SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Aktuality

Přečtěte si podzimní číslo RECETOX News!

14.11.2018 | Další informace...

Podzimní číslo se věnuje hlavně zdraví, a to z různých úhlů. Ať už z pohledu naší vědy, pro kterou je studium dopadu na lidské zdraví cíl, ať už je to chemie životního prostředí, ekotoxikologie, znalosti a vývoj nových analytických metod pro sledování stavu a osudu toxických látek v prostředí a různých typech matric. Je to také celá řada nových projektů, kde kombinujeme naše dlouhodobé znalostí a jejich doplnění o nové týmy zaměřené na epidemiologii, biostatistiku, či biomedicínu, nové přístupy anebo nove vyvinuté IT nástroje.


Regionální zasedání v Kišiněvě

25.10.2018 | Další informace...

Regionální centrum Stockholmské úmluvy v České republice podpořilo další kolo regionálních konzultací zemí střední a východní Evropy a střední Asie při přípravě na druhé zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (COP2), které se uskuteční v Ženevě 18.–23. listopadu 2018.


Přečtěte si letní číslo RECETOX News!

25.9.2018 | Další informace...

Zveme vás k přečtení letního sumáře našich novinek. Je tam EU Horizont 2020 projekt ICARUS, který je zaměřen na výzkum a zlepšení kvality městského ovzduší, představujeme novou platformu pro biotechnologie EnzymeMiner, která kombinuje hledání v databázích s mikrofluidními lab-roboty a urychluje celý proces vyhledávání využitelných enzymů a sdílíme výstupy výzkumu dopadů monzunů v Indii na celosvětové koncentrace některých perzistentních organických polutantů.


Spolupráce s Arménií pokračuje

15.6.2018 | Další informace...

Ve dnech 4.– 8.června 2018 se v RECETOX uskutečnilo školení „Sdílení zkušeností České republiky v hodnocení rizik pro experta z Environmentálního a informačního centra Arménie“. Trénink se odvíjel od smlouvy uzavřené mezi UNIDO a RECETOX podporující projekt „Implementace BAT a BEP technologií ke snižování emisí nezamýšlených POPs vznikajících při spalování (open burning)“.


» Archiv