Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000


Obdržení certifikace HR AWARD
30.12.2018 | Další informace...

Po roce intenzivní práce s aktivní účastí centra RECETOX oznamujeme, že Přírodovědecká fakulta MU získala EU certifikaci řízení personálních procesů výzkumné organizace - HR Award.

Přečtěte si podzimní číslo RECETOX News!
14.11.2018 | Další informace...

Podzimní číslo se věnuje hlavně zdraví, a to z různých úhlů. Ať už z pohledu naší vědy, pro kterou je studium dopadu na lidské zdraví cíl, ať už je to chemie životního prostředí, ekotoxikologie, znalosti a vývoj nových analytických metod pro sledování stavu a osudu toxických látek v prostředí a různých typech matric. Je to také celá řada nových projektů, kde kombinujeme naše dlouhodobé znalostí a jejich doplnění o nové týmy zaměřené na epidemiologii, biostatistiku, či biomedicínu, nové přístupy anebo nove vyvinuté IT nástroje.

Regionální zasedání v Kišiněvě
25.10.2018 | Další informace...

Regionální centrum Stockholmské úmluvy v České republice podpořilo další kolo regionálních konzultací zemí střední a východní Evropy a střední Asie při přípravě na druhé zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (COP2), které se uskuteční v Ženevě 18.–23. listopadu 2018.

Veřejná přednáška doc. Jakuba Hofmana
11.10.2018 | Další informace...

Vážené kolegyně a kolegové, zveme Vás na veřejnou přednášku v rámci jmenovacího řízení doc. Jakuba Hofmana.

Ph.D. pozice a témata doktorských prací na RECETOX
9.10.2018

Další informace v sekci Ph.D. studium

Volná pracovní pozice – porodní asistent(ka)
8.10.2018 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborný pracovník se specializací porodní asistent / oborná pracovnice se specializací porodní asistentka pro práci na výzkumné studii CELSPAC Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX).

Volná pracovní pozice – ekonom projektů
4.10.2018 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ekonom projektů pro pracoviště Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX).

Přečtěte si letní číslo RECETOX News!
25.9.2018 | Další informace...

Zveme vás k přečtení letního sumáře našich novinek. Je tam EU Horizont 2020 projekt ICARUS, který je zaměřen na výzkum a zlepšení kvality městského ovzduší, představujeme novou platformu pro biotechnologie EnzymeMiner, která kombinuje hledání v databázích s mikrofluidními lab-roboty a urychluje celý proces vyhledávání využitelných enzymů a sdílíme výstupy výzkumu dopadů monzunů v Indii na celosvětové koncentrace některých perzistentních organických polutantů.

Pásmo přednášek na Sýpce
24.9.2018 | Další informace...

Pásmo šesti přednášek na téma "Zdraví a potraviny" pro seniory v Medlánkách připravené RECETOX ve spolupráci s univerzitou 3.věku Masarykovy univerzity a vedením městské části v Medlánkách.

Oficiální spolupráce Brna s RECETOX zahájena
11.9.2018 | Další informace...

Rádi oznamujeme, že po téměř dvouletém jednání bylo na zářijovém jednání Zastupitelstva města Brna přijato rozhodnutí, kterým začíná spolupráce města s naším centrem.

Pozvánka na Brněnské dny pro zdraví 2018
10.9.2018 | Další informace...

Rok už je zase pryč a opět nás čeká týden Brněnských dnů pro zdraví. Opět se účastníme a zveme Vás tímto na setkání s našimi vědci, ale také k ochutnávce a k měření.

NOC VĚDCŮ 2018 - aneb 100 let české vědy a 35 let RECETOXu

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se náš ústav dlouhodobě účastní. Letos jsme pro Vás sestavili program na téma 100 let české vědy.

Speciální Den otevřených dvěří - přijďte se podívat na RECETOX
6.9.2018

Přijďte se podívat, jaké to je studovat na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a zjistěte, co vás čeká, pokud si ke svému studiu vyberete právě RECETOX.

