Výzkumné projekty

Během posledních deseti let RECETOX úspěšně zvyšoval podíl externího financování z národních i mezinárodních zdrojů. RECETOX využívá synergie mezi evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF), evropskými rámcovými programy pro podporu výzkumu a inovací (FP6, FP7 a H2020), národními výzkumnými projekty a dalšími programy v oblasti výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti, včetně financování ze strany mezinárodních a nadnárodních institucí (Organizace spojených národů, WHO atd.). Externí zdroje umožňují financovat náš výzkum, realizovat naši výzkumnou strategii, ale jsou také oceněním výsledků výzkumu našich výzkumníků a jejich týmů.

Projekty v roce 2019

     • 17 rámcových projektů (H2020)
     • 21 projektů základního výzkumu (GAČR, AZV...)
     • 6 projektů OP VVV
     • 5 projektů aplikovaného výzkumu (TAČR,MPO...)
     • 3 projektů velkých infrastruktur
     • 6 mezinárodních projektů (UN, WHO)
     • 30 projektů smluvního výzkumu.

Vybrané mezinárodní projekty

Všechny projekty


Celkový počet projektů: 64


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Kontakt

Ing. Barbora Prokešová


telefon: 549 49 3072
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info