SPRINT

Sustainable Plant Protection Transition - A Global Health Approach

Přechod k udržitelnější ochraně rostlin s pomocí přístupu celistvého zdraví

SPRINT je rozsáhlý mezinárodní výzkumný projekt financovaný Programem EU pro výzkum a inovace Horizon 2020. V České republice jej řeší tým prof. Jakuba Hofmana z centra RECETOX na Masarykově univerzitě.

Nové video o projektu níže!

Cíle projektu:

Cílem projektu je zhodnotit, jaká je expozice evropské populace a ekosystémů směsím pesticidů a jaká jsou rizika pro lidské zdraví, hospodářská zvířata, plodiny a ekosystémové služby. Důraz je na integraci těchto různých vlivů do jednoho „celistvého zdraví“ (global health). Další zásadní úrovní integrace bude propojení zdravotních a environmentálních aspektů s agronomickými a socio-ekonomickými v analýze nákladů a přínosů. Snahou bude vyvinout a validovat pro tato hodnocení komplexní metodiku a sadu nástrojů. Těmito nástroji SPRINT vyhodnotí výskyt a rizika pesticidů v Evropě, srovná konvenční a ekologické zemědělství a bude identifikovat vhodné cesty přechodu k udržitelnějšímu používání přípravků na ochranu rostlin s minimálními dopady na zdraví a životní prostředí při zachování ekonomické rentability a konkurenceschopnosti zemědělství. SPRINT také bude identifikovat bariéry, které přechodu k udržitelnějšímu používání přípravků na ochranu rostlin brání, a ve spolupráci se zemědělci hledat, jak je odstranit.

Zásadní součástí projektu jsou případové studie, které proběhnou v roce 2021 v deseti evropských zemích a v Argentině, které vyhodnotí, jaká je expozice pesticidům u lidí, hospodářských zvířat a ekosystémů a jaká rizika s tím mohou být spojená. Design všech studií je stejný, ale každá se zaměří na nějakou jinou typickou plodinu. V České republice proběhne studie zaměřená na olejniny. Ve studiích bude srovnávána situace na rodinných farmách v ekologickém a konvenčním zemědělství, muži a ženy farmařící a nefarmařící, žijící blízko či daleko od polí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info