Interactions among the Chemicals, Environment and Biological Systems

and their Consequences on the Global, Regional and Local Scales
 

FSO 1 | FSO 2 | FSO 3 | FSO 4
RPP 1.1 | RPP 1.2 | RPP 1.3 | RPP 1.4 | RPP 1.5 | RPP 1.6 | RPP 1.7

RPP No. 1.1: Presence of chemical compounds in the environment

 

Časový harmonogram řešení

VČP 1.1
MONITOR
Výskyt chemických látek v prostředí 2005-6 Validace analytických metod pro stanovení nových typů látek
2006-7 Aplikace validovaných analytických postupů na stanovení sledovaných látek v abiotických a biotických vzorcích na vybraných lokalitách ČR se zaměřením na okolí zdrojů sledovaných látek a na lokality případových studií
2008-11 Rutinní monitoring vybraných sledovaných látek v abiotických a biotických vzorcích na vybraných lokalitách ČR

 

Plán 2005 - 2007

VČP 1.1
MONITOR
Výskyt chemických látek v prostředí 2005-6 Vývoj analytických metod pro stanovení nových typů látek
2006-7 Aplikace validovaných analytických postupů na stanovení sledovaných látek v abiotických a biotických vzorcích na vybraných lokalitách ČR se zaměřením na okolí zdrojů sledovaných látek a na lokality případových studií

 

Splněno 2005

Zpracované monitorovací kampaně a POPs analýzy využitelné k publikaci - realizace případových studií (PS) 1 + 2

Zúčastnění:  Kohoutek, Poláková, Krejčí, Klánová, Holoubek, Dvorská

 • Košetice (pravidelné každotýdenní odběry ovzduší - pro UN ECE EMEP a VZ spolu s odběry depozice), PAS, odběry pro Integrovaný monitoring - povrchové vody, sedimenty, půdy, biota - mechy, jehličí) - PS 1 + 2
 • Mokrá (půdy, PAS) - PS 2
 • Zlín (aktivní odběry ovzduší, PAS) - PS 1
 • Zlín (půdy, sedimenty, 2 kampaně) - VZ - PS 2
 • PAS 2005 (Zlín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Brno, Mokrá, Praha, Košetice) - PS 2
 • APOPSBAL (PAS, půdy) - PS 1 + 2
 • Antarktida - půdy, sedimenty - PS 1 + 2
 • Izotopické sledování markerů spalovacích procesů - aktivní + pasivní odběr vzorků ovzduší Košetice, PS 1

Vývoj vzorkovacích metod

Zúčastnění:  Kohoutek, Rusina, Prokeš, Klánová

 • PAS - testování vlastností vzorkovačů, Český Krumlov
 • SPMD - testování přípravy membrán, zavedení metody - Prokeš
 • Pasivní vzorkování vod na silikonové folii - charakterizace média - Rusina, Prokeš

 

Zařízení, nákup investic

 • Z 2005:  GC-MS(CI,EI), GC-MS(EI), analytické váhy
 • Z 2006:  HPLC, Buchi extractor (z přesunutých 7.5 Kanický)
 • Plán 2006:  koncentrátor, sušárna, vzorkovací zařízení vzduch (srážky)

 

Plán 2006

Připravované monitorovací kampaně a POPs analýzy

Zúčastnění:  Kohoutek, Poláková, Krejčí, Kareš, Klánová

 • Košetice (pravidelné každotýdenní odběry ovzduší - pro UN ECE EMEP a VZ spolu s odběry depozice), PAS, odběry pro Integrovaný monitoring - povrchové vody, sedimenty, půdy, biota - mechy, jehličí) - PS 1 + 2
 • Mokrá (půdy, PAS) - PS 2
 • Zlín (PAS, půdy, sedimenty - vybrané profily a lokality)
 • PAS ČR 2005 (modifikace lokalit pro přípravu monitorovací sítě ČR)
 • PAS EUROPE 2005 (Slovensko, Pobaltí, Rumunsko, Srbsko, Bosna a Herzegovina)
 • Antarktida - PAS
 • Izotopické sledování markerů spalovacích procesů -PAS
 • Analýzy biomasy vodního květu na kumulaci POPs

Práce na vývoji vzorkovacích metod

Zúčastnění:  Rusina, Prokeš, Klánová

 • SPMD - zavedení metody, zahájení paralelního vzorkování - Prokeš
 • Pasivní vzorkování vod na silikonové folii - zavedení kalibrační metody, testování PRC - Rusina, Prokeš

Analytické metody

Zúčastnění:  Přibylová, Kukučka, Poláková, Kostrhounová, Kareš, Klánová

 • Převedení metod na novou instrumentaci (GC-MS-EI, CI) - Klánová, Kareš
 • Verifikace metod, mezilaboratorní testy - Poláková, Kostrhounová
 • Akreditace laboratoří - Kostrhounová

 

Relevantní publikace

Časopisy:
 • Čupr, P., Klánová, J., Bartoš, T., Flégrová, Z., Kohoutek, J., Holoubek, I.: Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 2. Air genotoxic potency screening assessment (Environ. Pollut., in print).
 • Klánová, J., Kohoutek, J., Hamplová, L., Urbanová, P., Holoubek, I.: Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 1. Performance assessment for seasonal and spatial variations (Environ. Pollut., in print).
 • Harner, T., Bartkow, M., Holoubek, I., Klanová, J., Sweetman, A. J., Wania, F., Jones, K. C: Passive air sampling for persistent organic pollutants: introductory remarks to the Special Issue (Environ. Pollut., in print).
 • Mandalakis, M., Gustafsson, O., Alsberg, T., Egeback, A. L., Reddy, C. M., Xu, L., Klanová, J., Holoubek, I., Stephanou, E. G.: Contribution of biomass burning to atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons at three European background sites. Environ. Sci. Technol. 39 (9), 2976-2982 (2005).
 • Shegunova, P., Klanová, J., Holoubek, I.: Residues of organochlorinated pesticides in soils from the Czech Republic (Environ. Pollut., in print).
 • Přibylová, P., Klánová, J., Holoubek, I.: Contamination of the Czech aquatic environment by short and medium chain chlorinated paraffins (Environmental Pollution, in print).
V přípravě:
 • Holoubek, I., Klánová, J., Dvorská, A., Kohoutek, J.: Regional background monitoring of POPs - the results from long-term integrated monitoring, Kosetice observatory, CR, 1988 - 2005. I. Air and deposition
 • Holoubek, I., Klánová, J., Dvorská, A.: Regional Background Monitoring of Persistent Organic Pollutants (POPs) - The Results from Long-term Integrated Monitoring, Kosetice Observatory, CR, 1988 - 2005. Part II. Surface Waters, Sediments, Soils and Biota
 • Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J., Kostrhounová, R.: POPs contamination of atmosphere and soils in former Yugoslavian countries as a result of Balkan wars (in preparation for ES&T).
 • Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J., Kostrhounová, R.: Passive air sampling network in Central and Southern Europe as a tool for a study of POP contamination of Western Balkan region as a consequence of the war damages (in preparation for ES&T).
 • Klánová, J., Kohoutek, J., Čupr, J., Holoubek, I.: Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 3: Field evaluation of uptake rates (in preparation for ES&T).
 • Rusina, T., Smedes, F., Klánová, J., Holoubek, I.: Some properties of materials for use in passive sampling
 • Antarktida - půdy a sedimenty
Přednášky:
 • Flegrová, Z., Bartoš.T., Čupr, P., Růžičková, P., Klánová, J., Holoubek, I.: The use of passive air sampling and reporter gene test for genototoxic potential evaluation of the urban air in Brno. ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. Masarykova universita v Brně, 2005, s.40. ISBN 80-210-3799-7.
 • Holoubek, I., Klánová, J., Hofman, J., Sáňka, M., Vácha, R., Zbíral, J. (2005): POPs in soils in the Czech Republic - temporal and spatial trends. Fate and Impact of Persistent Pollutants in Agroecosystems, 10 - 12 March 2005, Pulawy, Poland.
 • Holoubek, I., Klánová J., Dvorská, A., Kareš, R., Kohoutek, J., Kostrhounová, R.: Regionální trendy POPs ve volném ovzduší Evropy. VII. Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2005. Brno, 09-11/05/2005.
 • Holoubek, I., Klánová, J., Kohoutek, J., Kostrhounová, R.: 15 years of POPs monitoring in the background station Košetice - trends and advances. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting, p. 13, Lille, France (2005)
 • Holoubek, I., Klánová, J., Kohoutek, J.: Regional background monitoring of POPs - the results from long-term integrated monitoring, Košetice observatory, CR, 1988-2005. ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. Masarykova universita v Brně, 2005, s. 74-77. ISBN 80-210-3799-7.
 • Holoubek, I., Klánová, J., Kalvoda, J., Bláha, L., Dušek, L.: Project INCHEMBIOL - Interactions among the chemicals, environmental and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales. ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. Masarykova universita v Brně, 2005, s. 64 - 67. ISBN 80-210-3799-7.
 • Holoubek, I.: Advances and trends in environmental chemistry - the case of persistent, bioaccumulative, toxic substance (PBTs) in the environment. 3rd Black Sea Basin conference on analytical chemistry "Process related environmental analytical chemistry", September 2005, Constanta, Romania.
 • Holoubek, I.: Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Danube river catchment area. International Symposium on Danube Basin and Sustainable Development, September 2005, Novi Sad, Serbia.
 • Holoubek, I., Klánová, J.: POPs in European region - temporal and spatial trends. ISPRA 2005, EC/JRC Joint Workshop on POPs in the European atmosphere, 16-19/10/2005.
 • Klán, P., Matykiewiczová, N., Heger, D., Klánová, J.: Photochemical bimolecular processes in ice and snow. ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. Masarykova universita v Brně, 2005, s.68. ISBN 80-210-3799-7.
 • Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J.: Kontaminace zemí bývalé Jugoslávie polychlorovanými bifenyly jako důsledek balkánských válek. VII. Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2005. Brno, 09-11/05/2005.
 • Klánová, J., Kohoutek, J., Čupr, P., Holoubek, I.: Pasivní vzorkování vzduchu jako nástroj dlouhodobého sledování kvality ovzduší. VII. Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2005. Brno, 09-11/05/2005.
 • Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J., Kostrhounová, R., Rapsomanikis, S.: POPs contamination of Balkan countries as a consequence of war damages. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting, p. 40, Lille, France (2005)
 • Klánová, J., Holoubek, I., Kohoutek, J.: Passive air sampling network in Central and South Europe as a tool for a study of POPs contamination of Balkan countries as a consequence of war damages. DIOXIN 2005, August 2005, Toronto, Canada.
 • Klánová, J., Kohoutek, J., Holoubek, I.: Application of passive air sampling technique as a tool for long-term air pollution monitoring. ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. Masarykova universita v Brně, 2005, s. 72-73. ISBN 80-210-3799-7.
 • Klánová, J., Kohoutek, J., Kostrhounová, R., Holoubek, I.: POPs contamination of Balkan countries as a consequence of war damages. ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. Masarykova universita v Brně, 2005, s. 61 - 62. ISBN 80-210-3799-7.
 • Klánová, J., Kohoutek, J., Holoubek, I.: Application of passive air sampling technique as a tool for long-term air pollution monitoring. 3rd Black Sea Basin conference on analytical chemistry "Process related environmental analytical chemistry", September 2005, Constanta, Romania.
 • Klánová, J, Holoubek, I., Kohoutek, J.: Passive air sampling network in Central and South Europe as a tool for a study of POPs contamination of Balkan countries as a consequence of war damages. International Symposium on Danube Basin and Sustainable Development, September 2005, Novi Sad, Serbia.
 • Kohoutek, J., Klánová, J., Holoubek, I., Zachař, P., Tříska, J.: Vývoj znečištění vnitřních prostor barokního divadla v Českém Krumlově chemickými látkami. VII. Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2005. Brno, 09-11/05/2005.
 • Přibylová, P., Klánová, J., Holoubek, I. Survey of short and medium chain chlorinated paraffin levels in the environmental samples from the Central and Southern Europe. ECOTOX 2005. Advantages and Trends in Ecotoxicology. Masarykova universita, Brno, 2005, s.87-88. ISBN 80-210-3799-7.
Postery:
 • Čupr, P., Klánová, J., Bartoš, T., Flegrová, Z., Kohoutek, J., Holoubek, I.: Analýza genotoxického potenciálu vzorků volného ovzduší s využitím metody pasivního vzorkování. VII. Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2005. Brno, 09-11/05/2005.
 • Flegrová, Z., Bartoš, T., Čupr, P., Růžičková, P., Klánová, J., Holoubek, I.: The use of passive air sampling and reporter gene test for genotoxic potential evaluation of the urban air in Brno. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting, p.349, Lille, France (2005).
 • Přibylová, P., Kostrhounová, R., Kohoutek, J., Klánová, J., Holoubek, I.: Hladiny chlorovaných parafínů detekovaných ve vzorcích ovzduší, VII. Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2005. Brno, 09-11/05/2005.
 • Přibylová, P., Klánová, J., Holoubek, I.: Short and medium chain chlorinated paraffins in the Czech environment. In SETAC Europe, 15th Annual Meeting, p. 123, Lille, France (2005)
 • Škarek, M., Čupr, P., Bartoš, T., Kohoutek, J., Klánová, J., Holoubek, I.: Hodnocení organického znečištění ovzduší - případová studie městského ovzduší v Sarajevu a Tuzle (Bosna a Hercegovina). VII. Česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2005. Brno, 09-11/05/2005 (poster).


To the top