SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Persistent Organic Pollutants Review Committee


Ve dnech 11.-15. října 2010 se v Ženevě pod hlavičkou Stockholmské konvence konalo šesté zasedání Persistent Organic Pollutants Review Committee - POPRC (Komise pro posuzování persistentních organických polutantů). Za Českou republiku se tohoto expertního zasedání zúčastnil profesor Ivan Holoubek, ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Hlavními body jednání byla problematika klimatických změn a posouzení 3 skupin polutantů (hexabromocyklododekan, endosulfan, chlorované parafíny s krátkým řetězcem) z hlediska začlenění do seznamu Stockholmské konvence.

Sixth meeting of the Persistent Organic Pollutants Review Committee (POPRC)

Fotogalerie - Persistent Organic Pollutants Review Committee

Stockholm Convention TA Newsletter 6 November

 

Persistent Organic Pollutants Review CommitteePersistent Organic Pollutants Review Committee

3.11.2010


Zpět