., Ammann, M., Anastasio, C., Beine, H.J., Bergin, M., Bottenheim, J., Boxe, C.S., Carver, G., Chen, G., Crawford, J.H., Domine, F., Frey, M.M., Guzman, M.I., Heard, D.E., Helmig, D., Hoffmann, M.R., Honrath, R.E., Huey, L.G., Hutterli, M., Jacobi, H.W., Klan, P., Lefer, B., McConnell, J., Plane, J., Sander, R., Savarino, J., Shepson, P.B., Simpson, W.R., Sodeau, J.R., von Glasow, R., Weller, R., Wolff, E.W., Zhu, T., 2007. An overview of snow photochemistry: evidence, mechanisms and impacts. Atmospheric Chemistry and Physics 7, 4329-4373. (2007)

Články v časopisech s IF - uplatnění zahájeno:

 1. Weber, J., Kurková, R., Klánová, J., Klán, P., Halsall, C.: Photolytic degradation of methyl-parathion and fenitrothion in ice and water: implications for cold environments. Environmental Pollution 2009. Accepted

Kapitola v knihách - uplatnění zahájeno:

 1. Hoffmann, M.R., Klan, P., Photophysics and photochemistry of molecular species trapped in ice: An overview. In Recent development of chemistry and photochemistry in ice, Takenaka, M.s (Eds). Research Signpost, 2008. In print.
 2. Klan, P., Wirz, J., Photochemistry of organic compounds: From concepts to practice, 2008. Wiley-Blackwell. In print

Články v časopisech bez IF - uplatněné:

 1. Kurková, R., Weber, J., Klánová, J., Klán, P., Halsall, C., Photodegradation of organophosphorus pesticides in water, ice and snow. Organohalogen Compounds, pp. 17-20, 2008.

 

VČP 1.5 - DEHALO

Články v časopisech s IF - uplatněné:

 1. Pavlová, M., Klvaňa, M., Jesenská, A., Prokop, Z., Konečná, H., Sato, T., Tsuda, M., Nagata, Y., Damborský, J., 2007: Identification of the Catalytic Pentad in the Haloalkane Dehalogenase DhmA from Mycobacterium avium N85. Journal of Structural Biology 157: 384-392.
 2. Chroust, K., Pavlová, M., Prokop, Z., Mendel, J., Božková, K., Kubát, Z., Zajíčková, V., Damborský, J., 2007: Quantitative Structure-Activity Relationships for Toxicity and Genotoxicity of Halogenated Aliphatic Compounds: Wing Spot Test of Drosophila melanogaster. Chemosphere 67: 152-159.
 3. Chovancová, E., Kosinski, J., Bujnicki, J.M., Damborský, J., 2007: Phylogenetic Analysis of Haloalkane Dehalogenases. Proteins 67: 305-316.
 4. Ito, M., Prokop, Z., Klvaňa , M., Otsubo, Y., Tsuda, M., Damborský, J., Nagata, Y., 2007 Degradation of b-Hexachlorocyclohexane by Haloalkane Dehalogenase LinB from g-Hexachlorocyclohexane-Utilizing Bacterium Sphingobium sp. MI1205. Archives of Microbiology 188: 313-325.
 5. Monincová, M., Vévodová, J., Prokop, Z., Damborský, J., 2007: Weak Activity of Haloalkane Dehalogenase LinB with 1,2,3-trichloropropane Revealed by X-ray Crystallography and Microcalorimetry. Applied and Environmental Microbiology 73: 2005-2008.

Články v časopisech s IF - uplatnění zahájeno:

 1. Jesenská, A., Sýkora, J., Olżyńska, A., Brezovský, J., Zdráhal, Z., Damborský, J., Hof, M. Nanosecond Time-Dependent Stokes Shift at the Tunnel Mouth of Haloalkane Dehalogenases. Journal of American Chemical Society (in press).
 2. Pavlová, M., Klvaňa, M., Chaloupková, R., Banáš, P., Otyepka, M., Wade, R., Nagata, Y., Damborský, J. Design and Evolution of Haloalkane Dehalogenase with Enhanced Conversion of 1,2,3-Trichloropropane by Modification of Access Tunnels. Nature Chemical Biology (in press).
 3. Fohlerová, R., Mazura, P., Janda, L., Chaloupková, R., Jeřábek, P., Damborský, J., Kiran, N.S., Brzobohatý, B. Functional Analysis of the Aglycone-Binding Site of the Maize b-Glucosidase Zm-p60.1. FEBS Journal (in press).

Kapitoly v knihách - uplatnění zahájeno:

 1. Damborský, J., Chaloupková, R., Pavlová, M., Chovancová, E., Brezovský, J. Structure-Function Relationships and Engineering of Haloalkane Dehalogenases. In. Timmis, K.N. (Ed.), Microbiology of Hydrocarbons, Oils, Lipids, and Derived Compounds (in press).

 

VČP 1.6 - ELCHEM

Články v časopisech s IF - uplatněné:

 1. Adam, V., Hanustiak, P., Krizkova, S., Beklova, M., Zehnalek, J., Trnkova, L., Horna, A., Sures, B., and Kizek, R. (2007). Palladium biosensor. Electroanalysis 19, 1909-1914.
 2. Adam, V., Krizkova, S., Zitka, O., Trnkova, L., Petrlova, J., Beklova, M., and Kizek, R. (2007). Determination of apo-metallothionein using adsorptive transfer stripping technique in connection with differential pulse voltammetry. Electroanalysis 19, 339-347.
 3. Beklova, M., Krizkova, S., Supalkova, V., Mikelova, R., Adam, V., Pikula, J., and Kizek, R. (2007). Determination of bromadiolone in pheasants and foxes by differential pulse voltammetry. Int. J. Environ. Anal. Chem. 87, 459-469.
 4. Krizkova, S., Adam, V., Petrlova, J., Zitka, O., Stejskal, K., Zehnalek, J., Sures, B., Trnkova, L., Beklova, M., and Kizek, R. (2007). A suggestion of electrochemical biosensor for study of platinum(II)-DNA interactions. Electroanalysis 19, 331-338.
 5. Mikelova, R., Baloun, J., Petrlova, J., Adam, V., Havel, L., Petrek, H., Horna, A., and Kizek, R. (2007). Electrochemical determination of Ag-ions in environment waters and their action on plant embryos. Bioelectrochemistry 70, 508-518.
 6. Mikelova, R., Hodek, P., Hanustiak, P., Adam, V., Krizkova, S., Havel, L., Stiborova, M., Horna, A., Beklova, M., Trnkova, L., and Kizek, R. (2007). Determination of isoflavones using liquid chromatography with electrochemical detection. Acta Chim. Slov. 54, 92-97.
 7. Mikelova, R., Trnkova, L., Jelen, F., Adam, V., and Kizek, R. (2007). Resolution of overlapped reduction signals in short hetero-oligonucleotides by elimination voltammetry. Electroanalysis 19, 348-355.
 8. Petrlova, J., Krizkova, S., Zitka, O., Hubalek, J., Prusa, R., Adam, V., Wang, J., Beklova, M., Sures, B., and Kizek, R. (2007). Utilizing a chronopotentiometric sensor technique for metallothionein determination in fish tissues and their host parasites. Sens. Actuator B-Chem. 127, 112-119.
 9. Petrlova, J., Masarik, M., Potesil, D., Adam, V., Trnkova, L., and Kizek, R. (2007). Zeptomole detection of streptavidin using carbon paste electrode and square-wave voltammetry. Electroanalysis 19, 1177-1182.
 10. Supalkova, V., Huska, D., Diopan, V., Hanustiak, P., Zitka, O., Stejskal, K., Baloun, J., Pikula, J., Havel, L., Zehnalek, J., Adam, V., Trnkova, L., Beklova, M., and Kizek, R. (2007). Electroanalysis of plant thiols. Sensors 7, 932-959.
 11. Supalkova, V., Petrek, J., Baloun, J., Adam, V., Bartusek, K., Trnkova, L., Beklova, M., Diopan, V., Havel, L., and Kizek, R. (2007). Multi-instrumental investigation of affecting of early somatic embryos of spruce by cadmium(II) and lead(II) ions. Sensors 7, 743-759.
 12. Zitka, O., Horna, A., Stejskal, K., Zehnalek, J., Adam, V., Havel, L., Zeman, L., and Kizek, R. (2007). Study of structural changes of lactoferrin using flow injection analysis with electrochemical detection on glassy carbon electrode. Acta Chim. Slov. 54, 68-73.
 13. Fabrik, Z. Svobodova, V. Adam, S. Krizkova, L. Trnkova, M. Beklova, M. Rodina and R. Kizek: Metallothionein levels in sperm of various fish species, J. Appl. Ichthyol. 24 (2008) 522-525.
 14. L. Trnkova, V. Adam, J. Hubalek, P. Babula and R. Kizek: Amperometric Sensor for Detection of Chloride Ions, Sensors 8 (2008) 5619-5636.
 15. L. Trnkova, L. Zerzankova, F. Dycka, R. Mikelova and F. Jelen: Study of copper and purine-copper complexes on modified carbon electrodes by cyclic and elimination voltammetry, Sensors 8 (2008) 429-444.
 16. K. Stejskal, S. Krizkova, V. Adam, B. Sures, L. Trnkova, J. Zehnalek, J. Hubalek, M. Beklova, P. Hanustiak, Z. Svobodova, A. Horna and R. Kizek: Bio-assessing of environmental pollution via monitoring of metallothionein level using electrochemical detection, IEEE Sens. J. (2008), 8, 1578-1585.
 17. L. Trnkova, V. Adam, J. Hubalek, P. Babula and R. Kizek: Amperometric Sensor for Detection of Chloride Ions, Sensors 8 (2008) 5619-5636.

Články v časopisech s IF - uplatnění zahájeno:

 1. Galandova J., R. Mikelova, J. Labuda and L. Trnkova: Investigation of the DNA biosensor based on chitosan-carbon nanoparticles interface by cyclic and elimination voltammetry, Electroanalysis in press (2008).
 2. Jelen, F. A. Kourilova, S. Hason, R. Kizek and L. Trnkova: Voltammetric Study of Adenine Complex with Copper on Mercury Electrode, Sensors (2008) in press.

Ostatní články v recenzovaných časopisech (bez IF):

 1. K. Stejskal, V. Diopan, V. Adam, J. Zehnalek, L. Trnkova, L. Havel, M. Galiova, R. Malina, K. Novotny, J. Kaiser and R. Kizek: Study of effects of lead ions on Sugar beet, Listy Cukrov. Reparske 124 (2008) 116-119.

 

VČP 1.7 - ENVIANAL

Články v časopisech s IF - uplatněné:

 1. Koci, K., Petrovska, H., Simek, Z., Varadova, E., Syslova, A., 2007. Extraction of polycyclic aromatic nitrogen heterocycles from spiked soil samples. International Journal of Environmental Analytical Chemistry 87, 111-123.
 2. Prycek, J., Ciganek, M., Simek, Z., 2007. Clean-up of extracts for nitrated derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons analyses prior to their gas chromatography determination. Journal of the Brazilian Chemical Society 18, 1125-1131.
 3. Švábenský, R., Oravec, M., Šimek, Z., 2008a. Determination of polycyclic aromatic nitrogen heterocycles in soil using liquid chromatography/tandem mass spectrometry. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. GEAC 350110.
 4. Svabensky, R., Koci, K., Simek, Z., 2007a. The study of properties of HPLC determination of polycyclic aromatic nitrogen heterocycles. International Journal of Environmental Analytical Chemistry 87, 337-349.
 5. Zahradnickova, H., Husek, P., Simek, P., Hartvich, P., Marsalek, B., Holoubek, I., 2007. Determination of D- and L-amino acids produced by cyanobacteria using gas chromatography on Chirasil-Val after derivatization with pentafluoropropyl chloroformate. Analytical and Bioanalytical Chemistry 388, 1815-1822.

Články v časopisech s IF - uplatnění zahájeno:

 1. Bečanová, J., Šimek, Z., 2008. Extraction and determination of trinitrotoluenes and products of their biotranformation in soil samples. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. Accepted
 2. Kukučka, P., Klánová, J., Sanka, M., Holoubek, I., 2008b. Soil burdens of persistent organic pollutants; their levels, fate and risk. Part II. Are there any trends in PCDD/F levels in mountain soils? Environmental Pollution. Accepted
 3. Bláhová, L., Oravec, M., Maršálek, B., Šejnohová, L., Šimek Z. and Bláha, L. The first occurrence of the cyanobacterial alkaloid toxin cylindrospermin in the Czech Republic as determined by immunochemical and LC/MS methods. Toxicon. Accepted

 

VČP 2.1 - GEOL

Články v časopisech s IF - uplatněné:

 1. Filip, J., Dachs, E., Tuček, J., Novák, M., Bezdička, P. (2008): Low-temperature calorimetric and magnetic data for the natural end-members of axinite group. American Mineralogist, 93, 548-557.
 2. Novák, M., Johan, Z., Škoda, R., Černý, P., Šrein, V., Veselovský, F. (2008): Primary oxide minerals in the system WO3 - Nb2O5 - TiO2 - Fe2O3 - FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory - Hatě, Czech Republic. European Journal of Mineralogy, 20, 487-499.
 3. Leichmann J., Novák M., Buriánek D., Burger D. (2007): High-temperature to ultrahigh-temperature related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kinzigite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif). Geologica Carpathica, 58, 415-425.
 4. Škoda R., Novák M. (2007): Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends. Lithos, 95, 1-2, 43-57.
 5. Buriánek D., Novák M. (2007): Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic. Lithos, , 95, 148-164.
 6. Kotková, J., Gerdes, A., Parrish, R.R., Novák, M. (2007): Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Visean conglomerates - a missing link in the late Variscan evolution of Central Europe: constraints from U-Pb chronology. Journal of Metamorphic Geology, 25, 781-801.

Články v časopisech s IF - uplatnění zahájeno:

 1. Kučera, J., Muchez, P., Slobodník, M., Prochaska, W. (2008): Geochemistry of highly saline fluids in the Moravo-Silesian Palaeozoic siliciclastic sequences: genetic implications. International Journal of Earth Sciences. (accepted)
 2. Leichmann, J., Jacher-Sliwczynska, K., Broska I. (2008): Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra). Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen. (accepted)

Bez IF:

 1. Kocourková E., Losos Z., Vávra V., (2007):. Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., vol. LXXXXII, no. 1, pp. 93-102.

 

VČP 2.2 - PALEOEKO
 1. Kalvoda J., Bábek O., Fatka O., Leichmann J., Melichar R., Nehyba S., Špaček P. (2008): Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic - a review. International Journal of Earth Sciences, 97(3)497-518
 2. Bábek O, Přikryl T, Hladil J (2007): Progressive drowning of carbonate platform in the Moravo-Silesian Basin (Czech Republic) before the Frasnian/Famennian event: facies, compositional variations and gamma-ray spektrometry. Facies (Int J Paleontol, Sediment, Geol) 53, 2: 293-316.
 3. Bábek, O., Franců, E., Kalvoda, J., Neubauer, F. (2008) A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen. 249(2):185-201
 4. Isaacson P. E. Díaz-Martínez., G.W. Grader G.W , Kalvoda J.,,. Babek O., Devuyst F.X. (2007): Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwana and its biogeographic consequences. Palaeogeography, Palaeoecology, Palaeoclimatology 268(3-4)126-142.
 5. Kováč, M., Andreyeva-Grigorovich, A., Bajraktarević, Z. Brzobohatý, R., Filipescu, S., Fodor, L., Harzhauser, M., Oszczypko, N., Nagymarosy, A., Pavelić, D., Rögl, F., Saftić, B.,Sliva, L. and Studencka, B. (2007): Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, paleoclimate and eustatic changes. - Geologica Carpathica 58, 6: 579-606.
 6. Devuyst F,X, Kalvoda J., (2007): Early evolution of the genus Eoparastaffella (Foraminifera) in Eurasia: the "interiecta group" and related forms, late Tournaisian to early Viséan (Mississippian). J Foram Res 37, 1, 69-89.
 7. Nehyba S., Šikula J. (2007): Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic). Geologica Carpathica, 58, 1, 53-69.

Bez IF:

 1. Nehyba S., Bábek O. (2007): Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006, 22-24. Brno.
 2. Nehyba S., Bubík M., Kirchner K., Petrová P., Vít J. (2006): Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, Brno 2006, 44-47.
 3. Nehyba S., Hladilová Š., Doláková N., Petrová P.(2007): Carpathian Foredeep. - Kapitola v knize Cenozoic of the Central Europe. Wien, V tisku.
 4. Nehyba S., Rez J. (2007): Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006, 25-27.
 5. Brzobohatý R., Nolf D.,Kroupa O. (2007): Fish Otoliths from the Middle Miocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic significance. Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Sciences de la Terre, 77: 167-196.

 

VČP 2.3 - GEOCHEM

Uplatněno:

 1. Filip J, Zboril R, Schneeweiss O, Zeman J, Cernik M, Kvapil P, Otyepka M (2007) Environmental applications of chemically pure natural ferrihydrite. Environ Sci Technol 41 (12): 4367-4374
 2. Vencelides, Z., Sracek, O., Prommer., H. (2007): Iron cycling and its impact on the electron balance at a petroleum hydrocarbon contaminated site in Hnevice, Czech Republic. J. Cont. Hydrol., 89, 270-294.
 3. Kuchovský T., Šráček O. (2007): Natural attenuation of chlorinated solvents: a comparative study. Environ. Geol., vol. 53, 147-157.
 4. Garcia G. M., Šráček O., Fernandez D. S., Hidalgo M., del Valle (2007): Factors affecting arsenic concentration in groundwater from Northwestern Chaco-Pampean Plain, Argentina. Environmental Geology, vol. 52, no. 7, pp. 1261-1275.
 5. Faimon J., Blecha M. (2008) Interaction of Freshly Precipitated Silica Gel with Aqueous Silicic Acid Solutions under Ambient and Near Neutral pH-conditions: A Detailed Analysis of Linear Rate Law. Aquat. Geochem. 14, 1-40.
 6. Hasan, M.A., Ahmed, K.M., Sracek O., Bhattacharya P., von Brömssen, M., Broms, S. , Fogelström, J., Mazumde, M.L., Jacks, G (2007) Arsenic in shallow groundwater of Bangladesh: investigations from three different physiographic settings. Hydrogeology Journal. 15(8): 1507-1522

Bez IF:

 1. Jiříček M., Šráček O., Janda V. (2007): Removal of chlorinated solvents from carbonate-buffered water by zero-valent iron. Central European Journal of Chemistry, 2007, 87-106.

Sborníky:

 1. Zeman J., Šupíková I., Černík M. (2008): Mine Water Stratification at Abandoned Mines and its Geochemical Model. In: Rapantova N., Hrkal Z. (eds.): Mine Water and the Environment, Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008, International Mine Water Association, Os-trava, 183-186.
 2. Říčka A., Kuchovský T., Zeman J. (2008): Stream Thermometry as an Effective Tool for Revealing Communication Areas between Mine Water and Surface Streams: Uranium Mine Rozna Case Study (Czech Republic). In: Rapantova N., Hrkal Z. (eds.): Mine Water and the Environment, Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008, International Mine Water As-sociation, Ostrava, 35-39.
 3. Grycz D., Kuchovský T., Říčka A., Zeman J. (2008): Regional Impact of Mining Activity to the Groundwater Regime: Example Case Study of the Rosice-Oslavany Coal Mine District, Czech Republic. In: Rapantova N., Hrkal Z. (eds.): Mine Water and the Environment, Pro-ceedings of the 10th IMWA Congress 2008, International Mine Water Association, Ostrava, 143-146.
 4. Kuchovský T., Říčka A., Červenková J. (2008): Impact of Gravel Pits on Ground water: Case Study of Gravel Pits near the Mohelnice City, Czech Republic. In: Rapantova N., Hrkal Z. (eds.): Mine Water and the Environment, Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008, International Mine Water Association, Ostrava, 69-72.
 5. Kuchovský T., Grycz D., Drábová M. (2008): Regional Impact of Mining on Stream Drain-age Characteristics in the Rosice-Oslavany Coal Mining District, Czech Republic. In: Rapan-tova N., Hrkal Z. (eds.): Mine Water and the Environment, Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008, International Mine Water Association, Ostrava, 155-158.
 6. Zeman J., Černík M., Šupíková I. (2008a): Geochemický model přírodního mokřadního system. In: Pecinová A. (ed.): Těžba a její dopady na životní prostředí II,. Sborník. Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim, 31-36.
 7. Zeman J., Černík M., Šupíková I. (2008b): Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky. In: Pecinová A. (ed.): Těžba a její dopady na životní prostředí II,. Sborník. Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim, 37-40.
 8. Fojt, B., Dolníček Z., Hoffman V., Škoda, R., Trdlička Z., Zeman J. (2007): Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník). Acta Musei Moraviae, Sci. geol., Brno, . 2007, vol. 92, pp. 3-57.

