RECETOX jsou lidé

XY výzkumníků, XY technických pracovníků, XY studentů. Ti všichni stojí za úspěchy centra RECETOX. Týmová spolupráce, dialog, respekt, důvěra, zodpovědnost, osobní rozvoj, integrita a komunikace jsou našimi klíčovými hodnotami, které vytváří místo pro práci i přátelský sociální život.

Kariéra v RECETOXu

Principy HR Excellence in Research (HR Award) přináší rozvoj dlouhodobě udržitelného, mezinárodního, prestižního a transparentního pracovního prostředí otevřeného pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky. Na RECETOXu můžete budovat kariéru v akademických, výzkumných, technických i administrativních pozicích, které nabízí vlastní schéma osobního i karierního rozvoje.

RECETOX je mezinárodní

RECETOX je mezinárodně etablovaným výzkumným centrem. Dlouhodobě spolupracuje se špičkovými zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a mezinárodními organizacemi na celém světě a účastní se řady mezinárodních projektů a aktivit.

Lidé

XY % zaměstnanců RECETOXu tvoří zahraniční experti, postdoci a studenti AB národností z celého světa. Většina výzkumných pracovníků během své pracovní kariéry působila na zahraničních univerzitách a institucích.

Projekty

Za posledních 10 let jsme se účastnili realizace téměř 20 projektů financovaných z evropského rámcového programu, a desítek projektů podpořených Světovou zdravotnickou organizací a agenturami OSN.

Partneři

Studenti i zaměstnanci centra se účastní mezinárodních projektů, stáží a výzkumných pobytů na prestižních pracovištích v Evropě, Severní Americe a dalších částech světa (např. University College London, ETH Zurich, Stanford University, University of Toronto, Baylor University, University of Saskatchewan).

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice složenou z devíti fakult a dalších výzkumných pracovišť. RECETOX sídlí v prostorách moderního Univerzitního Kampusu v Bohunicích, který byl otevřen v roce 2010. Masarykova univerzita nabízí moderní prostory, špičkové vybavení, kreativní prostředí umožňující osobní rozvoj a karierní růst a patří k největším zaměstnavatelům v regionu.

Brno – město studentů

Brno je moderní město s dlouhou historií, kulturní, společenskou, sportovní i průmyslovou tradicí. Brno je největším studentským městem v České republice a je centrem Jihomoravského kraje.

Brno podporuje vědu a výzkum, inovace, start-upy a technologické firmy, díky čemž je jedním z nejinovativnějších měst ve střední Evropě.

Špičková infrastruktura

Výzkumná infrastruktura RECETOX RI nabízí unikátní vybavení a expertízu certifikovaných laboratoří umožňuje realizovat špičkový výzkum na světové úrovni. Centrum disponuje více než 50 moderními laboratořemi, vyvíjí a spravuje otevřený informační systém poskytující informace o prostorových a časových trendech koncentrací chemických látek v různých složkách životního prostředí a realizuje dlouhodobé kohortové studie.

Podpora zaměstnancům

RECETOX poskytuje širokou paletu podpůrných služeb pro nové i stávající zaměstnance a studenty. Jde například o služby

 • Welcome Office, které cílí na nově příchozí zaměstnance zejména ze zahraničí,
 • grantového oddělení, poskytujícího profesionální servis při přípravě, podávání a následné realizaci projektů,
 • provozního oddělení a oddělení strategických investic, odpovědné za nákup a pořízení vybavení a investic,
 • či komplexní služby oddělení lidských zdrojů, vytvářející podmínky pro karierní rozvoj všech zaměstnanců centra.

Work-life balance

Spokojený zaměstnanec je klíčem k úspěchu centra. RECETOX využívá řadu nástrojů a možností, jak usnadnit efektivní kombinaci pracovního a rodinného života. Patří k tomu flexibiliní pracovní doba, min. šest týdnů řádné dovolené, příjemné pracovní prostředí nebo třeba pořádání akcí pro rodiny zaměstnanců a studentů centra (například oblíbený Mikuláš).

Vytváříme příležitosti k odbornému a osobnímu růstu pro všechny naše pracovníky na všech stupních jejich kariéry

 • Ph.D. program se 4letou finanční podporou pro začínající vědce a výzkumníky
 • Podstdoc pozice
  • pro juniorní výzkumníky s finanční podporou a vedením ve skupině zkušeného groupleadera
  • pro zkušené výzkumníky prostor a kapacity centra pro samostatnou realizaci vlastního projektu
 • Akademická dráha pro nadané vědce a vědkyně na pozicích odborný asistent až profesor
 • Pozice výzkumníků nabízející dlouhodobé uplatnění v týmech našich akademiků s možností pracovat na je jejich projektech a rozvíjet svou expertízu
 • Specializované, IT, laboratorní nebo technické pozice zaměřené na podporu výzkumu či realizace studií našich vědeckých skupin a jednotek výzkumné infrastruktury
 • Administrativní pozice – poskytující podporu centru v oblasti provozu a správy, HR, veřejných zakázek ad.

Kontakt

Mgr. Lenka Helclová

vedoucí pracoviště – Oddělení lidských zdrojů

telefon: 549 49 4245, 777 493 767
e‑mail: