Informace pro aktuální studenty v RECETOX

Tato sekce je věnována současným studentům studijních programů Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína. Pro rok 2019/2020 jsou zde také uvedeny informace relevantní pro končící studijní obory Chemie životního prostředí, Ekotoxikologie a Matematická biologie.

První ročníky Bc. a Mgr.

Pro studenty prvního ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia doporučujeme prostudovat Manuál studenta dostupný na webu sci.muni.cz.

PhD Studium

Studenti doktorských studijních programů naleznou základní informace k průběhu studia na webu Přírodovědecké fakulty.