 

VČP 2.4 - CLIMAT
 1. Reznickova L, Brazdil R, Tolasz R (2007) Meteorological singularities in the Czech Republic in the period 1961-2002. Theoretical and Applied Climatology 88(3-4) 179-192
 2. Brázdil, R., Chromá, K., Dobrovolný, P., Tolasz, R.: Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961-2005. International Journal of Climatology, published on-line. DOI: 10.1002/joc.1718 (IF 2,610)
 3. Brázdil, R., Trnka, M., Dobrovolný, P., Chromá, K., Hlavinka, P., Žalud, Z.: Variability of droughts in the Czech Republic, 1881-2006. Theoretical and Applied Climatology, published on-line. DOI: 10.1007/s00704-008-0065-x (IF 1,674)
 4. Brazdil R, Kiss A, Luterbacher J, Valasek H (2008) Weather patterns in eastern Slovakia 1717-1730, based on records from the Breslau meteorological network. Int J Climatol 28(12) 1639-1651

Uplatnění zahájeno:

 1. Kürbis, K., Mudelsee, M., Tetzlaff, G., Brázdil, R.: Trends in extremes of temperature, dew point, and precipitation from two long instrumental records from central Europe. Theoretical and Applied Climatology, v tisku. (IF 1,674)
 2. Brázdil, R., Demarée, G.R., Deutsch, M., Garnier, E., Kiss, A., Luterbacher, J., Macdonald, N., Rohr, C., Dobrovolný, P., Kolář, P., Chromá, K: European floods during the winter 1783/1784: scenarios of an extreme event during the so-called "Little Ice Age". Theoretical and Applied Climatology, submitted (IF 1,674)

Další bez IF:

 1. Brazdil, R. Zahradnicek P., Dobrovolny P., Kotyza O, Valasek H. (2008) HISTORICAL AND RECENT VITICULTURE AS A SOURCE OF CLIMATOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE CZECH REPUBLIC. Geografie 113 (4) 351-371
 2. Brázdil, R., Kirchner, K. a kol. (2007): Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Masarykova univerzita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky AV ČR, Brno - Praha - Ostrava, 432 s. (v autorském týmu: P. Dobrovolný, K. Chromá).
 3. Brázdil, R., Valášek, H., Soukalová, E. a kol.: Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. In: Brno v minulosti a dnes - supplementum. Archiv města Brna, Brno, v tisku.

 

VČP 3.1 - CELLETOX (vedení dr. Hilscherová)
 1. Janošek J, Bittner M, Hilscherová K, Bláha L, Giesy J, Holoubek I. 2007. AhR-mediated and antiestrogenic activity of humic substances. Chemosphere 67:1096-1101
 2. Flegrova Z, Škarek M, Bartos T, Čupr P, Holoubek I. 2007. Usefulness of three SOS-response tests for genotoxicity detection. Fresenius Environmental Bulletin 16:1369-1376
 3. Flegrova Z, Bartos T, Čupr P, Škarek M. 2008. Sensitivity analysis of RecA genotoxicity test. Annals of Microbiology 58:1-5
 4. Novák J, Beníšek M, Pacherník J, Janošek J, Šídlová T, Kiviranta H, Verta M, Giesy J, Bláha L, Hilscherová K. 2007. INTERFERENCE OF CONTAMINATED SEDIMENT EXTRACTS AND ENVIRONMENTAL POLLUTANTS WITH RETINOID SIGNALING. Environmental Toxicology and Chemistry 26:1591-1599
 5. Leskinen P, Hilscherova K, Šídlová T, Kiviranta H, Pessala P, Salo S, Verta M, Virta M. 2008. Detecting AhR ligands in sediments using bioluminescent reporter yeast. Biosensors & Bioelectronics 23:1850-1855
 6. Upham B, Bláha L, Guzvic M, Pudrith C, Rummel AM, Trosko JE, Weiss L, Sai K, Babica P, Sovadinová I, Park JS, Tithof PK, Machala M, Vondráček J, Trosko JE. 2008. Inhibition of intercellular signaling, a tumor promotion event, by a cigarette abundant PAH, depends on phosphatidylcholine-specific phospholipase C. Cancer Science 99:696-705
 7. Upham B, Guzvic M, Scott J, Carbone JM, Bláha L, Coe C, Li LL, Rummel AM, Trosko JE. 2007. Inhibition of gap junctional intercellular communication and activation of mitogen-activated protein kinase by tumor-promoting organic Peroxides and protection by resveratrol. Nutrition and Cancer - An International Journal 57:38-47
 8. Bittner M, Hilscherova K, Giesy J. 2008. Changes of AhR-mediated activity of humic substance after irradiation. Environment International 33:812-816
 9. Gracia T, Jones PD, Higley EB, Hilscherova K, Newsted JL, Murphy MB, Chan AKY, Zhang XW, Hecker M, Lam PKS, Wu RSS, Giesy J. 2008. Modulation of steroidogenesis by coastal waters and sewage effluents of Hong Kong, China, using the H295R assay. Environmental Science and Pollution Research 15:332-343
 10. Novák J, Jálová V, Giesy J, Hilscherova K. (2009). Pollutants in particulate and gaseous fractions of ambient air interfere with multiple signaling pathways in vitro. Environment International 35(1):43-49
 11. Beníšek, M., Bláha, L., Hilscherová, K. (2008) Interference of PAHs and their N-heterocyclic analogs with signaling of retinoids in vitro. Toxicology In Vitro. 22(8)1909

 

VČP 3.2 - SOILETOX (vedení dr. Hofman)
 1. Sochova I, Hofman J, Holoubek I. 2007. Effects of seven organic pollutants on soil nematode Caenorhabditis elegans. Environment International 33:798-804
 2. Bezchlebova J, Cernohlavkova J, Kobeticova K, Lana J, Sochova I, Hofman J (2007): Effects of short-chain chlorinated paraffins on soil organisms. Ecotox Environ Safety 67(2)206-211
 3. Hofman J, Rhodes J, Semple KT. 2008. Fate and behaviour of phenanthrene in natural and artificial soils. Environ Pollut 152:468-475
 4. Rhodes J, Hofman J, Semple KT. 2008. Development of phenanthrene catabolism in natural and artificial soils. Environ Pollut 152:424-430
 5. Stroud J, Rhodes AH, Semple KT, Šimek Z, Hofman J. 2008 Using Supercritical Fluid Extractions to measure the desorption and bioavailability of phenanthrene in soils. Environmental Pollution 156(3):664
 6. Černohlávková J, Bartos T, Hofman J, Anděl P. (2008) Effects of road deicing salts on soil microorganisms. Soil Plant and Environment 54(11):4779
 7. Černohlávková J, Jarkovsky J, Hofman J. (2009). Effects of fungicides mancozeb and dinocap on carbon and nitrogen mineralization in soils. Ecotoxicology and Environmental Safety. 72(1):80-85
 8. Kobetičová K, Bezchlebová J, Lána J, Sochova I, Hofman J. (2008). Toxicity of four nitrogen-heterocyclic polyaromatic hydrocarbons (NPAHs) to soil organisms. Environ Int 71(3):650-660

Uplatnění zahájeno:

 1. Kobetičová K, Hofman J, Holoubek I. (in press). Avoidance response of Enchytraeus albidus in relation to carbendazim ageing in LUFA 2.2 soil. Environ Pollut

Články odborné - ostatní - neimpaktované:

 1. Kobetičová, K., Hofman, J., and Holoubek, I. (2007): Relating properties of PAHs and aza-PAHs to their toxic effects on Enchytraeus crypticus. Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis 110, 203-210.
 2. Kobetičová, K., Hofman, J., Holoubek, I., and Anděl, P. (2007): Effect of traffic on survival and reproduction of enchytraeid Enchytraeus crypticus in soils near belt highways. Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis 110, 211-220.
 3. Šuteková, E., Hilscherová, K., and Hofman, J. (2007): Biomarkers of oxidative stress and detoxification in Enchytraeidae - pilot study. Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis 110, 221-233.

 

