SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Vědecké projekty

ArcRisk - Arctic Health Risks: Impacts on health in the Arctic and Europe owing to climate-induced changes in contaminant cycling. Projekt 7FP EU

Projekt je zaměřený na dopady zvyšujících se koncentrací POPs v arktických oblastech na zdraví lidských populací. Projekt poskytne nové informace o chemických vlastnostech a environmentálním chování typických kontaminantů v arktických podmínkách, výsledky modelů popisujících v rámci vybraných klimatických scénářů transport chemických kontaminantů ze zdrojových regionů do Arktiky a jejich osud, včetně jejich vstupu do potravních řetězců. Česká republika vystupuje jako jeden z referenčních regionů. Data získaná v terénních kampaních poskytnou důležité informace o transportu POPs v Evropě využitelná pro GMP.

isoSoil - Contaminant-specific isotope analyse as sharp environmental forensics tool for site characterisation, monitoring and source apportionment of pollutants in soil. Projekt 7FP EU

Izotopická analýza jednotlivých environmentálních polutantů (CSIA) je nástroj, jehož počet aplikací roste v poslední době geometrickou řadou. Může být totiž vhodným doplňkem konvenčních koncentračních analýz při určování zdrojů znečištění, právě tak jako při sledování průběhu a kvantifikaci efektivity remediace kontaminovaných lokalit. Česká republika je v tomto projektu referenčním regionem Know-how vytvořené během tohoto projektu bude centrem bezprostředně aplikováno jak ve výukových a tréninkových programech (CSI Environment), tak v remediačních studiích.

AquaRehab - Development of rehabilitation technologies and approaches for multipressed degraded waters and the integration of their impact on river basis management. Projekt 7FP EU

Projekt směřuje k vývoji inovativních remediačních technologií pro půdu, podzemní a povrchovou vodou, které umožní snižování kontaminace prioritními polutanty (pesticidy, chlorované látky, polyaromatické uhlovodíky). Projekt si klade za cíl propojit inovativní technologie s kvalitním managementem na úrovni říčních povodí.

MonAirNet - Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší daného regionu POPs. Projekt EU

Hlavním cílem projektu je posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu. Poprvé v historii se získají pro celý region srovnatelná data o koncentracích POPs ve vzduchu, která mohou být navázána na již existující velkoplošné monitorovací sítě (EMEP, MONARPOP, MONET). Osvěta a zveřejňování výsledků poslouží k lepší informovanosti obyvatel regionu a posílení spolupráce mezi regiony. Získaná data umožní zároveň interkalibraci mezi třemi programy, které reportují data do GMP: EMEP, MONET a MONAIRPOP.

CSI ENVIRONMENT, projekt 7FP EU

Projekt CSI ENVIRONMENT je projekt mezinárodních vzdělávacích sítí, který centrum získalo spolu s několika dalšími předními evropskými univerzitami. Jeho cílem je vytvoření mezinárodní sítě, v níž se bude vzdělávat 24 Ph.D. studentů v nejmodernějších metodách environmentální chemie a analýzy. V rámci tohoto projektu nabízí mezinárodním studentům (včetně studentů z CEE regionu) velmi atraktivní podmínky pro dva Ph.D. programy.