Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000


Vánoce v RECETOX
20.12.2013 | Další informace...

Tradiční předvánoční besídka RECETOX, je místem příjemného setkání včetně další generace dětí, se v Centru uskutečnila 18. prosince 2013.

Setkání účastníků studie ELSPAC s výzkumnými týmy
19.12.2013 | Další informace...

Ve dnech 13. a 14. prosince 2013 proběhlo za přítomnosti vedení Masarykovy univerzity v budově našeho Centra historicky první setkání účastníků dlouhodobé evropské studie těhotenství a dětství (ELSPAC) s výzkumnými týmy RECETOX.

Pozvánka na Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty MU 18. a 21. ledna 2014
19.12.2013 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - RECETOX se účastní Dnů otevřených dveří PřF MU pro studenty středních škol a veřejnost.

Regionální centra jednají v Ženevě
12.12.2013 | Další informace...

Ve dnech 27.–29. listopadu 2013 se v Ženevě konalo společné jednání center Basilejské a Stockholmské úmluvy. Zástupci 22 ze 23 regionálních center úmluv diskutovali změny na mezinárodním poli k chemickým látkám, zejména v souvislosti s podpisem Minamatské úmluvy ke rtuti, a úkolů vyplývajících z rozhodnutí konference smluvních stran, zejména ve vztahu k hodnocení center, které se pro všechna centra uskuteční v roce 2015.

Spolupráce s Rakouskem – MONAIRNET
11.12.2013 | Další informace...

Závěrečná konference pro partnery a zástupce krajských a místních samospráv projektu MonAirNet financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Evropské územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013 proběhla v hotelu Continental v Brně 5. prosince 2013.

RECETOX v Bruselu
10.12.2013 | Další informace...

Na pozvání doc. Ladislava Mika, zástupce generálního ředitele pro potřavní řetězce na Generálním ředitelství Evropské komise Zdraví a ochrana spotřebitele (DG SANCO) se 4. prosince 2013 v sídle DG SANCO Bruselu uskutčenila přednáška tradičního cyklu “Knowledge Hours”.

30 let RECETOX – setkání se spolupracovníky
8.12.2013 | Další informace...

20. listopadu se v pavilonu Centra pro výzkum toxických látek v prostředí uskutečnilo zvláštní odpoledne otevřených dveří pro všechny, kteří v Centru působili kratší či delší dobu od okamžiku založení předchůdců centra 8. listopadu 1983.

Zástupci US ambasády v RECETOX
6.12.2013 | Další informace...

Dne 4. prosince 2013 se na krátkou návštěvu pavilonu Centra pro výzkum toxických látek v prostředí vydala čtyřčlenná delegace americké ambasády – vědečtí přidělenci paní Ellaine V.Kelley z americké ambasády v Praze a Raffi Balian, který řídí a zastřešuje environmentální a vědecké projekty amerických ambasád ve střední a východní Evropě, z ambasády v Budapešti.

Cena ministra školství 2013 v Centru
1.12.2013 | Další informace...

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys předával 21.listopadu 2013 v Praze v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Cenu ministra za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2013 třem vědcům a pěti studentům a absolventům Cenu ministra pro vynikající studenty a absolventy ve studijním programu v roce 2013.

Setkání účastníků studie ELSPAC s výzkumnými týmy
11.11.2013 | Další informace...

Ve dnech 13. a 14. prosince 2013 proběhne v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí setkání účastníků studie ELSPAC
s výzkumnými týmy.

9. zasedání Výboru pro hodnocení POPs
5.11.2013 | Další informace...

Společné jednání Výboru pro hodnocení POPs (POPRC) a Výboru pro přezkum chemických látek (CRC) se uskutečnilo v sídle Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) v Římě ve dnech 14.–18. 10. 2013 a 21.–24. 10. 2013. Jednání se účastnili 2 členové Výboru pro hodnocení POPs z České republiky – prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., pro něhož to bylo poslední jednání za posledních 10 let, a nový člen výboru za ČR RNDr. Pavel Čupr, Ph.D., který bude Českou republiku ve Výboru zastupovat v letech 2014–2018.

Schůzka projektu REFORM
3.11.2013 | Další informace...

Ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2013 Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX uspořádalo pětidenní schůzku partnerů evropského projektu REFORM, které se zúčastnilo 70 odborníků z 16 zemí.

Měříme v konferenčním centru v Ženevě a v International Environment House
2.11.2013 | Další informace...

Centrum ve spolupráci se sekretariátem Stockholmské úmluvy zorganizovalo týdenní simultánní vzorkování 27. 4. – 4. 5. 2013 perzistentních organických polutantů přítomných v ovzduší jednacího sálu pomocí pasivních vzorkovačů v průběhu konference smluvních stran tří úmluv. Cílem bylo poukázat na monitoring POPs na světové úrovni a stanovit chemické látky přítomné ve vnitřním prostředí.

Společná díla RECETOX a IBA MU slavila úspěch na konferenci ISESS 2013
15.10.2013 | Další informace...

Již desátý ročník tradičního sympozia o environmentální informatice ISESS 2013 se konal ve dnech 9.–11. října 2013 v Neusiedl am See v Rakousku. Masarykova univerzita měla v programu bohaté zastoupení, zejména v podobě prezentací o informačních systémech GENASIS (Global Environmental Assessment Information System) a GMP DWH (Global Monitoring Plan Data Warehouse).

RECETOX pomáhá: Řasy čistí odpadní vodu v Africe
14.10.2013 | Další informace...

V létě 2013 byl dokončen projekt spolupráce v rámci ACP-Science and Technology Programme mezi EU zeměmi (IT, UK a CZ) a třemi státy Afriky, jehož cílem bylo původně nalézt udržitelný zdroj biomasy pro energetické využití tak, aby její pěstování nezabíralo místo pro pěstování potravin. Jedním z možných zdrojů biomasy se proto staly vodní řasy.

RECETOX na finále soutěže EUCYS
5.10.2013 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí mělo jako jedna z mála českých vědecko výzkumných institucí možnost představit se na mezinárodní soutěži projektů mladých talentovaných studentů. Soutěž pořádala Evropská komise a finále se konalo ve dnech 20.–24. září 2013 na Výstavišti v Praze-Holešovicích.

RECETOX na Festivalu vědy 2013
4.10.2013 | Další informace...

Festival vědy s RWE se konal v pátek 13. a v sobotu 14. září 2013 v Brně v areálu na Kraví hoře. Motto letošního festivalu bylo předvést, jak zábavná a důležitá věda je. Akce se i přes nepřízeň počasí velmi vydařila a navštívilo ji bezmála pět tisíc lidí.

RECETOX na Noci vědců v Brně
3.10.2013 | Další informace...

Tradiční akce pro veřejnost plná zážitků, her a poznání v podobě vědecko-populárních pořadů, pokusů, soutěží a kvízů, ale také zpěvu, tance a dalších aktivit pro všechny věkové kategorie organizovaná zaměstnanci a studenty brněnských univerzit se konala v pátek 27. září 2013 v Brně.

Speciální den otevřených dveří PřF v kampusu Masarykovy univerzity
2.10.2013 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí se i v tomto roce zúčastnilo speciálního dne otevřených dveří určeného pro střední školy propojené s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.

Experti na monitoring jednali v Brně
30.9.2013 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institut biostatistiky a analýz (IBA MU) ve spolupráci se sekretariátem Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech pořádaly ve dnech 17-20. září 2013 v hotelu Continental Brně jednání členů regionálních organizačních skupin a globální koordinační skupiny z celého světa k monitorování perzistentních organických polutantů (POPs).

Letní vzorkování půdy a ovzduší v Maďarsku
29.9.2013 | Další informace...

Skupina prof. Gerharda Lammela v srpnu 2013 prováděla vzorkování půdy a vzduchu ve Velké maďarské nížině. Cílem vzorkovací kampaně v rámci mezinárodního projektu podpořeného GAČR a projektem CETOCOEN je prohloubení znalostí o přenosu znečišťujících látek prostředím, výměna mezi povrchem a ovzduším, ale také jejich fázové přenosy v rámci vzduchové matrice (plynná fáze, aerosolové částice ve vzduchu, srážky).

RECETOX na Science Café v Brně
27.9.2013 | Další informace...

