Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Národní inventura perzistentních organických polutantů v ČR 2010

Aktuální stav koncentrací persistentních organických polutantů ve složkách životního prostředí v rámci České republiky

Aktualizovaná verze 2010

Na realizaci inventury se podílela řada expertů, pracovníků zainteresovaných institucí a zahraničních expertů.

Kontakt:

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., holoubek@recetox.muni.cz
Ředitel Národního POPs Centra
Ředitel Regionálního Centra Stockholmské úmluvy
www.recetox.muni.cz

Vypracovala:

RNDr. Petra Růžičková, PhD., ruzickova@recetox.muni.cz
Manažerka Národního POPs Centra

Brno 2011

Obsah:

  1. Výskyt POPs ve volném ovzduší
  2. Výskyt POPs v pedosféře
  3. Výskyt POPs v hydrosféře
  4. Doprava a POPs
  5. Kontaminace potravin a veterinárních komodit POPs
  6. Zátěž populace České republiky POPs
  7. Potravní koš
  8. Nové typy POPs
  9. Inventarizace PCB v ČR