Interactions among the Chemicals, Environment and Biological Systems

and their Consequences on the Global, Regional and Local Scales
 

FSO 1 | FSO 2 | FSO 3 | FSO 4
RPP 1.1 | RPP 1.2 | RPP 1.3 | RPP 1.4 | RPP 1.5 | RPP 1.6 | RPP 1.7

RPP No. 1.7: Development of new analytical techniques

 

Časový harmonogram řešení

VČP 1.7
ENVIANAL
Vývoj nových analytických technik 2005 Doplnění souboru zařízení pro separační analýzu GC/MS, validace a certifikace stávajících metod
2005-7 Rozšíření stávajících, zavedení a validace alternativních metod pro identifikaci a stanovení obsahu sledovaných vybraných skupin organických polutantů

Rozšíření metod o HPLC/MS

2008-11 Vývoj analytických metod pro sledování nových polutantů a semipraparativních postupů pro izolaci enantiomerů chirálních polutantů

 

Plán 2005 - 2007

VČP 1.7
ENVIANAL
Vývoj nových analytických technik 2005 Doplnění stávajícího souboru zařízení pro separační analýzu GC/MS, LC/MS, CEC
2005-7 Rozšíření stávajících, zavedení a validace alternativních metod pro identifikaci a stanovení obsahu sledovaných vybraných skupin organických polutantů

 

Splněno 2005

Doplnění stávajícího souboru zařízení pro separační analýzu a příslušenství

Zúčastnění:  Klánová, Kareš, Šimek, Kostrhounová

 • Instalace nového zařízení pro GC-MS(CI,EI), GC-MS(EI),
 • Doplnění a rekonstrukce stávajícího HPLC 1050
 • Instalace zařízení pro SPME-HPLC
 • První etapa přípravy stávajícího HP 1100 pro separace v mikrokolonách SGE
 • Instalace pH metru Eutech PH 5500 vybaveného elektrodami pro měření pH v půdě a ve výluzích

Práce na vývoji analytických metod

Zúčastnění:  Šimek, Kočí, Švábenský, Bečanová, Kostrhounová, Moravec, Margetínová, Přibylová, Kukučka, Matykiewiczová, Poláková, Kurková, Klánová

 • Polycyklické aromatické dusíkaté heterocykly
  • studium separačního mechanismu - Kočí, Švábenský, Šimek
  • vývoj HPLC metody stanovení PANH ve směsi s PAH - Švábenský, Šimek
  • studium rovnováh PANH v systému půda-voda, vzduch - Švábenský, Šimek
  • extrakce a zkoncentrování PANH z vodných vzorků metodou SPE - Margetínová, Šimek
 • Metabolity výbušnin - Modifikace a rozšíření HPLC metody stanovení výbušnin na bázi nitrotoluenů a metabolitů jejich degradace - Bečanová, Šimek
 • Chirální separace - zavedení HPLC metody separace enantiomerů vybraných atropoizomerů PCB, mecopropu a jeho metylesteru - Moravec, Šimek
 • HPLC stanovení kyseliny mravenčí - Kurková, Šimek
 • Zavedení metodiky SPE vodných vzorků - Poláková, Matykiewiczová
 • Chlorované parafíny - modifikace metody (GC-MS-IT) - Přibylová
 • Polychlorované naftalény - vývoj metody (GC-MS-IT) - Kukučka

 

Zařízení, nákup investic

 • 2005:  GC-MS(CI,EI), GC-MS(EI), pH metr EUTECH pH 5000, zařízení pro SPME - HPLC

 

Plán 2006

Práce na vývoji analytických metod

Zúčastnění:  Švábenský, Bečanová, Oravec, Šimek, Přibylová, Kukučka, Kareš, Klánová

 • PANH, PAH a deriváty PAH
  • Vícerozměrná HPLC analýza směsí - Švábenský
  • Mikrokolonová HPLC
 • Nitroderiváty toluenu a jejich metabolity
  • Optimalizace HPLC stanovení
  • SPME - HPLC
 • Polychlorované naftalény (GC-MS-IT) - využití pro monitoring - Kukučka, Přibylová
 • Zavedení metody na stanovení retenu a methylovaných PAHs jako markerů znečištění - Kozáková, Kareš, Klánová
 • Chirální separace
  • HPLC separace chirálních POPs
  • spolupráce s FAL Zurich - Kobližková, Morcinková
  • Metoda pro sledování vlivu pH na degradaci chirálních POPs v půdě
 • Separace technikou Rapid Resolution High Throughput (RRHT - HPLC, 1,7 ?m)

