Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Národní inventura perzistentních organických polutantů v ČR 2007

Aktuální stav koncentrací persistentních organických polutantů ve složkách životního prostředí v rámci České republiky

Aktualizovaná verze 2007

Spolupracovali:

Centrum dopravního výzkumu, Český hydrometeorologický ústav, RECETOX - Masarykova univerzita Brno, Státní veterinární správa ČR, Státní zdravotní ústav Praha, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Výzkumný ústav vodohospodářský, Ministerstvo životního prostředí.

Kontakt:

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., holoubek@recetox.muni.cz
www.recetox.muni.cz

Vypracovala:

RNDr. Petra Růžičková, PhD., ruzickova@recetox.muni.cz

Brno 2008

Obsah:

  1. Výskyt POPs ve volném ovzduší
  2. Výskyt POPs v pedosféře
  3. Výskyt POPs v hydrosféře
  4. Doprava a POPs
  5. Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs
  6. Zátěž populace České republiky POPs
  7. Potravní koš
  8. Nové typy POPs
  9. Inventarizace PCB v ČR