Dr. Petra Vídeňská
Mikrobiom

Petra Vídeňská vede mikrobiomovou laboratoř v centru RECETOX na Masarykově univerzitě. Její expertízou je zejména sekvenování nové generace, které využívá v mikrobiomových studiích. Petra Vídeňská získala titul Ph.D. na Masarykově univerzitě v roce 2014. Po ukončení studií pracovala jako aplikační specialista pro sekvenační přístroje Illumina. Následně pracovala jako vedoucí sekvenační a výzkumné laboratoře.

Mezi její úkoly patří vedení mikrobiomových studií, optimalizace odběrů vzorků, zpracování dat a interpretace výsledků. Také píše návrhy grantů a učí předmět Metagenomika pro magisterské studenty oboru Mikrobiologie. Kromě toho spolupracuje na mnoha dalších projektech spojených se studiem mikrobiomu a jeho vlivu na lidské zdraví, jako je rakovina tlustého střeva, antibiotická rezistence u bakterií apod. Publikovala 19 příspěvků v recenzovaných časopisech JCR SCI (h-index = 8, 165 citací bez autocitací).

Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D.

Mikrobiom

telefon: 549 49 8248
e‑mail:
Vedoucí pracoviště

Publikace

Projekty