VČP 3.3 - AQUETOX (vedení doc. Maršálek, doc. Bláha)
 1. Palíková M, Rábová M, Krejčí R, Navrátil S, Bláha L. 2007. Chromosomal Aberrations in Early Embryos of Weatherfish (Misgurnus fossilis L.) Exposed to Crude Cyanobacterial Extract and Semipurified Compound of Microcystins - a Pilot Study. Acta Vet Brno 76 (Supplementum 8 (November 2007)):S55-S60
 2. Zounková R, Odráška P, Doležalová L, Hilscherová K, Maršálek B, Bláha L. 2007. Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytostatic pharmaceuticals. Environmental Toxicology and Chemistry 26(10):2208-2214
 3. Adamovský O, Kopp R, Hilscherová K, Babica P, Palíková M, Pašková V, Navrátil S, Bláha L. 2007. Microcystin kinetics (bioaccumulation, elimination) and biochemical responses in common carp and silver carp exposed to toxic cyanobacterial blooms. Environmental Toxicology and Chemistry 26(12):2687-2693
 4. Drábková M, Admiraal W, Maršálek B. 2007. Combined exposure to hydrogen peroxide and light - Selective effects on cyanobacteria, green algae, and diatoms. Environmental Science & Technology 41:309-314
 5. Palikova M, Krejci R, Hilscherova K, Babica P, Navratil S, Kopp R, Blaha L. 2007. Effect of different cyanobacterial biomasses and their fractions with variable microcystin content on embryonal development of carp (Cyprinus carpio L.). Aquatic Toxicology 81:312-318
 6. Palíková M, Krejčí R, Hilscherová K, Burýšková B, Babica P, Navrátil S, Kopp R, Bláha L. 2007. Effects of Different Oxygen Saturation on Activity of Complex Biomass and Aqueous Crude Extract of Cyanobacteria During Embryonal Development in Carp (Cyprinus carpio L.). Acta Vet Brno 76:291-299
 7. Haeba M, Hilscherová K, Mazurová E, Bláha L. 2008. Selected endocrine disrupting compounds (vinclozolin, flutamide, ketoconazole and dicofol): Effects on survival, occurrence of males, growth, molting and reproduction of Daphnia magna. Environmental Science and Pollution Research 15:222-227
 8. Mazurová E, Hilscherová K, Jálová V, Kohler HR, Triebskorn R, Giesy JP, Bláha L. 2008. Endocrine effects of contaminated sediments on the freshwater snail Potamopyrgus antipodarum in vivo and in the cell bioassays in vitro. Aquatic Toxicology 89:172-179
 9. Mazurová E, Hilscherová K, Triebskorn R, Kohler HR, Maršálek B, Bláha L. 2008. Endocrine regulation of the reproduction in crustaceans - identification of potential targets for toxicants and environmental contaminants. Biologia 63:139-150
 10. Smutná M, Hilscherova K, Pašková V, Maršálek B. 2008. Biochemical parameters in Tubifex tubifex as an integral part of complex sediment toxicity assessment. Journal of Soils and Sediments 8:154-164
 11. Kohoutek J, Babica P, Bláha L, Maršálek B. 2008. A novel approach for monitoring of cyanobacterial toxins - development and evaluation of the passive sampler for microcystins. Analytical and Bioanalytical Chemistry 390:1167-1172
 12. Babica P, Hilscherova K, Bartova K, Blaha L, Marsalek B. 2007. Effects of dissolved microcystins on growth of planktonic photoautotrophs. Phycologia 46:137-142
 13. Pašková V, Adamovský O, Pikula J, Skočovská B, Banďouchová H, Horáková J, Babica P, Maršálek B, Hilscherova K. 2008. Detoxification and oxidative stress responses along with microcystins accumulation in Japanese quail exposed to cyanobacterial biomass. Sci Total Environ 398:34-47

 

VČP 4.1 - ECORA
 1. Baláž, M., Weidinger, K, Kocian, Ľ. & Némethová, D. Effect of habitat on Blackcap, Sylvia atricapilla nest predation in the absence of corvid predators. Folia Zoologica 56(2): 177-185. 2007. IF 0.585
 2. Baruš V, Jarkovský J, Prokeš M Philometra ovata (Nematoda: Philometroidea): a potential sentinel species of heavy metal accumulation. Parasitol Res. 100:929-933. 2007. IF 1.226
 3. Schenková J., Jarkovský J., Helešic J. Strategies of Coexistence of Two Species: Erpobdella octoculata and E. vilnensis (Hirudinea: Erpobdellidae). Internat. Rev. Hydrobiol. 92 (4-5) 527-538. 2007. IF 0.828
 4. Havelková, M., Svobodová, Z., Kolářová, J., Krijt, J., Némethová, D., Jarkovský, J., Pospíšil, R. Organic Pollutant Contamination of the River Tichá Orlice as Assessed by Biochemical Markers, Acta Vet. Brno 2008, 77: 133-141; doi:10.2754/avb200877010133. IF 0.449
 5. Přikrylová, I., Matějusová, I., Jarkovský, J., Gelnar, M. Morphometric comparison of three members of the Gyrodactylus nemachili-like species group (Monogenea: Gyrodactylidae) on Barbatula barbatula L. in the Czech Republic, with a reinstatement of G. Papernai Ergens & Bychowsky, 1967. Syst Parasitol (2008) 69:33-44 DOI 10.1007/s11230-007-9106-6 IF= 1.125
 6. Smýkal, P., Hýbl, M., Corander, J., Jarkovský, J., Flavell, A.J., Griga, M. Genetic diversity and population structure of pea (Pisum sativum L.) varieties derived from combined retrotransposon, microsatellite and morphological marker analysis. Theor Appl Genet (2008) 117:413-424. IF= 3.137
 7. Čejka, T., Horsák, M., Némethová, D. The composition and richness of danubian floodplain forest land snail faunas in relation to forest type and flood frequency. Journal of Molluscan Studies (2008) 74: 37-45. IF= 1.032
 8. Illyová, M., Bukvayová, K.,Némethová, D. Zooplankton in a Danube River Arm near Rusovce (Slovakia) Biologia 63/4: 566-573, 2008. IF= 0.207
 9. Havelková, M., Dušek, L., Némethová, D., Poleszczuk, G., Svobodová, Z. Comparison of Mercury Distribution Between Liver and Muscle - A Biomonitoring of Fish from Lightly and Heavily Contaminated Localities. Sensors 2008, 8, 4095-4109; DOI: 10.3390/s8074095. IF= 1.573
 10. Stefanidesova, K., Kocianova, E., Boldis, V., Kostanova, Z., Kanka, P., Nemethova, D., Spitalska, E. Evidence of Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia helvetica infection in free-ranging ungulates in central Slovakia. Eur J Wildl Res (2008) 54:519-524 IF= 0.979
 11. Mikula, P., Modra, H., Nemethova, D., Groch, L., Svobodova, Z. Effects of Subchronic Exposure to LASSO MTX_ (Alachlor 42% W/V) on Hematological Indices and Histology of the Common Carp, Cyprinus carpio L. Bull Environ Contam Toxicol (2008) 81:475-479IF= 0.563
 12. Mikula, P., Blahova, J., Kruzikova, K., Havelkova, M., Nemethova, D., Hulak, M., Svobodova, Z. Effects of the herbicide LASSO MTX (alachlor 42% W/V) on biometric parameters and liver biomarkers in the common carp (Cyprinus carpio). Pestic. Biochem. Physiol. (2009), doi:10.1016/j.pestbp.2008.07.010 IF= 1.475
 13. Blažek, R., Jarkovský, J., Koubková, B., Gelnar, M. (2008) Seasonal variation in parasite occurrence and microhabitat distribution of monogenean parasites of gudgeon Gobio gobio (L.). Helminthologia, Košice, 45, 4, od s. 185 - 191, 7 s. IF= 0.373
 14. Nepejchalová, L., Svobodová, Z., Kolářová, J., Frgalová, K., Valová, J., Némethová, D. (2008) Oxytetracycline Assay in Pond Sediment. Acta Veterinaria Brno. IF 0.449

ECORA-presentace - Letní školy:

 1. Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2007, 2008: Ecological Risk Assessment - Tutorial presentations

Sborník letní škola:

 1. Summer School of Computational Biology 2007: Environmental Data Analysis and Ecological Risk Assessment (Sborník: 978-80-210-4370-1)

bez IF, sborníky:

 1. Milan Novikmec, Marek Svitok, Eva Bulánková, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Derka, Jozef Halgoš, Ladislav Hamerlík, Daniela Illéšová, Marta Illyová, Iľja Krno, Jozef Lukáš, Danka Némethová, Zuzana Pastuchová, Slavomír Stašiov, Ferdinand Šporka, Elena Štefková, Eva Tirjaková, Jozef Tomajka & Peter Bituší. Limnology of streams in the poloniny national park (The East Carpathians, Slovakia). ISBN 978-80-228-1824-7. Technical University in Zvolen. 72pp.
 2. Brabec, K., Tomanová, S., Syrovátka, V., Petřivalská, K., Hering, D., Sharma, S., Miserendino, L., Moya, N., Rozkošný, R., Soldán, T., Graf, W., Korte, T., Schmidt-Kloiber, A., Tachamo, R.D., Kubošová, K., Jarkovský, J. (2008) Comparison of macroinvertebrate feeding strategies in streams from Asia, South America and Europe. In Moog, O., Hering, D., Sharma, S., Stubauer, I., Korte, T. (2008) Rivers in the Hindu Kush-Himalya - Ecology and Environmental Assessment. ISBN 978-3-00-024806-1
 3. Syrovatka, V., Brabec, K., Korte, T., Graf, W., Nesemann, H., Petřivalská, K., Huber, T., Hartmann, A., Tachamo, R.D., Shah, D.N., Alam, M.S., Hoque, M.M., Saha, M., Aziz, A., Sharma, S., Chopel, G.K., Kubošová, K. (2008) The effect of environmental conditions on the taxonomic and functional structure of benthic macroinvertebrate communities in the Hindu Kush-Himalyan region. In Moog, O., Hering, D., Sharma, S., Stubauer, I., Korte, T. (2008) Rivers in the Hindu Kush-Himalya - Ecology and Environmental Assessment. ISBN 978-3-00-024806-1.

 

VČP 4.2 - RISK-SOFT
 1. Dušek L., Mužík J., Kubásek M., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 - 8861.
 2. Systém pro správu a analýzu dat ze vzorků odebraných půd, vod, ovzduší, sedimentů a bioty. Od prosince 2006 v provozu (interní systém RECETOX - "Databáze odběrů RECETOX"). http://projects.cba.muni.cz/inchembiol
 3. Systém ARROW (systémové řešení pro sledování a hodnocení ekologického stavu vod). http://www.cba.muni.cz/arrow
 4. ECORA-TEST (Portal for Ecological Risk Assessment Methods) http://projects.cba.muni.cz/ecoratest/
 5. ADRIS (Assistant for Dose-Response Software) - online software for processing datasets from dose-response experiments http://projects.cba.muni.cz/ecoratest/
 6. Informační systém reportingu. Systém pro správu a řízení environmentálních reportingových povinností České republiky (v provozu jako interní systém CENIA - Česká informační agentura životního prostředí. http://www.cenia.cz)

Sborníky:

 1. Holoubek, I., Hřebíček, J., Dušek, L. ICT Tools For Environmental And Human Risk Assessment. In Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008). Barcelona, Catalonia : International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2008. od s. 2109-2117, 9 s. ISBN 978-84-7653-074-0.
 2. Ráček, J., Ludík, T., Kubík, V., Ministr, J., Sedláčková, J., Fiala, J. Development of an Information System for the Administration of Environmental Monitoring Data International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2008. s. 69-74.. ISBN 978-84-7653-074-0.

 

VČP 4.3 - HUMANRISK
 1. Chromý, V., Šváchová, L., Novosád, L., Jarkovský, J., Horák, P., Dobrovolná, H., Sedlák, P., Hlaváčová, B. (2009) Albumin-Based or Albumin Linked Calibrators Cause a Positive Bias in Serum Proteins Assayed by the Biuret Method. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 47(1);91-101. IF= 1.741.
 2. Škarek, M., Janosek, J., Cupr, P., Kohoutek, J., Novotna-Rychetska, A., Holoubek, I., 2007b. Evaluation of genotoxic and non-genotoxic effects of organic air pollution using in vitro bioassays. Environment International 33, 859-866.

Uplatnění zahájeno:

 1. Bartoš, T., Čupr, P., Klánová, J., and Holoubek, I.: Which compounds are responsible for elevated human health risks in the Western Balkans? Environment International (Accepted). IF 2.797

Kapitola v knize:

 1. Koptíková J., Dušek L., Holoubek I., Abrahámová J. Nádory varlat a rizikové faktory životního prostředí. S. 79 - 89. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. Nádory varlat. Grada Publishing, Praha, 2008. ISBN: 978-80-247-2349-5.

Speciální číslo (Supplement) Klinická Onkologie:

 1. Klinická onkologie, suplement 2007, Informační zázemí pro využití onkologických populačních dat v ČR, ISSN 0862-495 X (http://www.mou.cz/mou/upload/Rubriky/pro_odborniky/casopis_klinicka_onkologie/2007/Suplement1_07.pdf)

Bez IF:

 1. Čupr, P., Koptíková, J., Šantroch, J., Bartoš, T., Bednářová, Z., Mužík, J., Holoubek, I., and Dušek, L. Metodické možnosti hodnocení zdravotních rizik na populační úrovni s využitím dostupných environmentálních a epidemiologických dat. Klinická onkologie 20, 190-196. 2007.
 2. Sáňka, M., Čupr, P. Hodnocení ekosystémových a zdravotních rizik kontaminace zemědělských půd - metody a případové studie v ČR. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Půda v moderní informační společnosti. Rožnov pod Radhoštěm (Eds: Sobocká, Kulhavý). Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2008, ISBN: 978-80-89128-44-0.
 3. Klánová, J., Čupr, P., Holoubek, I., Kohoutek, J., Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Prokeš, R.: Časová a prostorová distribuce hladin persistentních organických polutantů (POPs) ve volném ovzduší s využitím pasivních vzorkovačů na bázi polyuretanové pěny. MONET 2007. Atlas krajiny ČR 2008. http://www.atlas.upol.cz/
 4. Kubošová, K., Komprda, J., Jarkovský, J., Sáňka, M., Bartušek, P., Holoubek I. Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě. Atlas krajiny ČR 2008. http://www.atlas.upol.cz/

 

Publikace 2005-06

 