V rámci celouniverzitní akce letos můžete navštívit řadu přednášek a stánků jednotlivých ústavů, které vám předství ty nejzajímavější studijní programy.

Přijďte v pátek 14. září do kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Registrace na akci je spuštěna, vstup je  zdarma, ale počet míst je omezený – tak neváhejte a přihlašte se na openday.muni.cz

Volná pracovní pozice – POSTDOC POSITION in the field of Environmental Toxicology / Environmental Health
27.8.2018 | Další informace...

Masaryk University, Brno, Czech Republic invites excellent scientists to apply for POSTDOC POSITION in the field of Environmental Toxicology / Environmental Health.

Počítačová simulace odhalila neobvyklé chování enzymu
12.7.2018 | Další informace...

Enzymy jsou biokatalyzátory v živých buňkách a převádějí malé molekuly substrátu do buněčných produktů. Enzymy jsou velmi důležité pro chemický a farmaceutický průmysl. Většina enzymů provádí chemické reakce hluboko ve své struktuře na přesně uspořádaných aktivních místech. Aktivní místa mohou přijmout pouze určité molekuly, což jim umožňuje rozlišit vlastní substráty od všech molekul v okolním prostředí. Další úroveň rozpoznávání molekul zajišťují enzymové tunely, které spojují aktivní místa s okolím. Předložená publikace zjistila, že studovaný enzym s malým aktivním místem a úzkými tunely dokázal katalyzovat substrát o velikosti přibližně dvakrát větší než samotný enzym.

Jan Štourač a Gaspar Pinto elektronický nástroj pro personalizovanou dětskou onkologii
20.6.2018 | Další informace...

Výzkumné týmy profesora Jiřího Damborského a Davida Bednáře z RECETOX Masarykovy univerzity a FNUSA-ICRC, profesora Jaroslava Štěrby z Dětské nemocnice FN Brno a FNUSA-ICRC a docenta Ondřeje Slabého z CEITECu vyvíjí nový výpočetní nástroj PredictSNP-Onco pro personalizovanou dětskou onkologii.

Spolupráce s Arménií pokračuje
15.6.2018 | Další informace...

Ve dnech 4.– 8.června 2018 se v RECETOX uskutečnilo školení „Sdílení zkušeností České republiky v hodnocení rizik pro experta z Environmentálního a informačního centra Arménie“. Trénink se odvíjel od smlouvy uzavřené mezi UNIDO a RECETOX podporující projekt „Implementace BAT a BEP technologií ke snižování emisí nezamýšlených POPs vznikajících při spalování (open burning)“.

Volná pracovní pozice – odborný asistent v oboru environmentální chemie a toxikologie
30.5.2018 | Další informace...

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků na pozici ODBORNÝ ASISTENT V OBORU ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A TOXIKOLOGIE CENTRA PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ

Volná pracovní pozice – docent v oboru environmentální chemie a toxikologie
30.5.2018 | Další informace...

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků na pozici DOCENT V OBORU ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A TOXIKOLOGIE CENTRA PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ

Volná pracovní pozice – Ph.D. student positions in organic chemistry
22.5.2018 | Další informace...

We invite applications for a Ph.D. position to work in the group of Prof. Vladimir Sindelář. The main role of this position is concerned with the synthesis of bambusuril receptors and the investigation of their properties. Background in host-guest chemistry and synthetic organic chemistry is preferred.

Volná pracovní pozice – Postdoctoral Fellow in Organic/Supramolecular chemistry
17.5.2018 | Další informace...

Dean of the Faculty of Science open the position of Postdoctoral Fellow in Organic/Supramolecular chemistry. Individuals with strong skills in organic synthesis and supramolecular chemistry are encouraged to apply and join the research team led by Prof. Vladimír Šindelář. The successful candidate will be involved in the synthesis and purification of new urea-based macrocycles and will investigate its supramolecular properties. For further information about the research group see webpage http://supramolecular.sci.muni.cz.

