SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Aktuality

Přečtěte si letní číslo RECETOX News!

25.9.2018 | Další informace...

Zveme vás k přečtení letního sumáře našich novinek. Je tam EU Horizont 2020 projekt ICARUS, který je zaměřen na výzkum a zlepšení kvality městského ovzduší, představujeme novou platformu pro biotechnologie EnzymeMiner, která kombinuje hledání v databázích s mikrofluidními lab-roboty a urychluje celý proces vyhledávání využitelných enzymů a sdílíme výstupy výzkumu dopadů monzunů v Indii na celosvětové koncentrace některých perzistentních organických polutantů.


Spolupráce s Arménií pokračuje

15.6.2018 | Další informace...

Ve dnech 4.– 8.června 2018 se v RECETOX uskutečnilo školení „Sdílení zkušeností České republiky v hodnocení rizik pro experta z Environmentálního a informačního centra Arménie“. Trénink se odvíjel od smlouvy uzavřené mezi UNIDO a RECETOX podporující projekt „Implementace BAT a BEP technologií ke snižování emisí nezamýšlených POPs vznikajících při spalování (open burning)“.


» Archiv