Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

MONET

Úvod

Vítejte na stránkách Národního centra pro toxické látky, které je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.

Národní centrum pro toxické látky vzniklo jako Národní centrum pro perzistentní organické polutanty v listopadu 2006 na základě smlouvy mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Masarykovou univerzitou, o odborné podpoře za účelem splnění závazků z Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Od té doby Národní centrum významně rozšířilo svou expertní podporu a kromě naplňování Stockholmské úmluvy o POPs podporuje plnění závazků Basilejské úmluvy, Rotterdamské úmluvy, SAICM a REACH a od konce roku 2013 i omezování úniků rtuti do životního prostředí (Minamatská úmluva o rtuti) v ČR. Proto byla v roce 2014 schválena změna názvu na Národní centrum pro toxické látky. Další podrobnosti najdete v části O centru.

Na těchto stránkách dále najdete především informace o orgánech Národního centra a o jeho činnosti (projekty, spolupráce, informační materiály). Stránky dále obsahují strategické dokumenty vztahující se k plnění Stockholmské úmluvy v České republice a slouží jako rozcestník vedoucí k dalším dlouhodobým aktivitám Národního centra a jeho hostitele, centra RECETOX.

Zkušeností získané v České republice jsou přenositelné i do dalších zemí. Této činnosti a propagaci aktivit České republiky se dlouhodobě věnuje sesterský orgán, Regionální centrum Stockholmské úmluvy, které má vlastní stránky.

V případě zájmu o spolupráci, konzultace, návštěvy či dotazů se obraťte na náš tým, rádi vám pomůžeme.