SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

O centru

Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií pro region střední a východní Evropy (dále jen „Regionální Centrum“) hostí Česká republika na základě oficiálního jmenování v rozhodnutí Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách SC-4/23 v květnu 2009.

Regionální Centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity v Brně a sídlí v novém Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích v České republice.

Regionální centrum dlouhodobě podporuje 23 zemí střední a východní Evropy a slouží jako strategický vědecký partner pro více než 30 zemí v Africe a Asii. Je projektovým partnerem UNEP, UNIDO a UNDP při projektech budování kapacit v rozvojových zemích, organizuje konference, semináře a letní školy.

Podporu pro svou činnost Regionální centrum získává na základě smlouvy o spolupráci při zajištění funkce Regionálního centra uzavřenou s Ministerstvem životního prostředí a dále ze svých vědeckých projektů a projektů budování kapacit, které Regionální centrum připravuje pro partnerské země a instituce.

V čele Regionálního centra stojí výkonný ředitel, jehož úkolem je koordinovat činnost, spolupracovat s partnery a vyhledávat příležitosti k využití výsledků výzkumu, zkušeností, přístrojové a expertní kapacity Centra ke zlepšení nakládání s chemickými látkami v partnerských zemích a institucích, řešení environmentálních problémů a zrychlení implementace Stockholmské úmluvy, i dalších úmluv z oblasti chemických látek a odpadů, smluvními stranami.

Hlavními partnery Regionálního centra jsou smluvní strany (státy) z regionu střední a východní Evropy a ostatních kontinentů, další regionální centra Stockholmské úmluvy, sekretariáty Stockholmské úmluvy a dalších úmluv k chemickým látkám, mezinárodní organizace, agentury a další zainteresované subjekty, jejichž činnost souvisí s nakládáním s chemickými látkami.