Centrální laboratoře RECETOX

Centrální laboratoře RECETOX jsou v současné době nejvytíženější částí výzkumné infrastruktury RECETOX RI. Laboratoře jsou akreditovány podle evropských norem na provádění odběrů environmentálních vzorků a širokého spektra chemických analýz - Laboratoře stopové analýzy. V posledních letech se expertiza laboratoří rozšiřuje o další laboratořeLaboratoř analýzy biomarkerů se zaměřuje na metody cílené a necílené analýzy biologicky významných molekul (metabolitů, proteinů, lipidů) jako potenciálních biomarkerů efektů spojených s chemickou expozicí. Laboratoř analýzy mikrobiomu se věnuje stanovování bakteriálního i mykobiálního profilu v různých typech vzorků a to pomocí sekvenace genu pro 16S rRNA a ITS genu. Také provádí celometagenomového sekvenování, kdy je osekvenována veškerá DNA ve vzorku. 

Laboratoře stopové analýzy

Akreditované „Laboratoře stopové analýzy“ poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy centra, pokročilé analytické služby pro externí uživatele a zajišťují dlouhodobé monitorovací programy různých matric.

Více o Laboratoři stopové analýzy

Laboratoře analýzy mikrobiomu

Laboratoře se zabývají analýzou mikrobiomu humánních (stolice, bukální stěry, mekonium atp.) i environmentálních (prach, voda, půda) vzorků, a to za využitím moderních metod a neustále rozvíjené expertizy našich specialistů. 

Více o mikrobiomových laboratořích

Laboratoře analýzy biomarkerů

Laboratoře analýzy biomarkerů jsou novou částí výzkumné infrastruktury. Laboratoře umožňují analýzy s využitím ověřených bioanalytických metod a dále vyvíjí nové analytické techniky dostupné akademickým i neakademickým uživatelům.

Více o laboratořích

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info