Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Národní inventura perzistentních organických polutantů v ČR 2009

Aktuální stav koncentrací persistentních organických polutantů ve složkách životního prostředí v rámci České republiky

Aktualizovaná verze 2009

Na realizaci inventury se podílela řada expertů, pracovníků zainteresovaných institucí a zahraničních expertů.

Spolupracovali:

Centrum dopravního výzkumu, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Státní veterinární správa ČR, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně,  Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Masarykova univerzita Brno, Ministerstvo životního prostředí Praha, Státní zdravotní ústav Praha.

Kontakt:

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., holoubek@recetox.muni.cz
www.recetox.muni.cz

Vypracovala:

RNDr. Petra Růžičková, PhD., ruzickova@recetox.muni.cz

Brno 2010

Obsah: