Národní centrum pro toxické látky
je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.
 

Rada Národního centra

Činnost Národního centra a implementaci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v ČR koordinuje meziresortní Rada Národního centra pro toxické látky, kterou zřídil ministr životního prostředí v roce 2006 pro účely plnění smlouvy o spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a Ministerstvem životního prostředí.

Postavení, složení a činnost Rady jsou vymezeny ve statutu Rady Národního centra pro toxické látky. Rada Národního centra se schází alespoň dvakrát ročně k projednání aktuálních potřeb implementace Stockholmské úmluvy v České republice, k zajištění realizace závěrů Národního implementačního plánu a k meziresortní koordinaci aktivit a úkolů vyplývajících z mnohostranných mezinárodních smluv zaměřených na chemické látky a odpady.

Radě Národního centra je podřízen expertní orgán – Národní panel pro biomonitoring, HBM4CZ, který zajišťuje věcné a vědecké zapojení České republiky do Evropské iniciativy pro lidský biomonitoring (HBM4EU).

Zasedání Rady se řídí Jednacím řádem a jsou neveřejná. Přehled uskutečněných zasedání a projednávaných témat najdete níže.

Uskutečněná zasedání Rady Národního centra

Číslo zasedání Datum Program
21 20. 5. 2016  
20 15. 10. 2015  
19 14. 4. 2015  
18 19. 11. 2014  
17 2. 6. 2014  
16 3. 10. 2013  
15 18. 3. 2013  
14 23. 10. 2012  
13 21. 2. 2012  
12 19. 10. 2011  
11 15. 3. 2011  
10 22. 10. 2010  
9 8. 4. 2010  
8 25. 9. 2009  
7 18. 4. 2009  
6 6. 11. 2008  
5 12. 6. 2008  
4 7. 3. 2008  
3 22. 10. 2007  
2    
1