 • Babica, P., L. Bláha and B. Maršálek (2005). Removal of microcystins by biofilms. A microcosm study.Environmental Science and Pollution Research 12(6): 369-374.
 • Bartos, T., M. Skarek, P. Cupr, P. Kosubova and I. Holoubek (2005). Genotoxic activity of a technical toxaphene mixture and its photodegradation products in SOS genotoxicity tests.Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 565(2): 113-120.
 • Bhattacharya, P., M. Claesson, J. Bundschuh, O. Šráček, J. Fagersberg, G. Jacks, R. A. Martin, A. R. del Storniolo and J. M. Thir (2005). "Distribution and mobility of arsenic in the Río Dulce alluvial aquifers in Santiago del Estero Province, Argentina." Science ot the Total Environment 358(1-3): 97-120.
 • Brázdil, R., P. Dobrovolný, L. Elleder, V. Kakos, O. Kotyza, J. Macková and H. Valášek (2005). Studium historických povodní v České republice jako příspěvek k historické hydrologii. Hydrologické dni 2005: Hydrológia pre integrovaný manažment vodných zdrojov, Bratislava, Slovakia.
 • Breiter, K., M. Novák, F. Koller and J. Cempírek (2005). "Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks." Mineralogy and Petrology 85(3): 205-221.
 • Bubík, M., P. Petrová, R. Brzobohatý, Hladilová and R. Mikuláš (2005). "Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně." Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2004: 20-24.
 • Cupr, P., M. Skarek, T. Bartos, M. Ciganek and I. Holoubek (2005). "Assessment of human health risk due to inhalation exposure in cattle and pig farms in south Moravia." Acta Veterinaria Brno 74(2): 305-312.
 • Davidova, M., J. Jarkovsky, I. Matejusova and M. Gelnar (2005). "Seasonal occurrence and metrical variability of Gyrodactylus rhodei Zitnan 1964 (Monogenea, Gyrodactylidae)." Parasitology Research 95(6): 398-405.
 • Doláková, N. (2005). "Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou - Javoříčský kras. Palynological studies in the cave Za hájovnou - Javoříčko Karst." Přírodovědné studie muzea Prostějovska 8: 79-84.
 • Doležalová, H., S. Houzar and Z. Losos (2005). "Barium-rich micas and manganoan sphalerite in sulphide bearing dolomite marble from Rožná uranium deposit, Czech Republic: An example of Ba and Mn partitioning during regional metamorphism." Mineralogica Polonica - Special Papers 25: 63-66.
 • Dolinová, J., J. Klánová and P. Klán (2005). "Photodegradation of organic pollutants adsorbed on spruce needles." Fresenius Environmental Bulletin 14(9): 818-822.
 • Dušek, L., J. Hřebíček and J. Jarkovský (2005). "Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology, September 4 - 5, 2005, Masaryk University in Brno, Czech Republic, ISBN 80-210-3907-8.
 • Dusek, L., J. Mužík, M. Kubásek, J. Koptikova, J. Žaloudík and R. Vyzula (2005). Český národní webový portál epidemiologie nádorů [online]. Masarykova univerzita, [2005] , 16.1.2008 [cit. 2008-1-16]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz.
 • Dusek, L., Z. Svobodova, D. Janouskova, B. Vykusova, J. Jarkovsky, R. Smid and P. Pavlis (2005). "Bioaccumulation of mercury in muscle tissue of fish in the Elbe River (Czech Republic): multispecies monitoring study 1991-1996." Ecotoxicology and Environmental Safety 61(2): 256-267.
 • Dvořák, V., J. Kalvoda and V. Melichar (2005). "Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic." Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004: 52-54.
 • Faimon, J. (2005). "Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model." Geologica Carpathica 56(5): 455-460.
 • Faimon, J. (2005). "Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions." Aquatic Geochemistry 11(2): 139-172.
 • Gregor, J., R. Geriš, B. Maršálek, J. Heteša and P. Marvan (2005). "In situ quantification of phytoplankton in reservoirs using a submersible spectrofluorometer." Hydrobiologia 548: 141-151.
 • Gregor, J. and B. Maršálek (2005). "A simple in vivo fluorescence method for the selective detection and quantification of freshwater cyanobacteria and eukaryotic algae." Acta Hydrochimica Et Hydrobiologica 33(2): 142-148.
 • Halavínová, M., M. Slobodník, L. Krmíček and K. J. (2005). "Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty." Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2004 12: 55-58.
 • Hrdlicka, A., V. Otruba, K. Novotny, D. Gunther and V. Kanicky (2005). "Feasibility of depth profiling of Zn-based coatings by laser ablation inductively coupled plasma optical emission and mass spectrometry using infrared Nd : YAG and ArF* lasers." Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy 60(3): 307-318.
 • Chromá, K., R. Brázdil and R. Tolasz (2005). "Spatio-temporal variability of hailstorms for Moravia and Silesia in the summer half-year of the period 1961-2000." Meteorologický časopis 8(2): 63-72.
 • Illyova, M. and D. Nemethova (2005). "Long-term changes in cladoceran assemblages in the Danube floodplain area (Slovak-Hungarian stretch)." Limnologica 35(4): 274-282.
 • Ivanov, M. (2005). "Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras." Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 8: 89-108.
 • Jacher-Sliwczynska, K., J. Leichmann and M. Michalik (2005). "Feldspars in the High Tatra granitoids and evidence of very low-grade alterations." Pol. Tow.Mineral.Prace.Spec. 25: 303 - 306.
 • Jacher-Sliwczynska, K., M. Slobodník, M. Markowiak, J. C. Schneider and M. Sass-Gustkiewicz (2005). "A common source of the galena mineralization hosted in rocks above the Brunovistulicum and the Malopolska massif: evidence from Pb isotope study." Polskie towarzystwo mineralogiczne - Prace specjalne 25: 98-101.
 • Jesenska, A., M. Pavlova, M. Strouhal, R. Chaloupkova, I. Tesinska, M. Monincova, Z. Prokop, M. Bartos, I. Pavlik, I. Rychlik, P. Mobius, Y. Nagata and J. Damborsky (2005). "Mycobacterial haloalkane dehalogenases: cloning, biochemical properties and distribution." Applied and Environmental Microbiology 71: 6736-6745.
 • Škoda, R. and M. Novák (2005). "Y,REE-Nb-Ta-Ti oxide minerals from NYF pegmatites of Třebíč massif, Moldanubicum, Czech Republic." Mineralogical Society of Poland - Special Papers 25: 63-66.
 • Kosubová, P., R. Grabic and I. Holoubek (2005). "Toxaphene and other chlorinated pesticides in the Czech mountain and lowland forest ecosystems." Fresenius Environmental Bulletin 14(3): 160-166.
 • Kovář, O. and Z. Losos (2005). "Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku." Bulletin mineralogicko-petrologického oddìlení Národního muzea v Praze 13: 137-139.
 • Krmíček, L. and A. Přichystal (2005). "První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovinì." Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004 12: 59-63.
 • Mandalakis, M., O. Gustafsson, T. Alsberg, A. L. Egeback, C. M. Reddy, L. Xu, J. Klanova, I. Holoubek and E. G. Stephanou (2005). "Contribution of biomass burning to atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons at three European background sites." Environmental Science & Technology 39(9): 2976-2982.
 • Maršálek, B., L. Bláha, L. Bláhová and P. Babica (2005). Czech Republic - Management and regulation of the cyanobacteria and cyanotoxins. Current approaches to cyanotoxin risk assessment, risk management and regulations in different countries (I. Chorus, ed.); WaBoLu ISSN 0175-4211; Federal Environmental Agency, (Umweltbundesamt), Dessau, Germany; pp. 37-39.
 • Musil, R. (2005). Animal prey. The Dolní Věstonice Studies 14, Pavlov I Southeast. A window Into the Gravettian Lifestyles.: 190-228.
 • Musil, R. (2005). "Arctoide und speleoide Merkmale bei den mittelpleistozänen Bären." Abh. Der Naturhist. Ges. Nürnberg 45: 165-170.
 • Musil, R. (2005). "Jarošov-Podvrša. A faunal Anomaly among Gravettian sites. Osteological Material Analysis." in: P. Škrdla: The Upper Palaeolithic on the Middle Course of the Moravia River, The Dolní Věstonice Studies 13: 203-216.
 • Musil, R. (2005). "Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu (Za Hájovnou Cave, exceptional locality of Javoříčko Karst, Moravia)." Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 8: 9-41.
 • Musil, R. (2005). "Klima v posledním glaciálu (The climate of the Last Glacial)." Acta Musei Moraviae, Sci. geol. 90: 223-246.
 • Musil, R. (2005). "Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras (Metapodia and phalanges of bears from "Za Hájovnou" Cave, Javoříčko Cave System, Moravia)." Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 8: 143-151.
 • Musil, R. (2005). "Rekonstrukce prostředí střední Evropy v době 9.000 až 5.500 let (Rekonstruction of the environment in Central Europe during 9,000 - 5,500 cal. BP)." Ve službách archeologie 6: 239-245.
 • Musil, R. and K. Valoch (2005). "Environmental changes spanning the Early-Middle Pleistocene transition." Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 89: 51-98.
 • Niedobova, E., J. Machat, V. Otruba and V. Kanicky (2005). "Vapour generation inductively coupled plasma optical emission spectrometry in determination of total iodine in milk." Journal of Analytical Atomic Spectrometry 20(9): 945-949.
 • Pluskalová, J. (2005). "Badenská foraminiferová fauna z lokality Olomouc - Neředín (střední miocén, karpatská předhlubeň)." Zprávy Vlast. Muz. Olomouc, Přírodní vědy 283: 61 - 67.
 • Potesil, D., J. Petrlova, V. Adam, J. Vacek, B. Klejdus, J. Zehnalek, L. Trnkova, L. Havel and R. Kizek (2005). "Simultaneous femtomole determination of cysteine, reduced and oxidized glutathione, and phytochelatin in maize (Zea mays L.) kernels using high-performance liquid chromatography with electrochemical detection." Journal of Chromatography A 1084(1-2): 134-144.
 • Prokop, Z., J. Damborsky, F. Oplustil, A. Jesenska and Y. Nagata (2005). Method of detoxification of yperite by using haloalkane dehalogenases. CZ Patent 298287.
 • Rez, J., R. Melichar, P. Pölt and S. Mitsche (2005). "Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBDS)." Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004 12: 111-114.
 • Sejkora, J., P. Novotny, M. Novak, V. Srein and P. Berlepsch (2005). "Calciopetersite from Domasov nad Bystrici, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group." Canadian mineralogist 43: 1393-1400.
 • Simkova, A., J. Jarkovsky, B. Koubkova, V. Barus and M. Prokes (2005). "Associations between fish reproductive cycle and the dynamics of metazoan parasite infection." Parasitology Research 95(1): 65-72.
 • Siroka, Z., J. Krijt, T. Randak, Z. Svobodova, G. Peskova, J. Fuksa, J. Hajslova, J. Jarkovsky and M. Janska (2005). "Organic pollutant contamination of the River Elbe as assessed by biochemical markers." Acta Veterinaria Brno 74(2): 293-303.
 • Talla, D., Z. Losos, P. Sulovský and R. Čopjaková (2005). "Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu." Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004: 98-102.
 • Štejnarová, P., M. Coelhan, R. Kostrhounová, H. Parlar and I. Holoubek (2005). "Analysis of short chain chlorinated paraffins in sediment samples from the Czech Republic by short-column GC/ECNI-MS." Chemosphere 58(3): 253-262.
 • Vrzal, R., A. Zdařilová, J. Ulrichová, L. Bláha, J. Giesy and Z. Dvořák (2005). "Activation of the aryl hydrocarbon receptor by berberine in HepG2 and H4IIE cells: Biphasic effect on CYP1A1." Biochemical Pharmacology 70(6): 925-936.
 • Zahradníčková, H., P. Hartvich and I. Holoubek (2005). "History and significance of chiral analysis of amino acids in biological matrices and environment." Chemicke Listy 99(10): 703-710.
 • Zhang, X. W., R. M. K. Yu, P. D. Jones, G. K. W. Lam, J. L. Newsted, T. Gracia, M. Hecker, K. Hilscherova, J. T. Sanderson, R. S. S. Wu and J. P. Giesy (2005). "Quantitative RT-PCR methods for evaluating toxicant-induced effects on steroidogenesis using the H295R cell line." Environmental Science & Technology 39(8): 2777-2785.
 • Bábek, O., Č. Tomek, R. Melichar, J. Kalvoda and J. Otava (2006). "Structure of unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review." Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 239(1): 37-75.
 • Babica, P., L. Bláha and B. Maršálek (2006). "Exploring the natural role of microcystins - a review of effects on photoautotrophic organisms." Journal of Phycology 42(1): 9-20.
