Obhajoby diplomových prací studentů oboru Matematická biologie v Centru


Dne 20. června 2012 se uskutečnily obhajoby diplomových prací studentů oboru Matematická biologie.

Své diplomové práce v tento den obhájilo deset studentů oboru Matematická biologie, z nichž celkem čtyři byly zpracovávány pod vedením školitelů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.

Tématem těchto dílčích prací bylo studium makrozoobentosu jako indikátoru kombinovaného stresu fluviálních ekosystémů a dopadů zemědělského využití v povodích toků České republiky, modelů přestupu těžkých kovů do rostlin, stanovení hemodynamických parametrů kardiovaskulární soustavy koní a prostorového modelování biotických indexů v říčních sítích.

Obhajoby diplomových prací studentů oboru Matematická biologie v Centru

2.7.2012


Zpět