SCRC
Regionální centrum Stockholmské úmluvy (SCRC) se sídlem v České republice slouží k budování kapacit, přenosu technologií a podpoře správného nakládání s chemickými látkami ve střední a východní Evropě a na dalších kontinentech.
 

Z regionu

Regionální centrum poskytuje dlouhodobou podporu 23 zemím střední a východní Evropy a slouží jako strategický vědecký partner pro více než 30 zemí v Africe a Asii.

Činnost Regionálního centra - dlouhodobé priority zemí střední a východní Evropy:

  1. Zabezpečovat krátkodobé i dlouhodobější vzdělávání odborných pracovníků ze zemí regionu CEE v oblasti analýzy POPs a dalších toxických látek, studia jejich chování, vlivů, dopadů a rizik, zpracování a interpretace dat
  2. Podporovat přípravu a realizaci monitoringu POPs a udržitelnost regionálních monitorovacích sítí
  3. Poskytovat podporu při přípravě a implementaci mezinárodních projektů zaměřených na budování kapacit při nakládání s chemickými látkami
  4. Vytvářet a aktualizovat datové zdroje o výskytu POPs v regionu za účelem aktualizace inventur, vývoje expertních systémů a specializovaných nástrojů, analýzy dlouhodobých trendů
  5. Pomáhat při přípravě a aktualizaci Národních implementačních plánů Stockholmské úmluvy
  6. Zprostředkovat informace o vývoji dostupných BAT a BEP technologií v souvislosti s omezováním úniků POPs do životního prostředí
  7. Přispívat k urychlení ratifikace a implementace mezinárodních úmluv k chemickým látkám a odpadům v zemích regionu a podporovat prohloubení spolupráce a koordinace mezi nástroji (proces synergií)
  8. Spolupracovat s koordinační skupinou regionu v rámci Strategického přístupu pro mezinárodní nakládání s chemickými látkami (SAICM) a podílet se na koordinačních jednáních regionu