 • Babica, P., J. Kohoutek, L. Bláha, O. Adamovský and B. Maršálek (2006). "Evaluation of extraction approaches linked with HPLC and ELISA for analyses of microcystin-LR, -RR and -YR in freshwater sediments with variable organic material content." Analytical and Bioanalytical Chemistry 385(8): 1545-1551.
 • Banas, P., M. Otyepka, P. Jerabek, M. Petrek and J. Damborsky (2006). "Mechanism of enhanced conversion of 1,2,3-trichloropropane by mutant haloalkane dehalogenase revealed by molecular modeling." Journal of Computer-Aided Molecular Design 20: 375-383.
 • Bartoš, T., S. Letzsch, M. Škarek, Z. Flegrová, P. Čupr and I. Holoubek (2006). "GFP assay as a sensitive eukaryotic screening model to detect toxic and genotoxic activity of azaarenes." Environmental Toxicology 21(4): 343-348.
 • Bielik, M., K. Kloska, B. Meurers, J. Švancara, S. Wybraniec, T. Fancsik, M. Grad, T. Grand, A. Guterch, M. Katona, C. Krolikowski, J. Mikuška, R. Pašteka, Z. Patecki, O. Polechonska, D. Ruess, V. Szalaiová, J. Šefara and J. Vozár (2006). "Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 seismic experiment region." Geologica Carpathica 57(3): 145-156.
 • Bittner, M., J. Janosek, K. Hilscherova, J. Giesy, I. Holoubek and L. Blaha (2006). "Activation of Ah receptor by pure humic acids." Environmental Toxicology 21(4): 338-342.
 • Blaha, L., K. Hilscherova, E. Mazurova, M. Hecker, P. D. Jones, J. L. Newsted, P. W. Bradley, T. Gracia, Z. Duris, I. Horka, I. Holoubek and J. P. Giesy (2006). "Alteration of steroidogenesis in H295R cells by organic sediment contaminants and relationships to other endocrine disrupting effects." Environment International 32(6): 749-757.
 • Brázdil, R. (2006). Climate change and losses through natural disaster: some remarks from experience in the Czech Republic. Climate Change and Disaster Losses Workshop. Understanding and Attributing Trends and Projections, Hohenkammer, Germany, Munich Re.
 • Brázdil, R. (2006). Extreme hydrometeorological events during the past millenium: data, methods, results, impacts. Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context, Sosnowiec - Warszawa, Poland, Faculty of Sciences, University of Silesia.
 • Brázdil, R. (2006). Floods in the Czech Republic during the past millenium: data, fluctuations, impacts. Tagus Floods 06 Workshop, Lisboa, Portugal, Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa.
 • Brázdil, R., O. Kotyza and P. Dobrovolný (2006). "July 1432 and August 2002 - two millennial floods in Bohemia?" Hydrological Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques 51(5): 848-863.
 • Brázdil, R., Z. W. Kundzewicz and G. Benito (2006). "Historical hydrology for studying flood risk in Europe." Hydrological Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques 51(5): 739-764.
 • Brázdil, R., Z. W. Kundzewicz and eds. (2006). "Historical hydrology. Special issue." Hydrological Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques 51(5): 733-985.
 • Brázdil, R., H. Valášek and K. Chromá (2006). "Documentary evidence of an economic character as a source for the study of meteorological and hydrological extremes and their impacts on human activities." Geografiska Annaler Series a-Physical Geography 88A(2): 79-86.
 • Bubík, M., S. Nehyba, P. Petrová and P. O. (2006). "Miocénní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny Sako a.s. v Brně - Líšni." Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 XIII: 32-35.
 • Buriánek, D., P. Hanžl, R. Melichar and A. Zavřelová (2006). "Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika." Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005: 84-88.
 • Buryskova, B., K. Hilscherova, L. Blaha, B. Marsalek and I. Holoubek (2006). "Toxicity and modulations of biomarkers in Xenopus laevis embryos exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons and their N-heterocyclic derivatives." Environmental Toxicology 21(6): 590-598.
 • Burýšková, B., L. Bláha, D. Vršková, K. Šimková and B. Maršálek (2006). "Effects and Induction of Glutathione S-transferase by Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs) and C-12 alkane (dodecane) in Xenopus laevis Frog Embryo." Acta Vet. Brno 75: 115-122.
 • Burýšková, B., K. Hilscherová, P. Babica, D. Vršková, B. Maršálek and L. Bláha (2006). "Toxicity of complex cyanobacterial samples and their fractions in Xenopus laevis embryos and the role of microcystins." Aquatic Toxicology 80(4): 346-354.
 • Cempírek, J. and M. Novák (2006). "Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina." Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 91: 79-88.
 • Cempírek, J. and M. Novák (2006). "Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex." Journal of the Czech Geological Society 51(3-4): 259-270.
 • Cempírek, J., M. Novák, A. Ertl, J. M. Hughes, R. G. R. and D. M. Dyar (2006). "Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated al from an abyssal pegmatite at Kutna Hora, Czech Republic : Structure, crystal chemistry, optical and xanes spectra." Canadian mineralogist 44(1): 23-30.
 • Cupr, P., J. Klanova, T. Bartos, Z. Flegrova, J. Kohoutek and I. Holoubek (2006). "Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 2. Air genotoxic potency screening assessment." Environmental Pollution 144(2): 406-413.
 • Čupr, P., J. Klánová, T. Bartoš, Z. Flegrová, J. Kohoutek and I. Holoubek (2006). "Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 2. Air genotoxic potency screening assessment." Environmental Pollution 144(2): 406-413.
 • Devuyst, F.-X., L. Hance and E. Poty (2006). "Moliniacian." Geologica Belgica 9(1/2): 123-131.
 • Dobrovolný, P. and K. Keprtová (2006). "Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since AD 1500." Geografie - Sborník České geografické společnosti 111(1): 51-69.
 • Dokoupilová, P., Z. Losos and V. Vávra (2006). "Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech." Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 91: 97-104.
 • Dokoupilová, P., P. Sulovský and Z. Losos (2006). "Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany." Mineralogica Polonica - Special Papers 28: 57-59.
 • Doležalová, H., S. Houzar, Z. Losos and R. Škoda (2006). "Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rozna uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic." Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen 182(2): 165-171.
 • Doležalová, H. and Z. Losos (2006). "Galena and Ag-Minerals from Rožná uranium deposit." Mineralogica Polonica - Special Papers 28: 60-62.
 • Dolinová, J., R. Růžička, R. Kurková, J. Klánová and P. Klán (2006). "Oxidation of aromatic and aliphatic hydrocarbons by OH radicals photochemically generated from H2O2 in ice." Environmental Science & Technology 40(24): 7668-7674.
 • Dusek, L., J. Hřebíček and J. Žižka (2006). "Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology, September 11 - 13, 2006, Masaryk University in Brno, Czech Republic, ISBN 80-7355-070-9."
 • Dvořák, Z., I. Sovadinová, L. Bláha, J. Giesy and J. Ulrichová (2006). "Quaternary benzo[c]phenathridine alkaloids sanguinarine and chelerythrine do not affect transcriptional activity of aryl hydrocarbon receptor: Analyses in rat hepatoma cell line H4IIE.luc." Food and Chemical Toxicology 44(9): 1466-1473.
 • Ettler, V., M. Mihaljevič, O. Šebek, M. Molek, T. Grygar and J. Zeman (2006). "Geochemical and Pb isotopic evidence for sources and dispersal of metal contamination in stream sediments from the mining and smelting district of Příbram, Czech Republic." Environmental Pollution 142(3): 409-417.
 • Faimon, J., J. Štelcl and D. Sas (2006). "Anthropogenic CO[2]-flux into cave atmosphere and its environmental impact : A case study in the Císarská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)." Science of the total environment 369(1-3): 231-245.
 • Feldmannova, M., K. Hilscherova, B. Marsalek and L. Blaha (2006). "Effects of N-heterocyclic polyaromatic hydrocarbons on survival, reproduction, and biochemical parameters in Daphnia magna." Environmental Toxicology 21(4): 425-431.
 • Filip, J., U. Kolitsch, M. Novák and O. Schneeweiss (2006). "The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated primitive pegmatite at Malešov, Czech Republic." Canadian Mineralogist 44(5): 1159-1170.
 • Filip, J., M. Novák, A. Beran and R. Zbořil (2006). "Crystal chemistry and OH defect concentrations in spodumene from different granitic pegmatites." Physics and Chemistry of Minerals 32(10): 733-746.
 • Galiova, M., V. Mozna, A. Stankova, K. Novotny and V. Kanicky (2006). "Study of laser-sample interactions of glasses and soils using laser-induced breakdown spectroscopy and optical emission spectroscopy with inductively coupled plasma." Chemicke Listy 100(3): 204-209.
 • Gracia, T., K. Hilscherova, P. D. Jones, J. L. Newsted, X. W. Zhang, M. Hecker, E. B. Higley, J. T. Sanderson, R. M. K. Yu, R. S. S. Wu and J. P. Giesy (2006). "The H295R system for evaluation of endocrine-disrupting effects." Ecotoxicology and Environmental Safety 65(3): 293-305.
 • Hance, L., E. Poty and F. X. Devuyst (2006). "Ivorian." Geologica Belgica 9(1/2): 117-122.
 • Hance, L., E. Poty and F. X. Devuyst (2006). "Tournaisian." Geologica Belgica 9(1/2): 47-53.
 • Hance, L., E. Poty and F. X. Devuyst (2006). "Visean." Geologica Belgica 9(1/2): 55-62.
 • Harner, T., M. Bartkow, I. Holoubek, J. Klanova, F. Wania, R. Gioia, C. Moeckel, A. J. Sweetman and K. C. Jones (2006). "Passive air sampling for persistent organic pollutants: Introductory remarks to the special issue." Environmental Pollution 144(2): 361-364.
 • Heger, D., J. Klánová and P. Klán (2006). "Enhanced protonation of cresol red in acidic aqueous solutions caused by freezing." Journal of Physical Chemistry B 110(3): 1277-1287.
 • Hola, M., P. Krasensky, V. Otruba and V. Kanicky (2006). "UV and IR laser ablation study of natural organic powdered materials - an example: ICP-OES with laser ablation of spiked infant formula cast pellets." Journal of Analytical Atomic Spectrometry 21(9): 974-977.
 • Hola, M., V. Otruba and V. Kanicky (2006). "Influence of binders on infrared laser ablation of powdered tungsten carbide pressed pellets in comparison with sintered tungsten carbide hardmetals studied by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry." Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy 61(5): 515-524.
 • Houserova, P., D. Matejicek, V. Kuban, J. Pavlickova and J. Komarek (2006). "Liquid chromatographic-cold vapour atomic fluorescence spectrometric determination of mercury species." Journal of Separation Science 29(2): 248-255.
 • Houzar, S. and M. Novák (2006). "Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Trebíc Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif." Journal of the Czech Geological Society 51(3-4): 249-258.
 • Houzar, S. and M. Novák (2006). "Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic." Mineralogia Polonica - Special Papers 28(1): 92-94.
 • Hrebicek, J. and J. Racek (2006). Informační systém reportingu. Systém pro správu a řízení environmentálních reportingových povinností České republiky. - http://cdm.cenia.cz.
 • Chadima, M., F. Hrouda and R. Melichar (2006). "Magnetic fabric study of the SE Rhenohercynian Zone (Bohemian Massif): Implications for dynamics of the Paleozoic accretionary wedge." Tectonophysics 418(1-2): 93-109.
 • Ivanov, M., R. Musil and R. Brzobohatý (2006). "Terrestrial and Marine Faunas from the Miocene Deposits of the Mokrá Plateau (Drahany Upland, Czech Republic) - Impact on Palaeogeography." Beiträge zur Paläontologie von Österreich 30: 223-239.
 • Janosek, J., K. Hilscherova, L. Blaha and I. Holoubek (2006). "Environmental xenobiotics and nuclear receptors - Interactions, effects and in vitro assessment." Toxicology in Vitro 20(1): 18-37.
 • Klánová, J., J. Kohoutek, L. Hamplova, P. Urbanova and I. Holoubek (2006). "Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 1. Performance assessment for seasonal and spatial variations." Environmental Pollution 144(2): 393-405.
 • Škoda, R., M. Novák and S. Houzar (2006). "Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu." Acta. Mus. Moraviae, Sci. geol. 91: 129-176.
