Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Aktuality

Přečtěte si letní číslo RECETOX News!

25.9.2018 | Další informace...

Zveme vás k přečtení letního sumáře našich novinek. Je tam EU Horizont 2020 projekt ICARUS, který je zaměřen na výzkum a zlepšení kvality městského ovzduší, představujeme novou platformu pro biotechnologie EnzymeMiner, která kombinuje hledání v databázích s mikrofluidními lab-roboty a urychluje celý proces vyhledávání využitelných enzymů a sdílíme výstupy výzkumu dopadů monzunů v Indii na celosvětové koncentrace některých perzistentních organických polutantů.


Pásmo přednášek na Sýpce

24.9.2018 | Další informace...

Pásmo šesti přednášek na téma "Zdraví a potraviny" pro seniory v Medlánkách připravené RECETOX ve spolupráci s univerzitou 3.věku Masarykovy univerzity a vedením městské části v Medlánkách.


Oficiální spolupráce Brna s RECETOX zahájena

11.9.2018 | Další informace...

Rádi oznamujeme, že po téměř dvouletém jednání bylo na zářijovém jednání Zastupitelstva města Brna přijato rozhodnutí, kterým začíná spolupráce města s naším centrem.


Pozvánka na Brněnské dny pro zdraví 2018

10.9.2018 | Další informace...

Rok už je zase pryč a opět nás čeká týden Brněnských dnů pro zdraví. Opět se účastníme a zveme Vás tímto na setkání s našimi vědci, ale také k ochutnávce a k měření.


Spolupráce s Arménií pokračuje

15.6.2018 | Další informace...

Ve dnech 4.– 8.června 2018 se v RECETOX uskutečnilo školení „Sdílení zkušeností České republiky v hodnocení rizik pro experta z Environmentálního a informačního centra Arménie“. Trénink se odvíjel od smlouvy uzavřené mezi UNIDO a RECETOX podporující projekt „Implementace BAT a BEP technologií ke snižování emisí nezamýšlených POPs vznikajících při spalování (open burning)“.


» Archiv