Přes deštivý podvečer se Café Fratelli v centru Brna 18. září 2013 zcela zaplnilo 43 posluchači, kteří přišli na přednášku v rámci cyklu Science Café.

RECETOX školil v Číně
26.9.2013 | Další informace...

Sekretariát Stockholmské úmluvy připravil ve spolupráci s Regionálním centrem Stockholmské úmluvy v Pekingu a s dalšími experty dva tréninkové semináře pro potřeby Číny i dalších rozvojových zemí. RECETOX byl na jednání přizván jako Regionální centrum Stockholmské úmluvy a jako pracoviště s významnou expertizou pro vypracovávání inventur a stanovování obsahů nových perzistentních organických polutantů (fluorovaných i bromovaných látek) ve výrobcích a ve vnitřním prostředí.

Kurz vzorkování vodního prostředí v Bosně a Hercegovině
26.9.2013 | Další informace...

Pětidenní intenzivní trénink ve vzorkování znečišťujících látek vodního prostředí se konal na Fakultě přírodních věd univerzity v Banja Luka v Bosně a Hercegovině. Kurz vznikl ve spolupráci odborníků z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, RECETOX (dr. Branislav Vrana) a z Univerzity v Portsmouth, UK (prof. Graham Mills) v rámci TEMPUS projektu NETREL (Network for education and training for public environmental laboratories - Síť pro vzdělávání a školení veřejných laboratoří z oblasti životního prostředí).

Cena GA ČR v roce 2013 pro RECETOX
10.9.2013 | Další informace...

Čtyři vědci z České republiky převzali 9. září 2013 v sídle Grantové agentury České republiky v Praze ocenění za mimořádné výsledky v projektech základního výzkumu.

RECETOX na konferenci Environment and Health

Čtyři vědci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí se ve dnech 19.–23. srpna 2013 zúčastnili mezinárodní konference o Životním prostředí a zdraví - „Environment and Health“ s podtitulem propojování všech zemí na světě (Bridging South, North, East and West).

Změna ve vedení Centra

Od 1. září 2013 je novou ředitelkou Centra pro výzkum toxických látek v prostředí prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., která vedení centra převzala od dosavadního ředitele, pana profesora Ivana Holoubka, na shromáždění centra v úterý 3. září 2013.

Je nás méně

Oznamujeme smutnou zprávu, že nás 3.září 2013 po dlouhé a těžké nemoci navždy opustil náš kolega a kamarád, Jarek Urbánek, který byl odborným pracovníkem v centru. Rodák z Brna na Masarykově univerzitě vystudoval magisterské studium na Fakultě informatiky a na Přírodovědecké fakultě a pokračoval v doktorandském studiu chemie životního prostředí, které kvůli nemoci přerušil, ale pokračoval v analýzách a spolupráci s kolegy na různých projektech. Bylo mu 30 let, byl to sportovec tělem i duší. Nadaný analytik, matematický modelář a kamarád nám bude všem velmi chybět.

Letní škola ochrany půdy pro 120 účastníků

V rámci příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem se v rámci projektu SONDAR (www.sondar.eu/cz) ve dnech 2-3. září 2013 v hotelu Devět skal u Sněžného RECETOX pořádal velmi intenzivní letní školu pro české a slovenské specialisty v ochraně půdy.

PhD student z RECETOX oceněn na konferenci ve Vodňanech

Konference Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí se konala v jižních Čechách na Fakultě rybářství a ochrany vod ve Vodňanech 26-28.srpna 2013.

RECETOX školí v Ghaně
13.8.2013 | Další informace...

Týdenní intenzivní letní škola o vlastnostech a chování perzistentních organických polutantů včetně způsobů jejich monitorování proběhlo v sídle Agentury ochrany životního prostředí v Akkře, Ghana, ve dnech 29.7.-2.8.

Nejlepší řešitelé korespondenčního kurzu chemie na exkurzi v našich laboratořích
12.8.2013 | Další informace...

Dne 8. srpna 2013 se do laboratoří RECETOX podívali nejúspěšnější řešitelé korespondenčního kurzu ViBuCh, kteří přijeli do Brna z nejrůznějších koutů České republiky.

