Informace pro aktuální studenty v RECETOX

Tato sekce je věnována současným studentům studijních programů Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína.


Věnujte prosím pozornost aktuálním nařízením kolem výuky v souvislosti s covid-19: https://www.muni.cz/koronavirus

Výuka v podzimním semestru 2020 se řídí Metodickým pokynem RMU 2/2020

Dopis pro studenty RECETOX k zahájení podzimního semestru 2020


První ročníky Bc. a Mgr.

Pro studenty prvního ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia doporučujeme prostudovat Manuál studenta dostupný na webu sci.muni.cz.

PhD Studium

Studenti doktorských studijních programů naleznou základní informace k průběhu studia na webu Přírodovědecké fakulty.