SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Vzdělávání odborných pracovníků

Krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na oblast analýzy POPs i emergentních látek, studium jejich chování, vlivů, dopadů rizik, zpracování a interpretaci dat. Tradičním příkladem je Mezinárodní letní škola, ale během roku se prostřednictvím Regionálního centra obvykle uskuteční dalších 5-20 školení, která jsou připravena na míru dle potřeb objednatelů. Všechna uskutečněná školení jsou v přehledu činnosti v části "Dokumenty ke stažení" v položce zprávy o činnosti.

Mezinárodní letní škola toxických látek v prostředí

Od roku 2005 se koná Mezinárodní letní škola o toxických látkách v prostředí, která poskytuje teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti odběru a laboratorní analýzy environmentálních vzorků, analýzy a interpretace dat i hodnocení dopadů a rizik. Přispívá zejména k budování kapacit pro potřeby Stockholmské úmluvy pro hodnocení účinnosti opatření úmluvy a jejího Globálního monitorovacího plánu.

Pro účastníky je připraven bohatý týdenní program složený z přednášek, praktických laboratorních i terénních cvičení i případových studií, který komplexně pokrývá hlavní téma letní školy. Zaměření letní školy se každý rok mění, aby reagovalo na potřeby a vývoj Stockholmské úmluvy a pokrylo i nová témata a její účastníci tak získali nejnovější informace o vědeckém pokroku i zkušenostech a možnostech řešení praktických situací (např. metody pasivního vzorkování ovzduší, biodostupnost POPs v environmentálních matricích a bioakumulace těchto látek v živých tkáních, vzorkování ve vodním prostředí a stanovení nových POPs, studium expozice člověka a stanovení POPs v lidských matricích). Propojení teoretických a praktických částí, přednášky od nejvýznamnějších vědeckých kapacit v oboru i zkušenosti z praxe a informace o nejmodernějších analytických i laboratorních postupech využitelné pro vědce, univerzitní studenty, státní správu, kontrolní orgány, pracovníky analytických laboratoří i v průmyslu způsobuje, že se řada z již vyškolených 498 odborníků ze 78 zemí se na letní školu opakovaně vrací.

V přehledu níže jsou uvedeny dosavadní ročníky letní školy a jejich zaměření:

 • 13th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2017
  26-30 June 2017
  Special focus: passive sampling of toxic pollutants in the aquatic environment
  details
 • 12th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2016
  13-17 June 2016
  Special focus: toxic compounds in the indoor environment
  details
 • 11th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2015
  15-20 June 2015
  Special focus: cyanobacterial blooms and their toxins in water reservoirs and training in data management and analyses in support to the Global Monitoring Plan under the Stockholm Convention
  details
 • 10th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2014
  23-28 June 2014
  Special focus: analysis of toxic substances in the environment using isotopes and environmental monitoring data mining in support to the Global Monitoring Plan under the Stockholm Convention
  details
 • 9th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2013
  June 24–29, 2013
  Special focus: human exposure and risk assessment
  details
 • 8th Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2012
  June 25–30, 2012
  Special focus: passive sampling of pollutants in the aquatic environment
  details

 • 7th Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2011
  June 27 - July 2, 2011
  Special focus: climate change impacts on the presence of organic pollutants in the Arctic and their effects on human health
  details

 • 6th Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2010
  June 28 - July 3, 2010
  Special focus: bioavailability, fate and behavior of contaminants and also on the passive sampling techniques for pollutants in the air, water, sediment and soil
  details

 • 5th Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2009
  July 6-12, 2009
  Special focus: field experimental methods in environmental chemistry, ecotoxicology, ecological risk assessment, environmental monitoring, the study of exchange processes between environmental compartments, sampling procedures, collection of data for environmental modelling, field study of ecological stressor
  details

 • 4th Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2008
  July 7-13, 2008
  Special focus: field experimental methods in environmental chemistry, ecotoxicology, ecological risk assessment, environmental monitoring, the study of exchange processes between environmental compartments, sampling procedures, collection of data for environmental modelling, field study of ecological stressors
  details

 • 3rd Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2007
  July 9-15, 2007
  Special focus: field experimental methods in environmental chemistry, ecotoxicology, ecological risk assessment, environmental monitoring, the study of exchange processes between environmental compartments, sampling procedures, collection of data for environmental modelling, field study of ecological stressors
  details

 • 2nd Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2006
  July 9-15, 2006
  Special focus: field experimental methods in environmental chemistry, ecotoxicology, ecological risk assessment, environmental monitoring, the study of exchange processes between environmental compartments, sampling procedures, collection of data for environmental modelling, field study of ecological stressors
  details

 • 1st Summer School of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2005
  July 10-16, 2005
  Special focus: field experimental methods in environmental chemistry, ecotoxicology, ecological risk assessment, environmental monitoring, the study of exchange processes between environmental compartments, sampling procedures, collection of data for environmental modelling, field study of ecological stressors
  details