Volná pracovní pozice – odborný pracovník (IT tester)
23.4.2018 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborný pracovník (IT tester) pro pracoviště Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX).

Volná pracovní pozice – programátor
22.4.2018 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa programátor pro pracoviště Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX).

IT tester – dlouhodobá brigáda
21.4.2018 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, hledá do týmu SPECIALISTU – IT TESTERA.

Letní škola o toxických látkách v prostředí 2018 – přidán program
19.4.2018 | Další informace...

Registrace na 14. ročník mezinárodní letní školy o toxických látkách v prostředí je otevřená! Přihlašte se na tradiční a mezinárodní letní školu, kterou RECETOX pořádá již od roku 2005.

Pozvánka na přednášku – Markus Hecker 2
18.4.2018 | Další informace...

Vážení kolegové a studenti, zveme vás na druhou přednášku profesora Markuse Heckera z University of Saskatchewan s názvem „Investigations into the molecular initiating events that drive the sensitivity of fishes to dioxin-like chemicals“.

Interview s profesory Damborským a Prokopem
17.4.2018 | Další informace...

Na stránkách EU projektu Rafts4 Biotech vyšel velký rozhovor s vedením divize proteinového inženýrství o využití bakterií při odstraňování průmyslových odpadů a některých typů syntetických chemikálií. Podle jejich zkušeností lze využít biotechnologie a nově vytvořené robotické mikrofluidní čipy, které umožní přizpůsobit bakterie novým úkolům. Rozhovor je v angličtině.

Pozvánka na přednášku – Markus Hecker
12.4.2018 | Další informace...

Vážení kolegové a studenti,

zveme vás na přednášku profesora Markuse Heckera z University of Saskatchewan s názvem „21st Century Chemical Risk Assessment – Toxicogenomics and the Adverse Outcome Pathway Concept“. Přednáška se koná v úterý 17. dubna 2018 v 9 hodin v přednáškové místnosti RCX1 (A29/252), 2. patro, RECETOX.

Budování kapacit pro zapojení do expertních skupin
10.4.2018 | Další informace...

Ve dnech 6.–8. února 2018 se v Brně v RECETOX uskutečnilo regionální zasedání pro zástupce zemí střední a východní Evropy, s cílem zlepšit využití dostupné expertizy a znalostí v rámci členství v odborných orgánech Rotterdamské úmluvy (Výbor pro přezkum chemických látek, CRC) a Stockholmské úmluvy (Výbor pro hodnocení perzistentních organických polutantů, POPRC). Jednání se zúčastnilo 24 delegátů z 19 zemí střední a východní Evropy a některých zemí střední Asie.

Pozvánka na přednášku – Philip Dunne
10.4.2018 | Další informace...

Zveme vás na přednášku Dr. Philipa Dunne z Queen's University Belfast s názvem “The clinical utility of molecular stratification in colorectal cancer“.

Volná pracovní pozice – specialista marketingu (produkce a eventy)

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa specialista marketingu (produkce a eventy) pro pracoviště Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX).

Pozvánka na přednášku – Michael McLachlan

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás pozvali na přednášku našeho dlouholetého spolupracovníka Michaela McLachnana ze Stockholmské univerzity s názvem „Identifying chemicals that are planetary boundary threats“.

Pozvánka na přednášku – Jan Hrbáč

Vážení kolegové, zveme Vás na přednášku s názvem „Production of nanomaterials by spark discharge and its use for the preparation of electrochemical sensors“, kterou přednese doc. Jan Hrbáč z Masarykovy univerzity.

Aplikace EFSA pro mobilní zařízení: EFSA to the people
28.3.2018 | Další informace...

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) představil novou aplikaci pro mobilní zařízení. Aplikace „EFSA to the people“ poskytuje uživatelům přímý přístup k nejnovějším článkům, vědeckým výstupům a kalendáři nadcházejících událostí. Aplikace také umožňuje vyhledávání v Registru dotazů („Register of Questions“), tedy přístup k přijatým mandátům, dotazům a souvisejícím výstupům Úřadu.

Volná pracovní pozice - Odběrový technik / technička
23.3.2018 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa technik / technička pro pracoviště Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Volná pracovní pozice - Odborný pracovník
23.3.2018 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborný pracovník pro pracoviště Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX).

PhD pozice na RECETOXu
23.3.2018 | Další informace...

Highly motivated and talented candidates are invited to join RECETOX research teams at Ph.D. student positions.

Volná pracovní pozice – administrátor veřejných zakázek
20.3.2018 | Další informace...

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Administrátor/ Administrátorka veřejných zakázek pro pracoviště Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX).

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje
12.3.2018 | Další informace...

Cílem soutěže, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se surovinami využitím druhotných surovin a materiálů a výrobků po ukončení jejich životnosti.

Volná pracovní pozice – specializovaný pracovník nákupu

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa specializovaného pracovníka nákupu pro pracoviště Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX). Hledáme vhodného kandidáta/ vhodnou kandidátku na výše uvedou pozici. Pozice je součástí provozního oddělení, ze kterého zajišťujeme chod našeho Centra.

Pracovní setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků a Letní škola elektrochemie

I v letošním roce bychom vás rádi pozvali na Pracovní setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků (Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists) a 12. ročník Letní školy elektrochemie (XII. Summer School of Electrochemistry), které se budou konat ve dnech 12.–14. 9. 2018 v prostorách Masarykovy univerzity (Univerzitní kampus Brno-Bohunice, budova A11, místnost 205 – WBPCHE a budova A12, laboratoře LABIFEL-LSE).

Zúčastněte se mezinárodního sympozia o půdě
28.2.2018 | Další informace...

Dovolujeme si vás pozvat na zajímavé odborné setkání o znečištění půd, které organizuje Sekretariát Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy společně s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a dalšími partnery.

Přihlaste se na 5. ročník Letní školy proteinového inženýrství
27.2.2018 | Další informace...

Ve dnech 24.–38. června 2018 se uskuteční pátý ročník Letní školy proteinového inženýrství pro studenty středních škol a prvních a druhých ročníků vysokých škol, kteří se zajímají o biologii, biochemii, bioinformatiku a biotechnologii. Účast na letní škole je plně hrazena z prostředků 7RP projektu ICRC-ERA-HumanBridge, podpořeného ze 7. projektového rámce EU, a kapacita Letní školy je 20 účastníků.

Pozvánka na přednášku – Jessica Legradi
21.2.2018 | Další informace...

Vážené kolegyně, kolegové a studenti,

dovolujeme si vás pozvat na zajímavou přednášku Dr. Jessicy Legradi (Vrije Universiteit Amsterdam a RWTH Aachen) s názvem „Alternative approaches to study developmental neurotoxicity“.

Pozvánka na přednášku – Martin Scheringer
12.1.2018 | Další informace...

Vážené kolegyně a kolegové,
srdečně vás zveme na přednášku Martina Scheringera s názvem Long-range transport of organic chemicals in the environment, která se bude konat ve středu 17. 1. ve 14:30 h v přednáškové místnosti RECETOX1 u příležitosti řízení ke jmenování profesorem.

Pozvánka na seminář – Tomáš Cajthaml
11.1.2018 | Další informace...

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom vás pozvali na seminář, který se bude konat v úterý 16. 1. ve 13 h. Jeho hostem bude prof. Tomáš Cajthaml (Mikrobiologický ústav AV ČR a Univerzita Karlova, Praha) s přednáškou „Combination of nanoscale-zero-valent iron and autochthonous microorganisms for remediation of commingle plumes”.


Zpět