Principy HR Excellence in Research (HR Award) přináší rozvoj dlouhodobě udržitelného, mezinárodního, prestižního a transparentního pracovního prostředí otevřeného špičkovým domácím i zahraničním výzkumným pracovníkům. Na RECETOXu můžete budovat kariéru v akademických, výzkumných, technických i administrativních pozicích, v souladu se schématy osobního i karierního rozvoje.

RECETOX je mezinárodní

RECETOX je mezinárodně etablovaným výzkumným centrem. Dlouhodobě spolupracuje se špičkovými zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a mezinárodními organizacemi na celém světě a účastní se řady mezinárodních projektů a aktivit.

Lidé

20 % zaměstnanců RECETOXu tvoří zahraniční experti, postdoci a studenti více než dvaceti národností z celého světa. Většina výzkumných pracovníků během své pracovní kariéry působila na zahraničních univerzitách a institucích.

Projekty

Za posledních 10 let jsme se účastnili realizace téměř 20 projektů financovaných z evropského rámcového programu, a desítek projektů podpořených Světovou zdravotnickou organizací a agenturami OSN.

Partneři

Studenti a zaměstnanci centra se účastní mezinárodních projektů, stáží a výzkumných pobytů na prestižních pracovištích po celém světě. Našimi partnery jsou University College London, ETH Zurich, Stanford University, University of Toronto, Baylor University, University of Saskatchewan a další.

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice složenou z devíti fakult a dalších výzkumných pracovišť. RECETOX sídlí v prostorách moderního Univerzitního Kampusu v Bohunicích, který byl otevřen v roce 2010. Masarykova univerzita nabízí moderní prostory, špičkové vybavení, kreativní prostředí umožňující osobní rozvoj a karierní růst a patří k největším zaměstnavatelům v regionu.

Brno – město studentů

Brno je moderní město s dlouhou historií, kulturní, společenskou, sportovní i průmyslovou tradicí. Brno je největším studentským městem v České republice a je centrem Jihomoravského kraje.

Brno podporuje vědu a výzkum, inovace, start-upy a technologické firmy, díky tomu je jedním z nejinovativnějších měst ve střední Evropě.

Špičková infrastruktura

Výzkumná infrastruktura RECETOX RI nabízející unikátní vybavení a expertízu certifikovaných laboratoří umožňuje realizovat špičkový výzkum světové úrovně. Centrum disponuje více než 50 moderními laboratořemi, vyvíjí a spravuje otevřený informační systém poskytující data o prostorových a časových trendech koncentrací chemických látek v různých složkách životního prostředí a realizuje dlouhodobé populační studie.

Podpora zaměstnancům

RECETOX poskytuje širokou paletu podpůrných služeb pro nové i stávající zaměstnance a studenty. Jde například o služby

   • Welcome Office se zaměřuje na nově příchozí zaměstnance zejména ze zahraničí,
   • Projektové oddělení poskytuje profesionální servis při přípravě, podávání a následné realizaci projektů,
   • Provozní oddělení a Oddělení strategických investic zajišťuje nákup a pořízení vybavení, servisy a investice,
   • komplexní služby Oddělení lidských zdrojů poskytují péči o zaměstnance a podporu vedoucím pracovníkům ve vytváření příznivého pracovního prostředí.

Work-life balance

Spokojený zaměstnanec je klíčem k úspěchu centra. RECETOX využívá řadu nástrojů a možností, jak usnadnit efektivní kombinaci pracovního a rodinného života. Patří k tomu flexibiliní pracovní doba, min. šest týdnů řádné dovolené, příjemné pracovní prostředí nebo třeba pořádání akcí pro rodiny zaměstnanců a studentů centra (například oblíbený Mikuláš).

Kariérní rozvoj na RECETOXu

Pro všechny naše pracovníky na všech stupních jejich kariéry vytváříme příležitosti k odbornému a osobnímu růstu 

 • Ph.D. program se 4letou finanční podporou pro začínající vědce a výzkumníky
 • Podstdoc pozice
  • pro juniorní výzkumníky s finanční podporou a vedením ve skupině zkušeného groupleadera
  • pro zkušené výzkumníky prostor a kapacity centra pro samostatnou realizaci vlastního projektu
 • Akademická dráha pro nadané vědce a vědkyně na pozicích odborný asistent až profesor
 • Pozice výzkumníků nabízející dlouhodobé uplatnění v týmech našich výzkumých skupin s možností pracovat na je jejich projektech a rozvíjet svou expertízu
 • Specializované, IT, laboratorní nebo technické pozice zaměřené na podporu výzkumu či realizace studií našich vědeckých skupin a jednotek výzkumné infrastruktury
 • Administrativní pozice – poskytující podporu centru v oblasti provozu a správy, HR, veřejných zakázek ad.

Kontakt

Ing. Lenka Baková

Vedoucí HR oddělení

telefon: 549 49 3074
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info