Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Národní inventura perzistentních organických polutantů v ČR 2012

Aktuální stav koncentrací persistentních organických polutantů ve složkách životního prostředí v rámci České republiky

Aktualizovaná verze 2012

Na realizaci inventury se podílela řada expertů, pracovníků zainteresovaných institucí a zahraničních expertů.

Brno 2013

Obsah: