Národní centrum pro toxické látky Národní inventura POPs Národní inventura 2008

Národní inventura 2008

Aktuální stav koncentrací persistentních organických polutantů ve složkách životního prostředí v rámci České republiky

Aktualizovaná verze 2008

Na realizaci inventury se podílela řada expertů, pracovníků zainteresovaných institucí a zahraničních expertů.

Spolupracovali:

Centrum dopravního výzkumu, RECETOX - Masarykova univerzita Brno, Ministerstvo životního prostředí Praha, Státní zdravotní ústav Praha, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně.

Kontakt:

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., holoubek@recetox.muni.cz
www.recetox.muni.cz

 

Vypracovala:

RNDr. Petra Růžičková, PhD., ruzickova@recetox.muni.cz

Brno 2009

Obsah:

  1. Výskyt POPs ve volném ovzduší
  2. Výskyt POPs v pedosféře
  3. Výskyt POPs v hydrosféře
  4. Doprava a POPs
  5. Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs
  6. Zátěž populace České republiky POPs
  7. Potravní koš
  8. Nové typy POPs
  9. Inventarizace PCB v ČR