Naše informační systémy ve světě zaujaly – POPs GMP a GENASIS ve Washingtonu

Univerzita George Washingtona ve Washingtonu D.C. ve dnech 23.-25. 7. 2013 hostila v Marvin Center třídenní seminář s názvem „5th GEO Health and Environment Community of Practice (CoP) Workshop”. Jednání uspořádal Sekretariát GEO (Group on Earth Observation) pro 50 účastníků převážně z USA – vědce z vládního i akademického sektoru a IT specialisty na propojování informací a tvorbu globálního informačního systému GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), který propojí informace z různých oblastí a usnadní rozhodování na různých úrovních.

Výsledky měření z konferenčního sálu v Ženevě
23.7.2013 | Další informace...

V průběhu prvního týdne konference smluvních stran tří úmluv 27. 4. – 4. 5. 2013 zorganizovalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí ve spolupráci se sekretariátem Stockholmské úmluvy týdenní simultánní vzorkování perzistentních organických polutantů přítomných v ovzduší jednacího sálu pomocí pasivních vzorkovačů.

9. mezinárodní letní škola RECETOX
15.7.2013 | Další informace...

Ve dnech 24.-29.června proběhla v sídle RECETOX již 9. mezinárodní letní škola environmentální chemie a ekotoxikologie.

Jednání expertů NORMAN Association v RECETOXu
10.7.2013 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí přivítalo 3.–4.července 2013 jednání expertů o propojování standardů kvality životního prostředí s pasivním vzorkováním „Linking Environmental Quality Standards and Passive Sampling".

Konference ICOEST 2013 – Turecko

Ve dnech 18.-21.června 2013 se v Nevsehiru (Turecku) konala mezinárodní vědecká konference přírodních věd a technologií ICOEST 2013 - The International Conference on Environmental Science and Technology.

Budoucnost sdružené stanice v Košeticích – mezinárodní konference

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Ústav globální změny AVČR – projekt CzechGlobe a Český hydrometeorologický ústav společně uspořádali mezinárodní konferenci “Košetice 25 a slavnostní otevření Sdružené stanice Košetice – Křešín u Pacova“.

Mezinárodní seminář o koloběhu organických polutantů ve Středomoří
14.6.2013 | Další informace...

V sídle RECETOXu se 13.-14. června 2013 konal mezinárodní seminář o koloběhu organických polutantů v oblasti Středozemního moře, který organizoval výzkumný tým atmosférické chemie, přenosu a modelování prof. Gerharda Lammela.

Studentky RECETOXu úspěšně ve finále soutěže SCIENCE slam
13.6.2013 | Další informace...

Finále 1. ročníku soutěže Science slam pořádané Masarykovou univerzitou se uskutečnilo ve středu 12. června 2013 v Kabinetu múz (Sukova 4) v Brně. Jedná se o soutěž popularizačně vědeckou a cílem je v 6 minutách srozumitelně a zábavně přiblížit publiku vlastní výzkum.

Studenti z břeclavského gymnázia si prohlédli RECETOX

Dne 31. května 2013 navštívili naše centrum studenti z Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Břeclavi.

RECETOX prezentuje na konferenci ENVIMPACT v Bruselu
31.5.2013 | Další informace...

V rámci projektu 7. rámcového programu vědy a výzkumu EU FP7 ENVIMPACT (www.envimpact.eu) se v Bruselu 30.května 2013 v Muzeu přírodních věd v Bruselu konala konference o environmentálním výzkumu s názvem Zkušenosti a nejlepší příklady z praxe pro Horizont 2020 (Experiences on best practices towards Horizon 2020). Konference měla představit výsledky projektu ENVIMPACT, jehož cílem je propojovat výzkumné výsledky vytvořené v zemích střední a východní Evropy včetně zemí mimo EU, a také dát příležitost k prezentaci projektovým partnerům nebo dalším institucím s působností v oblasti životního prostředí.

Školíme analytiky z Vietnamu
30.5.2013 | Další informace...

Profesor Ivan Holoubek bude na žádost projektového konsorcia Dekonta-ALS 4.června 2013 v Praze celý den přednášet expertům z Vietnamu o perzistentních organických polutantech.