 • Kokes, J., S. Zahradkova, D. Nemejcova, J. Hodovsky, J. Jarkovsky and T. Soldan (2006). "The PERLA system in the Czech Republic: a multivariate approach for assessing the ecological status of running waters." Hydrobiologia 566: 343-354.
 • Kuchovský, T., A. Říčka and J. Červenková (2006). Vliv štěrkoven na režim podzemních vod na příkladu DP Mohelnice. Sborník Těžba a životní prostředí ve střední Evropě. Vyd. Těžební unie.: 201-209.
 • Kvacek, Z., M. Kovac, J. Kovar-Eder, N. Dolakova, H. Jechorek, V. Parashiv, M. Kovacova and L. Sliva (2006). "Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys." Geologica Carpathica 57(4): 295-310.
 • Leichmann, J. and E. Hejl (2006). "Volcanism on Anafi island: short living, extensional, hydromagmatic volcanism in the central part of the South Aegean volcanic chain (Greece)." Neues Jahrbuch Fur Mineralogie-Abhandlungen 182(3): 231-240.
 • Leichmann, J., A. Kapinus, L. Pivnička and R. Weber (2006). "Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic." J. Czech Geol. Soc. 51(3-4): 189 - 199.
 • Mazurová, E., L. Bláha, K. Hilscherová, Z. Ďuriš, I. Horká, J. P. Giesy and R. Triebskorn (2006). Ecotoxicological evaluation of sediments contaminated by waste coal by in vivo and in vitro bioassays. Environmental Changes and Biological Assessment III (Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, vol. 163), ISBN 80-7368-201-X, pp. 274-278, Masaryk University, Brno: 187-189.
 • Menning, M., A. S. Alekseev, B. I. Chuvashov, V. I. Davydov, F. X. Devuyst, H. C. Forke, T. A. Grunt, L. Hance, P. H. Heckel, N. G. Izokh, Y. G. Jin, P. J. Jones, G. V. Kotlyar, H. W. Kozur, T. I. Nemyrovska, J. W. Schneider, X. D. Wang, K. Weddige, D. Weyer and D. M. Work (2006). "Global time scale and regional stratigraphic reference scales of Central and West Europe, East Europe, Tethys, South China, and North America as used in the Devonian-Carboniferous-Permian Correlation Chart 2003 (DCP 2003)." Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 240(1-2): 318-372.
 • Mikula, P., R. Dobsikova, Z. Svobodova and J. Jarkovsky (2006). "Evaluation of xenoestrogenic potential of propylparaben in zebrafish (Danio rerio)." Neuroendocrinology Letters 27: 104-107.
 • Mozna, V., J. Pisonero, M. Hola, V. Kanicky and D. Gunther (2006). "Quantitative analysis of Fe-based samples using ultraviolet nanosecond and femtosecond laser ablation-ICP-MS." Journal of Analytical Atomic Spectrometry 21(11): 1194-1201.
 • Musil, R. (2006). "Die Bärenpopulation von Bilzingsleben - eine neue mittelpleistozäne Art (La población des osos de Bilzingsleben - una nuova especie del Pleistoceno medio)." MUNIBE 57(1): 67-101.
 • Musil, R. (2006). "Nálezy obratlovců v Moravském krasu a jejich význam pro jeho poznání (The finds of vertebrates in the Moravian Karst as a fount for its knowledge)." Speleofórum 25: 82-83.
 • Nakamura, T., M. Zamocky, Z. Zdrahal, R. Chaloupkova, M. Monincova, Z. Prokop, Y. Nagata and J. Damborsky (2006). "Expression of glycosylated haloalkane dehalogenase LinB in Pichia pastoris." Protein Expression and Purification 46(1): 85-91.
 • Nehyba, S., M. Bubík, K. Kirchner, P. Petrová and J. Vít (2006). "Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí." Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005: 44-47.
 • Otava, J. and J. Havir (2006). "Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)." Geological Quarterly 50(3): 391-394.
 • Paskova, V., K. Hilscherova, M. Feldmannova and L. Blaha (2006). "Toxic effects and oxidative stress in higher plants exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons and their N-heterocyclic derivatives." Environmental Toxicology and Chemistry 25(12): 3238-3245.
 • Pavlova, V., P. Babica, D. Todorova, Z. Bratanova and B. Maršálek (2006). "Contamination of some reservoirs and lakes in Republic of Bulgaria by microcystins." Acta Hydrochimica Et Hydrobiologica 34(5): 437-441.
 • Petrlova, J., R. Mikelova, K. Stejskal, A. Kleckerova, O. Zitka, J. Petrek, L. Havel, J. Zehnalek, V. Adam, L. Trnkova and R. Kizek (2006). "Simultaneous determination of eight biologically active thiol compounds using gradient elution-liquid chromatography with Coul-Array detection." Journal of Separation Science 29(8): 1166-1173.
 • Petrlova, J., D. Potesil, R. Mikelova, O. Blastik, V. Adam, L. Trnkova, F. Jelen, R. Prusa, J. Kukacka and R. Kizek (2006). "Attomole voltammetric determination of metallothionein." Electrochimica Acta 51(24): 5112-5119.
 • Pfister, C. and R. Brázdil (2006). "Social vulnerability to climate in the "Little Ice Age": an example from Central Europe in the early 1770s." Climate of the Past 2: 115-129.
 • Písek, J. and R. Brázdil (2006). "Responses of large volcanic eruptions in the instrumental and documentary climatic data over Central Europe." International Journal of Climatology 26(4): 439-459.
 • Poty, E., F.-X. Devuyst and L. Hance (2006). "Upper Devonian and Mississippian foraminiferal and rugose coral zonations of Belgium and northern France: a tool for Eurasian correlations." Geological Magazine 143(6): 829-857.
 • Poul, I., J. Janečka and R. Melichar (2006). "Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)." Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005: 52-53.
 • Prasek, J., M. Adamek, J. Hubalek, V. Adam, L. Trnkova and R. Kizek (2006). "New hydrodynamic electrochemical arrangement for cadmium ions detection using thick-film chemical sensor electrodes." Sensors 6(11): 1498-1512.
 • Pribylova, P., J. Klánová, M. Coelhan and I. Holoubek (2006). "Analytical method for the determination of chlorinated paraffins in environmental samples using GC-ECNI-ion trap-MS." Fresenius Environmental Bulletin 15(6): 571-577.
 • Pribylova, P., J. Klánová and I. Holoubek (2006). "Screening of short- and medium-chain chlorinated paraffins in selected riverine sediments and sludge from the Czech Republic." Environmental Pollution 144(1): 248-254.
 • Prokop, Z., F. Oplustil, J. DeFrank and J. Damborsky (2006). "Enzymes fight chemical weapons." Biotechnology Journal 1: 1370-1380.
 • Prycek, J., M. Ciganek and Z. Simek (2006). "Pressurised solvent extraction of nitrated derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons from roadside dust." International Journal of Environmental Analytical Chemistry 86(5): 313-324.
 • Přibylová, P., J. Klánová and H. I. (2006). "Contamination of the Czech aquatic environment by short and medium chain chlorinated paraffins." Environmental Pollution 144(1): 248-254.
 • Přichystal, A. and e. al. (2006). "206Pb/ 238U ID-TIMS-dating of the Krásné Loucky tuff (Early Namurian, Latest Mississippian), Upper Silesia, Czech Republic." Schr.-R. Dt. Ges. Geowiss. 41: 33-34.
 • Racek, J., V. Kubik and M. Petras (2006). "Systém pro správu a analýzu dat ze vzorků odebraných půd, vod, ovzduší, sedimentů a bioty - http://projects.cba.muni.cz/inchembiol Od prosince 2006 ve zkušebním provozu v podob¨§ interního systému Recetox pod pracovním názvem "Databáze odberu RECETOX"."
 • Randak, T., M. Kocour, V. Zlabek, T. Policar and J. Jarkovsky (2006). "Effect of culture conditions on reproductive traits of brown trout Salmo trutta L." Bulletin Francais De La Peche Et De La Pisciculture(383): 1-11.
 • Randak, T., V. Zlabek, J. Kolarova, Z. Svobodova, J. Hajslova, Z. Siroka, M. Janska, J. Pulkrabova, T. Cajka and J. Jarkovsky (2006). "Biomarkers detected in Chub (Leuciscus cephalus L.) to evaluate contamination of the Elbe and Vltava rivers, Czech Republic." Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 76(2): 233-241.
 • Růžičková, P., I. Holoubek and J. Klánová (2006). "Experimental studies of environmental processes: A practical course in environmental chemistry." Environmental Science and Pollution Research 13(6): 435-440.
 • Selker, J. S., L. Thevenaz, H. Huwald, A. Mallet, W. Luxemburg, N. V. de Giesen, M. Stejskal, J. Zeman, M. Westhoff and M. B. Parlange (2006). "Distributed fiber-optic temperature sensing for hydrologic systems." Water Resources Research 42(12).
 • Schenkova, J., J. Helesic and J. Jarkovsky (2006). "Seasonal dynamics of Bythonomus lemani and Bothrioneurum vejdovskyanum (Oligochaeta, Annelida) in relation to environmental variables." Biologia 61(5): 517-523.
 • Scheringer, M., H. Fiedler, N. Suzuki, I. Holoubek, C. Zetzsch and A. Bergman (2006). "Initiative for an International Panel on Chemical Pollution (IPCP)." Environmental Science and Pollution Research 13(6): 432-434.
 • Skybova, M., J. Lenicek, A. Rychtecka, P. Sykorova, V. Balasova, J. Bilek, J. Kohoutek and I. Holoubek (2006). "Determination of volatile organic compounds in the atmosphere and their influence on ozone formation." Fresenius Environmental Bulletin 15(12B): 1616-1623.
 • Slobodnik, M., P. Muchez, J. Kral and E. Keppens (2006). "Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic." Geological Magazine 143(4): 491-508.
 • Smid, R., M. Kubasek, D. Klimes, L. Dusek, J. Jarkovsky, B. Marsalek, K. Hilscherova, L. Blaha, P. Cupr and I. Holoubek (2006). "Web portal for management of bioindication methods and ecotoxicological tests in ecological risk assessment." Ecotoxicology 15(8): 623-627.
 • Sochová, I., J. Hofman and I. Holoubek (2006). "Using nematodes in soil ecotoxicology." Environment International 32(3): 374-383.
 • Sovadinova, I., L. Blaha, J. Janosek, K. Hilscherova, J. P. Giesy, P. D. Jones and I. Holoubek (2006). "Cytotoxicity and aryl hydrocarbon receptor-mediated activity of N-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons: Structure-activity relationships." Environmental Toxicology and Chemistry 25(5): 1291-1297.
 • Spacek, P., Z. Sykorova, J. Pazdirkova, J. Svancara and J. Havir (2006). "Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)." Studia Geophysica Et Geodaetica 50(2): 233-258.
 • Suchánková, J., J. Leichmann and J. Zeman (2006). "Biotit a amfibol z ultrapotasických hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu." Geol výzk Mor.Slez. v r. 2005: 105-108.
 • Svobodova, Z., B. Vykusova, H. Modra, J. Jarkovsky and M. Smutna (2006). "Haematological and biochemical profile of harvest-size carp during harvest and post-harvest storage." Aquaculture Research 37(10): 959-965.
 • Tvrzova, L., Z. Prokop, J. Navratilova, R. Mullerova and J. Neca (2006). "Development of a microtiter plate-based method for determination of degradation profile of nitrophenolic compounds." Journal of Microbiological Methods 65(3): 551-556.
 • Vitecek, J., J. Petrlova, J. Petrek, V. Adam, D. Potesil, L. Havel, R. Mikelova, L. Trnkova and R. Kizek (2006). "Electrochemical study of S-nitrosoglutathione and nitric oxide by carbon fibre NO sensor and cyclic voltammetry - possible way of monitoring of nitric oxide." Electrochimica Acta 51(24): 5087-5094.
 • Vlková, M., V. Thon, M. Šáfryová, L. Bláha, A. Svobodník, J. Lokaj and J. Litzman (2006). "Age dependency and mutual relations in T and B lymphocyte abnormalities in common variable immunodeficiency patients." Clinical and Experimental Immunology 143(2): 373-379.
 • Welker, M., B. Maršálek, L. Sejnohova and H. von Dohren (2006). "Detection and identification of oligopeptides in Microcystis (cyanobacteria) colonies: Toward an understanding of metabolic diversity." Peptides 27(9): 2090-2103.
 • Yiou, P., P. Ribereau, P. Naveau, M. Nogaj and R. Brázdil (2006). "Statistical analysis of floods in Bohemia (Czech Republic) since 1825." Hydrological Sciences Journal-Journal Des Sciences Hydrologiques 51(5): 930-945.
 • Zeisbergerová, M., V. Košťál, M. Šrámková, P. Babica, L. Bláha, Z. Glatz and V. Kahle (2006). "Separation of microcystins by capillary electrochromatography in monolithic columns." Journal of Chromatography B 841: 140-144.
 • Zeman, J. (2006). Kvantitativní dynamika vývoje důlních vod. Geochémia 2006. O. Ïurža and S. Rapant. Bratislava, Štátný geologický ústav Dionýsa Štúra: 49-51.
 • Zeman, J., M. Černík, A. Kopřiva and M. Stejskal (2006). Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám. Těžba a její dopady na životní prostředí. P. Moučková. Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.: 52-59.


To the top