SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení obsahují přehledy plánů činnosti na dané programové období od roku 2008 včetně, zprávy za daný kalendářní rok, jak byly předány sekretariátu Stockholmské úmluvy a další informační dokumenty týkající se činnosti a projektů Centra.

Pokud neexistují v českém jazyce, jsou dokumenty uváděny v původním znění (anglicky).