Studenti a kolegové z Mendelovy univerzity na návštěvě v laboratořích RECETOX
30.5.2013 | Další informace...

Dne 16. května 2013 naše centrum navštívili studenti a pedagogové z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Přednášky INNOLEC – Rainer Lohmann v RECETOXu
24.5.2013 | Další informace...

V dalším běhu přednášek k inovaci výuky se během tří dnů – 21-23. května 2013 - v budově A29 představil profesor Rainer Lohmann z Rhode Island univerzity, Kingston, Spojené státy americké s přednáškami o osudu a dopadech znečišťujících látek v oceánech. Celkem 11 hodin přednášek se postupně věnovalo znečištění moří a nedostatku kyslíku, osudu organických polutantů v oceánech v prostoru a času a mořskému proudění jako přenašeči znečišťujících látek.

RECETOX dvakrát na konferenci Sanační technologie XVI
22.5.2013 | Další informace...

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o., VŠCHT Praha, Technická univerzita v Liberci a EPS, s.r.o. pořádají 16. konferenci Sanační technologie pro odborníky od 21-23.května 2013 v Domě kultury v Uherském Hradišti.

Úspěšná konference Stockholmské úmluvy pro RECETOX
17.5.2013 | Další informace...

V mezinárodním konferenčním centru v Ženevě (CICG) se od 28.dubna do 11.května 2013 konalo druhé simultánní zvláštní zasedání Konferencí smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (dále jen „Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy“). Tématem konference je posílení úzké spolupráce a koordinace mezi úmluvami – Sustainable synergies (udržitelná spolupráce). 2000 delegátů ze 170 zemí jednalo 13 dní a přijalo 50 rozhodnutí týkajících se nakládání s chemickými látkami a odpady.

Veletrh regionálních center
16.5.2013 | Další informace...

Mezinárodní konferenční centrum v Ženevě (CICG) od 1.do 3. května 2013 hostilo veletrh Regionálních center Stockholmské a Basilejské úmluvy. Veletrh se uskutečnil jako doprovodná akce zvláštního zasedání Konferencí smluvních stran Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy.

Monitorovací portál představen v Ženevě
16.5.2013 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí úterý 30. dubna 2013 v Ženevě v rámci konference Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy uspořádalo doprovodnou akci o Globálním monitorovacím plánu Stockholmské úmluvy (GMP) ve spolupráci s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Podpis dohody o spolupráci s centrem v Brazílii
15.5.2013 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a brazilské Centrum pro životní prostředí státu Sao Paulo (CETESB) podepsaly dohodu o spolupráci při podpoře implementace Stockholmské úmluvy v regionech Evropy a Latinské Ameriky. Dohoda byla podepsána 3. května 2013 na závěr veletrhu regionálních center v Ženevě. Veletrh se uskutečnil v rámci společného zasedání smluvních stran Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluv, v Ženevě od 28. dubna do 10. května 2013. Cílem veletrhu byla podpora spolupráce mezi regionálními centry Basilejské a Stockholmské úmluvy.

Centrum školí odborníky v Sarajevu
14.5.2013 | Další informace...

Ředitel centra pro výzkum toxických látek v prostředí, prof. Ivan Holoubek přednáší o hodnocení rizik a požadavcích na monitoring perzistentním organických polutantů na třídenním semináři „Enabling Activities to Facilitate Early Action on the Implementation of the Stockholm Convention on POPs in Bosnia and Herzegovina“ organizovaném v Sarajevu 14-16.května 2013 ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Globálním fondem pro životní prostředí (GEF) a Ministerstvem pro zahraniční obchod a ekonomické vztahy Bosny a Hercegoviny.

RECETOX na konferenci SETAC Europe
13.5.2013 | Další informace...

13 pracovníků Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) se ve dnech 12-16.května se v Glasgow, Velká Británie zúčastní 23. konference SETAC Europe (Society for Environmental Toxicology and Chemistry, Společnost pro environmentální toxikologii a chemii) s tématem Odpovědná vylepšení a ochrana životního prostředí

Konference Ovzduší 2013

Ve dnech 15.-17.4.2013 proběhla v hotelu Santon na Brněnské přehradě česko-slovenská konference OVZDUŠÍ 2013, kterou pořádalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem a firmou TOCOEN, s.r.o. Oficiálními sponzory konference byly společnosti Českomoravský cement a.s. – Heidelberg Cement Group a SIAD Czech spol. s.r.o.

