SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

MONET

Úvod

Tyto internetové stránky přinášejí informace o činnosti a projektech Regionálního centra pro budování kapacit a přenos technologií při implementaci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v regionu střední a východní Evropy a dalších spolupracujících zemích. Regionální centrum Stockholmské úmluvy zároveň poskytuje zemím regionu podporu při nakládání s chemickými látkami a odpady obsahujícími toxické látky, a to expertní, školicí a monitorovací.

Regionální centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity v Brně. Bližší informace k cílům a prioritám naleznete v části "o centru".

V části "podklady" jsou uvedeny mnohostranné smlouvy k ochraně životního prostředí a zdraví a jiné strategické a operační dokumenty, na jejichž základě Regionální Centrum vyvíjí svou činnost a připravuje projekty.

Část "projekty" naleznete přehled projektů a stav jejich plnění a kalendárium akcí. Přehled spolupracujících zemí včetně jejich zapojení do činnosti, projektů a další související informace jsou v rubrice „z regionu“.

Dokumenty ke stažení obsahují plány na dané programové období, zprávy za daný kalendářní rok a další informační dokumenty týkající se činnosti a projektů Centra.