SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Projekty

Hlavním úkolem Regionálního centra je podporovat naplňování závazků vyplývajících ze Stockholmské úmluvy (rozhodnutí SC 2/9, SC-3/19) a poskytovat pomoc a spolupráci při budování kapacit a přenosu technologií v oblasti nakládání s chemickými látkami.

Podpora je zaměřena na tyto věcné oblasti:

  1. Vzdělávání odborných pracovníků
  2. Monitoring
  3. Získávání a zpracování dat
  4. Mezinárodní projekty na budování kapacit
  5. Vědecké projekty a spolupráce
  6. Podpora implementace Stockholmské úmluvy
  7. Spolupráce s dalšími Regionálními centry
  8. Osvěta
  9. Spolupráce mezi úmluvami - synergie

Regionální centrum poskytuje dlouhodobou podporu 23 zemím střední a východní Evropy a slouží jako strategický vědecký partner pro více než 30 zemí v Africe a Asii. Je projektovým partnerem mezinárodních organizací UNEP, UNIDO a UNDP při projektech budování kapacit v rozvojových zemích, organizuje konference, semináře a letní školy.

Odborníci Centra jsou zváni k řešení projektů zaměřených na identifikaci rozsahu environmentální kontaminace, navrhují laboratorní infrastruktury, národní či mezinárodní sítě, konzultují praktická řešení environmentální dekontaminace a remediace.

Přehled uskutečněných/dokončených projektů naleznete v části "Dokumenty ke stažení" v položce zprávy o činnosti. Zprávy pokrývají období od roku 2008 do konce roku 2016 a jsou uspořádány po dvojletí.