Vyhlášen 11. ročník soutěže diplomových a bakalářských prací oblast životní prostředí a ekologie

Dokončili jste bakalářskou nebo diplomovou práci s úspěšnou obhajobou na podzim 2012 nebo se chystáte k obhajobě do konce června 2013? Pokud se vaše práce zabývá životním prostředím či ekologií a má vztah k Jihomoravskému kraji, můžete vyhrát až 10 tisíc korun.

Ozvěny výtvarné soutěže v Ženevě
28.4.2013 | Další informace...

V Ženevě dnes byla zahájeno druhé simultánní zvláštní zasedání Konferencí smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (dále jen „Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy“), která potrvá až do 10. května 2013 v Ženevě.

Vědecké souvislosti environmentálních problémů – kurz úspěšně ukončen
23.4.2013 | Další informace...

V Centru pro výzkum toxických látek v prostředí proběhl v polovině dubna jednodenní kurz Vědecké souvislosti environmentálních problémů určený pro studenty vyšších ročníků středních škol.

Odpolední diskuse s experty Centra - dokument Submise
23.4.2013 | Další informace...

Národní centrum pro perzistentní organické látky Vás zve na promítání film-dokumentu s expertní diskusí pořádané u příležitosti 6. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, jež se uskuteční od 28.4.-2.5.2013 v Ženevě a nových výzev, které nám toxické látky v prostředí a expozice člověka přináší.

Nabídka pozice postdoktoranda
22.4.2013 | Další informace...

Masarykova univerzita vyhlašuje výběrové řízení na pozici postdoktoranda s tématem "Passive sampling tools for monitoring emerging environmental pollutants".

RECETOX v Brazílii – budování monitorovacích kapacit v regionu Latinské Ameriky
26.3.2013 | Další informace...

V sídle Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro Latinskou Ameriku a Karibik, Sao Paulo, Brazílie se ve dnech 4-8. března 2013 uskutečnilo intenzivní týdenní školení pro vědce a pracovníky analytických laboratoří z regionu v laboratořích a ve formě zvaných přednášek. Regionální Centrum Stockholmské úmluvy se sídlem v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) bylo požádáno o rozsáhlou odbornou podporu.

SITA uzavřela další semestr přednášek na Masarykově univerzitě
23.3.2013 | Další informace...

Studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity mají již poněkolikáté možnost absolvovat jednosemestrální kurz Odpadové hospodářství v praxi, který vedou odborníci z odpadové společnosti SITA CZ.

Studenti Aplikované chemie z Karlových Varů v laboratořích RECETOX
22.3.2013 | Další informace...

Dne 21. března 2013 naše centrum navštívili studenti a pedagogové ze Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech.

RECETOX podporuje vědeckou spolupráci s Afrikou
14.3.2013 | Další informace...

V hotelu Thon EU v Bruselu se ve dnech 7.–8.března 2013 uskutečnila konference Podpora vzniku  výzkumných infrastruktur a partnerství EU-Afrika (Promoting Africa-EU Research Infrastructure Partnerships, PAERIP).

V České republice na Vysočině vzniká výzkumná infrastruktura evropského významu

Mezinárodní akce „Towards the Atmospheric Research Supersite“ zahájí rozsáhlou mezinárodní spolupráci ve výzkumu skleníkových plynů a polutantů v atmosféře.

Nový globální informační portál zpřístupněn veřejnosti

Projektový tým složený z expertů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institutu biostatistiky a analýz (IBA) Masarykovy univerzity úspěšně dokončil vývoj komplexního softwarového a vizualizačního nástroje a 22. února 2013 zpřístupnil globální informační portál o hladinách perzistentních organických polutantů (POPs) ve světě ve volném ovzduší a v lidských tkáních (mléko, krev).

Registrace na kurz Vědecké souvislosti environmentálních problémů

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí MU v Brně a Otevřená věda pořádají jednodenní kurzy Vědecké souvislosti environmentálních problémů určené pro studenty 3. ročníků středních škol.

