Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Národní inventura perzistentních organických polutantů v ČR 2003

Verze 2003, doplněna 2005

Projekt manager:

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Řešitelský tým:

Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ing. Michal Bartoš, Prof. MUDr. Milena Černá, CSc., Mgr. Pavel Čupr, PhD., Ing. Karel Bláha, CSc., Mgr. Luděk Bláha, PhD., Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., MVDr. Jiří Drápal, Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., RNDr. Irena Holoubková, Ing. Libor Jech, RNDr. Jana Klánová, Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc., Mgr. Ing. Jiří Kohoutek, Ing. Vladimír Kužílek, Ing. Pavel Machálek, Ing. Vít Matějů, Prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc., RNDr. Milan Matoušek, Ing. Viktor Mejstřík, CSc., Ing. Jiří Novák, Ing. Tomáš Ocelka, Ing. Vladimír Pekárek, CSc., Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Karel Provazník, Ing. Miroslav Punčochář, CSc., Mgr. Mark Rieder, Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Ing. Milan Sáňka, CSc., Ing. Monika Tomaniová, PhD., Ing. Radim Vácha, Prof. Ing. Karel Volka, CSc., PhD., RNDr. Jiří Zbíral, PhD.

TOCOEN REPORT No. 249

Brno, srpen 2003

© Správná citace zprávy: Holoubek, I. (koordinátor, projekt manager), Adamec, V., Bartoš, M., Černá, M., Čupr, P., Bláha, K., Demnerová, K., Drápal, J., Hajšlová, J., Holoubková, I., Jech, L., Klánová, J., Kocourek, V., Kohoutek, J., Kužílek, V., Machálek, P., Matějů, V., Matoušek, J., Matoušek, M., Mejstřík, V., Novák, J., Ocelka, T., Pekárek, V., Petira, K. Provazník, O., Punčochář, M., Rieder, M., Ruprich, J., Sáňka, M., Tomaniová, M., Vácha, R., Volka, K., Zbíral, J.: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Projekt GF/CEH/01/003: ENABLING ACTIVITIES TO FACILITATE EARLY ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) IN THE CZECH REPUBLIC. TOCOEN, s.r.o., Brno v zastoupení Konsorcia RECETOX - TOCOEN & Associates, TOCOEN REPORT No. 249, Brno, srpen 2003.

Obsah:

Titulní stránka
Preface
Obsah

ČÁST I.: ÚVOD, ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SLEDOVANÝCH LÁTEK
Obsah části I.
1. INFORMACE O PROJEKTU
          Ivan Holoubek
2. SLEDOVANÉ LÁTKY
          Ivan Holoubek, Mark Rieder, Vladimír Kužílek, Pavel Čupr

ČÁST II.: INVENTURA VÝROBY, DISTRIBUCE, POUŽITÍ, IMPORTU, EXPORTU, HOT SPOTS, KONTAMINOVANÝCH MÍST A EMISÍ POPs LÁTEK
Obsah části II.
3. PŘEDBĚŽNÁ INVENTURA VÝROBY, DISTRIBUCE, POUŽITÍ, IMPORTU A EXPORTU POPs LÁTEK
          Ivan Holoubek, Milan Matoušek, Jiří Matoušek
          Doplnění kapitoly 3.
4. HOT SPOTS, SKLÁDKY, KONTAMINOVANÉ LOKALITY
          Oldřich Petira, Ivan Holoubek, Pavel Čupr, Vladimír Kužílek, Mark Rieder
5. ZHODNOCENÍ ZDROJŮ ATMOSFÉRICKÝCH EMISÍ POPs V PODMÍNKÁCH ČR
          Pavel Machálek, Ivan Holoubek, Vladimír Adamec, Libor Jech, Tomáš Ocelka, Jiří Kohoutek
          Doplnění kapitoly 5.

ČÁST III.: VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Obsah části III.
6. VÝSKYT POPs VE SLOŽKÁCH PROSTŘEDÍ
          Ivan Holoubek, Libor Jech, Tomáš Ocelka, Jiří Novák, Jiří Kohoutek, Vladimír Kužílek, Mark Rieder, Pavel Čupr, Jiří Zbíral, Radim Vácha, Milan Sáňka, Karel Provazník, Jakub Hofman
6.1 - 6.2 Atmosféra, mokrá atmosférická depozice
          Ivan Holoubek, Libor Jech, Tomáš Ocelka, Jiří Novák, Jiří Kohoutek
6.3 Hydrosféra
          Vladimír Kužílek, Mark Rieder, Pavel Čupr, Ivan Holoubek
6.3 Hydrosféra - přílohy
6.4 Pedosféra
          Jiří Zbíral, Radim Vácha, Milan Sáňka, Karel Provazník, Ivan Holoubek, Jakub Hofman
          Doplnění kapitoly 6.4
6.5 - 6.7 Krmiva, kaly, biomonitoring
          Jiří Zbíral, Radim Vácha, Milan Sáňka, Ivan Holoubek
          Doplnění kapitoly 6.5
          Doplnění kapitoly 6.6
          Doplnění kapitoly 6.7

ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR
Obsah části IV.
7. KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT A POTRAVIN
          Jiří Drápal
8. HODNOCENÍ DIETÁRNÍ EXPOZICE V ČR
          Jiří Ruprich
          Doplnění kapitoly 8.
9. EXPOZICE ČESKÉ POPULACE PERSISTENTNÍM ORGANICKÝM LÁTKÁM - PŘEHLED DOSTUPNÝCH DAT O ZÁTĚŽI ČESKÉ POPULACE (BIOLOGICKÝ MONITORING)
          Milena Černá
          Doplnění kapitoly 9.2

ČÁST V.: MONITORING A VÝZKUM V OBLASTI POPs
Obsah části V.
10. MONITORING PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V ČR
          Ivan Holoubek, Jana Hajšlová, Milan Sáňka, Vladimír Kužílek, Mark Rieder, Jiří Novák, Pavel Čupr, Monika Tomaniová, Vladimír Kocourek, Karel Volka
11. VÝZKUM V OBLASTI PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V ČR
          Ivan Holoubek

ČÁST VI.: LEGISLATIVA A LIMITY V OBLASTI POPs
Obsah části VI.
12. ZHODNOCENÍ EVROPSKÉ A ČESKÉ LEGISLATIVY PRO POPs
          Ivan Holoubek, Jiří Novák, Pavel Machálek, Mark Rieder, Vladimír Kužílek, Milan Sáňka, Jiří Drápal, Jiří Ruprich
          Doplnění kapitoly 12.
13. LIMITY PRO PERSISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY
          Ivan Holoubek, Pavel Čupr

ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs
Obsah části VII.
14. PŘEHLED TECHNOLOGIÍ POUŽITELNÝCH KE ZNEŠKODŇOVÁNÍ POPs
          Vladimír Pekárek, Miroslav Punčochář
15. BIOREMEDIACE PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ - PŘEHLED
          Vít Matějů
16. BIOREMEDIAČNÍ TECHNOLOGIE K ODSTRANĚNÍ POLYCHLOROVANÝCH BIFENYLŮ ZE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
          Kateřina Demnerová

ČÁST VIII.: ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Obsah části VIII.
17. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
          Ivan Holoubek