Výzkumná infrastruktura a služby

Výzkumná činnost centra je podporována nejmodernější výzkumnou infrastrukturou, která je částečně centralizovaná do samostatných jednotek, tzv. core facilit.

Výzkumná infrastruktura funguje na principu „open access“, v rámci kterého poskytuje své kapacity interním i externím uživatelům z akademické i průmyslové sféry.

Výzkumná infrastruktura RECETOX je centralizovaným pracovištěm, které podporuje realizaci interdisciplinárních výzkumných projektů a umožňuje

  1. analýzy širokého spektra antropogenních a přírodních toxinů v environmentálních nebo biologických matricích,
  2. provozování dlouhodobých environmentálních a populačních studií,
  3. vývoj komplexních softwarových nástrojů pro správu, analýzu, interpretaci a vizualizaci dostupných dat.

Od roku 2010 je výzkumná infrastruktura RECETOX zařazena do „Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace“ a podporována českou vládou.

Výzkumná infrastruktura RECETOX se podílela na zakládání českého národního uzlu ACTRIS RI (ESFRI RI).

V současné době si RECETOX klade za cíl vytvořit novou distribuovanou výzkumnou infrastrukturu v oblasti hodnocení expozice životního prostředí na evropské úrovni (ESFRI).

Výzkumná infrastruktura RECETOX v roce 2018

3 core facility

Výzkumná infrastruktura RECETOX je rozdělena do tří hlavních celků poskytujících profesionální služby.

60 % externích uživatelů

Téměř dvě třetiny uživatelů infrastruktury přichází ze zahraničních či ostaních národních výzkumných institucí.

855 člověkodnů a 9000+ analýz

realizovaných externími uživateli a pro externí uživatele v režimu Open Access

5000 uživatelů

včetně účastníků školení, workshopů a dalších akcí realizovaných výzkumnou infrastrukturou

Laboratoře RECETOX

Laboratoře RECETOX zahrnují akreditované Laboratoře stopových analýz, omics-ové laboratoře a environmentální monitorovací sítě. Zkušení odborníci laboratoří pracují v systému QA/QC, používají ověřené analytické metody s využitím moderních zařízení pro odběr vzorků, extrakce, frakcionace, čištění a instrumentální analýzu vzorků.

Více o Laboratořích RECETOX

Populační studie

Nová výzkumná platforma na podporu populačních studií byla založena v roce 2014 jako třetí „core facilita“ Výzkumné infrastruktury RECETOX. Tato facilita participuje na realizaci epidemiologických longitudinálních studií CELSPAC, jako je například ELSPAC či studie TNG. Pro účely dalšího výzkumu spravujeme rozsáhlé databáze epidemiologických studií a budujeme novou biobanku.

Více o Populačních studiích

Informační systémy

Nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim, nevim.

Informační systémy

Laboratorní kapacity neanalytického typu

Kapacity akreditovaných laboratoří stopových analýz doplňují distribuované kapacity specializovaných laboratoří podporujících výzkum v oblastech fotochemie, supramolekulární chemie, toxikologie a proteinového inženýrství. Přístup k nim se řídí stejnými pravidly, jako přístup do výše zmíněných core facilit. 

Další laboratorní kapacity

Laboratorní kapacity neanalytického typu

Kapacity akreditovaných centrálních laboratoří stopových analýz doplňují distribuované kapacity specializovaných laboratoří podporujících výzkum v oblastech fotochemie, supramolekulární chemie, toxikologie a proteinového inženýrství. Přístup k nim se řídí stejnými pravidly, jako přístup do výše zmíněných core facilit. Přehled služeb a expertízy nabízených v těchto laboratořích naleznete zde.


Jsme zapojeni v

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info