AIRSENS

Monitoring kvality ovzduší v malých sídlech Jihomoravského kraje s lokálními topeništi pomocí senzorů je inovativní výzkumný projekt zabývající se problematikou znečištění ovzduší a s tím souvisejícími zdravotními a ekonomickými riziky.

Znečištění ovzduší v důsledku lokálního vytápění je v současné době jedním z hlavních problémů kvality ovzduší v České republice.

Projekt přináší unikátní propojení nových technologií na bázi senzorického online měření s etablovanými metodami pro sledování kvality ovzduší.

Na projektu AIRSENS se podílí výzkumná skupina z Masarykovy univerzity ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Jihomoravským krajem. Spolupracující institucí je NILU - Norwegian Institute for Air Research.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info