Národní centrum pro toxické látky je koordinátorem národních aktivit v souvislosti s implementací mezinárodních úmluv k chemickým látkám v České republice. Národní centrum je součástí Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity v Brně.

Národní centrum se také věnuje implementaci národních, ale i evropských a globálních projektů zaměřených na nakládání s chemickými látkami a ochrany životního prostředí a zdraví. Mezi nejdůležitější evropské projekty patří Evropská iniciativa pro lidský biomonitoring (HBM4EU), nastavení výzkumných priorit EU pro oblast životního prostředí a zdraví do roku 2030 (HERA) a připravované Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek, tzv. PARC.

Přehled projektů je k dispozici na stránkách RECETOX a ve zprávě „Aktivity Národního centra“.

Přehled legislativy na národní a evropské úrovni k chemickým látkám včetně perzistentních organických polutantů (POPs) je k dispozici na stránkách MŽP.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info