Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Vzdělávání a osvěta

Součástí činnosti Národního centra jsou vzdělávací a osvětové aktivity. Jsou rozděleny do třech skupin podle cílového publika. Zatímco v části vzdělávání jsou cílovou skupinou vysokoškoláci, v části konference a semináře se centrum zaměřuje na odborníky z akademické, aplikované i rozhodovací sféry. Ve třetí skupině jsou akce cílené na laickou veřejnost, které mají většinou předat informace o činnosti centra v méně odborné a srozumitelnější formě.

Ke sdílení informací o POPs a o jednotlivých pořádaných aktivitách Národní centrum také využívá zejména své internetové stránky, tištěný a elektronický RECETOX Newsletter a také další média.

RECETOX Newsletter je čtvrtletník, dostupný online. Vychází česky, anglicky a rusky od roku 2013 (rusky vycházel jen v období 2013 a 2014) až čtyřikrát ročně.