 

Relevantní publikace

Časopisy:
 • Pryček J., Ciganek M., Šimek Z.: Pressurized solvent extraction of nitrated derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons from a roadside dust. Journal of Environmental Analytical Chemistry. Přijato k tisku 2005.
 • Švábenský R., Kočí K., Šimek Z.: Analytical HPLC Separation of Polycyclic Aromatic Nitrogen Heterocycles. Environmental Chemistry. Zasláno do tisku.
V přípravě:
 • Kočí K., Petrovská H., Šimek Z., Ostrá-Varaďová E., Syslová A.: Extraction of Polycyclic Aromatic Nitrogen Heterocycles from soil Samples. (in preparation for JEAC).
 • Kočí K, Costa Pessoa J., Šimek Z., Švábenský R.: Determination of dissociation konstants of azaarenes. (in preparation for JEAC).
 • Švábeský R., Šimek Z., Kočí K.: The use of pH mobile phase gradient for separation of PANH mixtures. (in preparation for JEAC).
Přednášky:
 • Šimek Z., Švábenský R., Kočí K.: Stanovení obsahu polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů. Ovzduší 2005. Brno 9.-11.5. 2005.
 • Šimek Z., Švábenský R., Kočí K.: Analytical Determination of Polycyclic Aromatic Heterocycles in the Mixture with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and their Derivatives 3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. "Process Related Environmental Analytical chemistry", Constanta, ROMANIA, 12-14 September 2005.
Postery:
 • Švábenský R., Šimek Z., Kočí K.: Analytical HPLC Separation of Polycyclic Aromatic Nitrogen Heterocycles. SETAC Europe, 15th Annual Meeting. The Raison d'Etre of environmental toxicology and chemistry, Lille, France, 22-26 May, 2005, TUP-01/13.
 • Bečanová J., Šimek Z., Herníková V., Friedl Z.: The Use of Liquid Chromatography and Capillary Electrophoresis for Determination of Trinitrotoluenes and Product of their Biotransformation. SETAC Europe, 15th Annual Meeting. The Raison d'Etre of environmental toxicology and chemistry, Lille, France, 22-26 May, 2005, TUP-01/34.
 • Švábenský R., Šimek Z., Kočí K.: Reversed Phase HPLC Separation of Polycyclic Aromatic Nitrogen Heterocycles controlled by mobile phase pH. 29th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations ond Related Techniques, Stockholm, Sweden, 26-30 June, 2005, P-22:45.
 • Bečanová J., Šimek Z., Herníková V., Friedl Z.: Separation of Trinitrotoluenes and Product of their Biotransformation by Capillary Electrophoresis and Liquid Chromatography. 29th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations ond Related Techniques, Stockholm, Sweden, 26-30 June, 2005, P-22:46.
 • Bečanová J., Šimek Z.: Determination of Nitroaromatic Explosives and Products of their Biotransformation By Liquid chromatography and Capillary Electrophoresis. 3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. "Process Related Environmental Analytical chemistry", Constanta, ROMANIA, 12-14 September 2005.
 • Švábenský R., Kočí K., Šimek Z.: Chromatographic Separation of Polycyclic Aromatic Nitrogen Heterocycles. 3 rd Meeting on Chemistry & Life. Brno, Czech Republic, 20-22 September, 2005.
 • Bečanová J., Šimek Z., Herníková V., Friedl Z.: Determination of Trinitrotoluenes and product of their Biotransformation Using Liquid Chromatography and Capillary Electrophoresis. 3rd Meeting on Chemistry & Life. Brno, Czech Republic, 20-22 September, 2005.
 • Batůšková J., Šimek Z.: Chromatographic Enantiomer Separation of Chiral Pollutants. 3rd Meeting on Chemistry & Life. Brno, Czech Republic, 20-22 September, 2005.
 • Kočí K., Costa Pessoa J., Švábenský R., Šimek Z.: Retention Behavior of Basic Azaarenes in Reversed-phase Liquid Chromatography. The effect of mobile phase pH. 4. Encontro Nacional de Cromatografia, University of Evora, Evora, Portugal, 12-14 December, 2005.


To the top