České kolo výtvarné soutěže k výročí 10 LET STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY ukončeno


10 LET STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY
 
10 LET STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY
 
10 LET STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY
Národní centrum pro perzistentní organické polutanty Ministerstvo životního prostředí ČR  

Uspořádali soutěž

10 LET STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY

Jedno téma, tři formy, tři věkové kategorie!

Témata soutěže

  • Jak nám Stockholmská úmluva pomáhá?
  • Jaké úkoly se v ní řeší?
  • Jak úmluvu co nejsrozumitelněji přiblížit ostatním?
  • Co jsou to perzistentní organické polutanty?

Díla - obrázky, fotografie a krátký film/video (1-3minuty) - bylo možné zasílat do 1. prosice 2011. Na vítěze čekaly ceny a postup do celosvětové soutěže

Informace, podrobnosti a požadavky ke zpracování:

Dokumenty určené ke stažení:

Informace o výstavě:

Kontakt

RNDr. Veronika Pašková
tel: (+420) 549 492 859, mail: paskova@recetox.muni.cz

Ing.Kateřina Šebková, Ph.D.
tel: (+420) 267 122 599, mail: katerina.sebkova@mzp.cz

5.1.2012


Zpět