Pro uživatele

Výzkumná infrastruktura RECETOX nabízí své kapacity a služby vědecké komunitě, a to jak interním, tak externím uživatelům. Uživatelé z akademické sféry a výzkumných organizací mohou požádat o přístup k infrastruktuře v rámci projektu „Open Access“, který pokrývá většinu souvisejících výdajů a poskytuje přístup na základě otevřené soutěže.

Uživatelé z průmyslové a komerční sféry jsou také vítáni, a to i přes to, že nemohou využít přístupu k infrastruktuře hrazeného z výše uvedeného projektu.

Akademičtí uživatelé

  • Přístup k infrastruktuře prostřednictvím otevřené soutěže projektu Open Access
  • Moderní vybavení a široká expertíza
  • Možnost školení
  • Různé režimy přístupu do infrastruktury

Více informací

Firmy a komerční služby

  • Smluvní a kolaborativní výzkum
  • Možnost dlouhodobé spolupráce i dílčích analýz
  • Akreditované laboratoře
  • Konkurenceschopné ceny

Více informací

RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.

Koordinátorka výzkumné infrastruktury


telefon: 549 49 3123
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info