Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Dokumenty a zprávy

Na těchto stránkách najdete přehled legislativy na národní a evropské úrovni k perzistentním organickým polutantům (aktualizace k polovině roku 2013) a seznam projektů smluvního výzkumu a výzkumu, na nichž Národní centrum pro toxické látky pracovalo od roku 2013. Jde o název projektu a jeho citaci a kde je to možné, tak i stručnou anotaci projektu.