Volná pracovní pozice – odborná pracovnice se specializací porodní asistentka/asistent
12.4.2019 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborná pracovnice se specializací porodní asistentka/asistent pro práci na výzkumné studii CELSPAC pro pracoviště populačních studií, RECETOX.

Volná pracovní pozice – odborná pracovnice se specializací zdravotní sestra
12.4.2019 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborná pracovnice se specializací zdravotní sestra pro práci na výzkumné studii CELSPAC centra RECETOX.

15. letní škola o toxických látkách v prostředí

Letní školu pořádá Výzkumná infrastruktura RECETOX ve spolupráci s projektem HBM4EU, Ministerstvem životního prostředí ČR, Regionálním centrem Stockholmské úmluvy v České republice a Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) ve dnech 17.–21. června 2018 v sídle RECETOX, Univerzitní kampus Bohunice v Brně.

Volná pracovní pozice – Suspect Screening and Non-Target Analysis for Human Biomonitoring and Exposome Research

We are offering a unique opportunity for a motivated individual to establish a research group in the high-profile field of the Suspect Screening and Non-Target Analysis for Human Biomonitoring and Exposome Research. Read more and join RECETOX!

Volná pracovní pozice – Postdoctoral Position in Suspect Screening and Non-Target Analysis for Human Biomonitoring and Exposome Research

We are searching for a motivated candidate for the Postdoctoral position in Suspect Screening and Non-Target Analysis for Human Biomonitoring and Exposome Research at the Research group of prof. Jana Klánová. Read more and join RECETOX!

Volná pracovní pozice – Postdoctoral Position in Alzheimer’s Disease, Aging and Human Gut Microbiota Metabolites

We are searching for talented and motivated researchers for the Postdoctoral positions at the Metabolomics and targeted proteomics research laboratory of Dr. Zdeněk Spáčil. Read more and join RECETOX!

Den otevřených dveří pro studenty přihlášené do bakalářských studijních programů
28.3.2019 | Další informace...

Ve dnech 5. a 6. dubna proběhne Den otevřených dveří pro studenty přihlášené do bakalářských studijních programů:

  • Životní prostředí a zdraví
  • Matematická biologie a biomedicína
Postdoctoral position - PROTEIN STRUCTURAL BIOLOGIST at Loschmidt Laboratories
15.3.2019 | Další informace...

We are seeking a highly motivated scientist for an EU-funded postdoctoral position in protein structural biology for an experimental team at Loschmidt Laboratories.

PhD postitions - OPEN CALL
5.3.2019

PhD posititons at RECETOX are open. We offer numerous intereting and challenging topics and possibility to work in established research centre. More information about the topics and the PhD scheme available here.

Volná pracovní pozice – administrátor(ka) pro oddělení strategických investic
20.2.2019 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa administrátor/administrátorka pro oddělení strategických investic RECETOX.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2019

11. února oslavíme 4. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2019.

Volná pracovní pozice – analytik (LC-MS/MS)
31.1.2019 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa analytik (LC-MS/MS) pro pracoviště Půdní chemie a toxikologie, RECETOX.

Volná pracovní pozice – úklidový pracovník/pracovnice
30.1.2019 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa úklidový pracovník/pracovnice pro pracoviště Provozu a správy, RECETOX.

Konference Ovzduší 2019
23.1.2019 | Další informace...

Vážení a milí kolegové, dovolte nám, abychom Vás touto cestou pozvali k účasti na tradiční konferenci Ovzduší 2019,
která se bude konat ve dnech 16.–17. 4. 2019 v Brně v hotelu Santon.

Volná pracovní pozice – protein structural biologist
16.1.2019 | Další informace...

We are seeking for a highly motivated scientist for EU-funded postdoctoral position in protein structural biology for experimental team at Loschmidt Laboratories.

Obdržení certifikace HR AWARD
30.12.2018 | Další informace...

Po roce intenzivní práce s aktivní účastí centra RECETOX oznamujeme, že Přírodovědecká fakulta MU získala EU certifikaci řízení personálních procesů výzkumné organizace - HR Award.

Přečtěte si podzimní číslo RECETOX News!
14.11.2018 | Další informace...

Podzimní číslo se věnuje hlavně zdraví, a to z různých úhlů. Ať už z pohledu naší vědy, pro kterou je studium dopadu na lidské zdraví cíl, ať už je to chemie životního prostředí, ekotoxikologie, znalosti a vývoj nových analytických metod pro sledování stavu a osudu toxických látek v prostředí a různých typech matric. Je to také celá řada nových projektů, kde kombinujeme naše dlouhodobé znalostí a jejich doplnění o nové týmy zaměřené na epidemiologii, biostatistiku, či biomedicínu, nové přístupy anebo nove vyvinuté IT nástroje.

Regionální zasedání v Kišiněvě
25.10.2018 | Další informace...

Regionální centrum Stockholmské úmluvy v České republice podpořilo další kolo regionálních konzultací zemí střední a východní Evropy a střední Asie při přípravě na druhé zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (COP2), které se uskuteční v Ženevě 18.–23. listopadu 2018.

Interview s profesory Damborským a Prokopem
17.4.2018 | Další informace...

Na stránkách EU projektu Rafts4 Biotech vyšel velký rozhovor s vedením divize proteinového inženýrství o využití bakterií při odstraňování průmyslových odpadů a některých typů syntetických chemikálií. Podle jejich zkušeností lze využít biotechnologie a nově vytvořené robotické mikrofluidní čipy, které umožní přizpůsobit bakterie novým úkolům. Rozhovor je v angličtině.

» Archiv