Aplikace výsledků vědy a výzkumu

Výsledky a zajímavosti z vědy a výzkumu centra RECETOX se snažíme zpřístupnit a přiblížit co nejširší skupině uživatelů, mezi které patří široká vědecká obec, studenti a učitelé středních a základních škol, státní správa, průmysl a veřejnostVýsledky našeho výzkumu využívají česká ministerstva i mezinárodní a mezivládní organizace při tvorbě legislativy a pokynů k ochraně zdraví a životního prostředí, a města při strategickém plánování rozvoje. Spolupráce dlouhodobě probíhá s několika průmyslovými společnostmi při monitoringu složek životního prostředí.

Věda a společnost

Prostřednictvím Národního centra pro toxické látkyRegionálního centra pro budování kapacit podporuje RECETOX Českou republiku, další státy a mezinárodní organizace při plnění mezinárodních smluv, např. Stockholmské a Minamatské úmluvy. Do praxe převádí výsledky výzkumu, které mohou být zakotveny do nové legislativy, součástí zpráv o pokroku či stavu životního prostředí či přispět k omezování výroby a používání nebezpečných chemických látek či výrobků, které je obsahují.

Více o Regionálním a Národním centru

Smluvní a aplikační výzkum

Dlouhodobě spolupracujeme s aplikační sférou zastoupenou soukromým i veřejným sektorem. Jedná o nadnárodní korporace, regionální firmy a start-upy na jedné straně, a nemocnice či hasičský záchranný sbor na straně druhé. Spolupráce obvykle probíhá prostřednictvím:

  • společných výzkumných projektů financovaných externími poskytovateli grantových prostředků, nebo
  • smluvního výzkumu hrazeného objednavatelem výzkumu.

Více o spolupráci

Spolupráce se školami

Soustavně se věnujeme spolupráci se základními i středními školami a nejmladšími generacemi. RECETOX pořádá exkurze pro školy, nabízí odborné semináře, které mohou být součástí standardní výuky a účastní se řady popularizačních akcí, jejichž cílem je nejen podnítit zájem studentů o vlastní studijní programy a vědecké obory, ale také vysvětlování role vědy a výzkumu pro celou společnost.

Více o spolupráci

Chcete s námi navázat spolupráci?

Spolupráce se školami

Mgr. Simona Rozárka Jílková, Ph.D.
e‑mail:

Spolupráce s veřejným sektorem

Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A.
e‑mail:

Spolupráce s firmami

RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info