Dr. Petra Vídeňská
Junior PI - Integrativní bioinformatika a biostatistika

Petra Vídeňská působí jako junior PI ve výzkumné skupině Interaktivní bioinformatika a biostatistika. V rámci této skupiny samostatně vede skupinu zabývající se výzkumem mikrobiomu a mikrobiomovou laboratoř. Její expertízou je zejména sekvenování nové generace, které využívá v mikrobiomových studiích. Petra Vídeňská získala titul Ph.D. na Masarykově univerzitě v roce 2014. Po ukončení studií pracovala jako aplikační specialista pro sekvenační přístroje Illumina. Následně pracovala jako vedoucí sekvenační a výzkumné laboratoře. 

Mezi její úkoly patří vedení mikrobiomových studií, optimalizace odběrů vzorků, zpracování dat a interpretace výsledků. V rámci své výzkumné činnosti se podílí na přípravě a realizaci projektů a učí předmět Metagenomika pro magisterské studenty oboru Mikrobiologie. Kromě toho spolupracuje na mnoha dalších projektech spojených se studiem mikrobiomu a jeho vlivu na lidské zdraví, jako je rakovina tlustého střeva, antibiotická rezistence u bakterií apod. Publikovala 23 příspěvků v recenzovaných časopisech JCR SCI (h-index = 10, 287 citací bez autocitací). 

Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D.

Junior PI - Integrativní bioinformatika a biostatistika

telefon: 549 49 8248
e‑mail:

Publikace

Více

Projekty

Více

Další informace

Vedené práce

Obor: Environmentální chemie a toxikologie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Výuka

Vyučované předměty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info