Výroční zpráva Centra pro výzkum toxických látek v prostředí za rok 2012
21.2.2013 | Další informace...

Centrum vydalo 24.1.2013 výroční zprávu za rok 2012, která podrobně popisuje plnění vědeckých, výukových i finančních indikátorů Centra.

9. letní škola o toxických látkách v prostředí
20.2.2013 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy a Ministerstvem životního prostředí ČR pořádá 9. letní školu o toxických látkách v prostředí.

Kurz vzorkování odpadů
18.2.2013 | Další informace...

Ve dnech 26.–29 března 2013 proběhne v Rynolticích kurz vzorkování odpadů.

Výroční zasedání Rozšířeného kolegia Centra a Rady projektu CETOCOEN
13.2.2013 | Další informace...

Dne 24. ledna 2013 se setkali členové a hosté Rozšířeného kolegia našeho Centra s Radou projektu CETOCOEN na společném výročním zasedání v prostorách brněnského Parkhotelu.

Čtyři únorové webináře o POPs
11.2.2013 | Další informace...

Sekretariát Stockolmské úmluvy pravidelně pořádá webináře o POPs. V únoru proběhnou celkem čtyři a všechny se budou týkat problematiky nových látek ve Stockholmské úmluvě: BDEs a PFOS.

Exkurze do laboratoří RECETOX

Dne 30. ledna 2013 naše centrum navštívili studenti druhého a třetího ročníku technického lycea při Střední škole dopravy, obchodu a služeb z Moravského Krumlova.

Minamatská úmluva o rtuti dokončena
30.1.2013 | Další informace...

V sobotu 19. ledna 2013 v 7 h ráno se mezinárodní vyjednavači po čtyřech letech práce shodli na textu nové globální úmluvy o rtuti, která zlepší ochranu životního prostředí a zdraví. Úmluva se týká lidské činnosti v souvislosti se rtutí v průběhu celého životního cyklu - přináší omezení úniků rtuti do ovzduší a dalších složek životního prostředí, nastavuje kalendář náhrady rtuti ve výrobcích a kontrolu nad nakládání s odpady obsahující rtuť.

On-line databázový systém vyvinutý ve spolupráci RECETOX a IBA MU byl doporučen pro sběr dat v rámci GMP
28.1.2013 | Další informace...

Ve dnech 10.–12. října 2012 se v Ženevě sešli členové Globální koordinační skupiny (GCG) a regionálních organizačních skupin (ROG) pro Globální monitorovací plán Stockholmské úmluvy (GMP), který je zaměřen na sledování perzistentních organických látek. Jednání se rovněž zúčastnili jako přizvaní experti zástupci Regionálního centra Stockhomské úmluvy pro střední a východní Evropu (součást RECETOX) a IBA MU.

Veřejnost navštívila nové laboratoře centra
24.1.2013 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) se ve dnech 19. a 22. ledna 2013 zúčastnilo dnů otevřených dveří Přírodovědecké fakulty MU pro studenty středních škol a veřejnost.

Exkurze středoškolských studentů do nového pavilonu RECETOX
23.1.2013 | Další informace...

V prvních dvou týdnech nového roku 2013 navštívilo naše centrum pět desítek středoškolských studentů.

Konference Ovzduší 2013
21.1.2013 | Další informace...

V dubnu 2013 proběhne v Brně již jedenáctý ročník tradičního setkání českých a slovenských odborníků věnujících se problematice ochrany ovzduší – konference Ovzduší 2013.

IHPA Newsletter č. 24
15.1.2013 | Další informace...

Na konci prosince 2012 vyšlo nové číslo newsletteru International HCH & Pesticides Association.

Pozvánka na Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty MU 19. a 22. ledna 2013
14.1.2013 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - RECETOX se účastní Dnů otevřených dveří PřF MU pro studenty středních škol a veřejnost.

Webinář o PFOS
12.1.2013 | Další informace...

Sekretariát Stockolmské úmluvy pravidelně pořádá webináře o POPs. První webinář v roce 2013, který proběhne 15. ledna, bude věnován problematice PFOS a jejich otevřených aplikacím.


Zpět