SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Zasedání expertní skupiny Stockholmské úmluvy


3d model PECBVe dnech 12. – 14. dubna 2010 se v Ženevě konalo první zasedání nově ustavené Expertní skupiny zaměřené na aktualizaci globálního plánu monitoringu persistentních organických polutantů. Zasedání se účastnili i zástupci našeho Centra doc. Klánová a prof. Holoubek, kteří se podíleli na diskuzi např. ohledně monitoringu nových látek ve volném ovzduší.

Oficiální stránka o zasedání expertní skupiny Stockholmské úmluvy

12.4.2010


Zpět