Výzkumná infrastruktura a služby

Výzkumná činnost centra je podporována nejmodernější výzkumnou infrastrukturou, která je částečně centralizovaná do samostatných jednotek, tzv. core facilit.

Výzkumná infrastruktura funguje na principu „open access“, v rámci kterého poskytuje své kapacity interním i externím uživatelům z akademické i průmyslové sféry.

Výzkumná infrastruktura RECETOX poskytuje fyzický i virtuální přístup ke svým unikátním kapacitám.
Informace o službách infrastruktury naleznete v popisu jednotlivých core facilit a sekci pro uživatele

Výzkumná infrastruktura RECETOX se orientuje na oblast vztahů mezi životním prostředím a zdravím, konkrétně na výzkum environmentálních, pracovních i dietárních expozic toxickým látkám a jejich dopadů na společnost v holistickém konceptu exposomu. Podporuje realizaci interdisciplinárních výzkumných projektů a umožňuje

  1. analýzy širokého spektra antropogenních a přírodních toxinů v environmentálních nebo biologických matricích,
  2. provozování dlouhodobých environmentálních a populačních studií,
  3. vývoj komplexních softwarových nástrojů pro správu, analýzu, interpretaci a vizualizaci dostupných dat.

Od roku 2010 je výzkumná infrastruktura RECETOX zařazena do „Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace“ a podporována českou vládou.

Výzkumná infrastruktura RECETOX se podílela na zakládání českého národního uzlu ACTRIS RI (ESFRI RI).

V současné době si RECETOX klade za cíl vytvořit novou distribuovanou výzkumnou infrastrukturu v oblasti hodnocení expozice životního prostředí na evropské úrovni (ESFRI).

Výzkumná infrastruktura RECETOX v roce 2020

3 core facility

Výzkumná infrastruktura RECETOX je rozdělena do tří hlavních celků poskytujících profesionální služby.

60 % externích uživatelů

Téměř dvě třetiny uživatelů infrastruktury přichází ze zahraničních či ostaních národních výzkumných institucí.

770 člověkodnů a 15 000 analýz

realizovaných uživateli a pro uživatele v režimu Open Access

7000 uživatelů

včetně účastníků školení, workshopů a dalších akcí realizovaných výzkumnou infrastrukturou

Centrální laboratoře RECETOX

Centrální laboratoře RECETOX zahrnují akreditované Laboratoře stopových analýz, mikrobiomové laboratoře, laboratoře analýzy biomarkerů a environmentální monitorovací sítě. Zkušení odborníci laboratoří pracují v systému QA/QC, používají ověřené analytické metody s využitím moderních zařízení pro odběr vzorků, extrakce, frakcionace, čištění a instrumentální analýzu vzorků.

Více o Centrálních laboratořích RECETOX

Populační studie CELSPAC

Nová výzkumná platforma na podporu populačních studií byla založena v roce 2014 jako třetí „core facilita“ Výzkumné infrastruktury RECETOX. Tato facilita participuje na realizaci epidemiologických longitudinálních studií CELSPAC, jako je například ELSPAC či studie TNG. Pro účely dalšího výzkumu spravujeme rozsáhlé databáze epidemiologických studií a budujeme novou biobanku.

Více o Populačních studiích CELSPAC

Datové služby

Facilita vytváří systém, prostředí a podporu pro fungování výzkumné infrastruktury RECETOX a výzkumných skupin centra, a zajišťují komplexní management výzkumných dat a jejich interoperabilitu. Zajišťuje přístup do databází a informačních systémů, jako je např. GENASIS, a poskytuje uživatelům specifické služby a biostatistické a bioinformatické analýzy dat z existujících databází, ale i z nových experimentů či vlastních dat uživatelů.

Datové služby

Laboratorní kapacity neanalytického typu

Kapacity akreditovaných laboratoří stopových analýz doplňují distribuované kapacity specializovaných laboratoří podporujících výzkum v oblastech fotochemie, supramolekulární chemie, toxikologie a proteinového inženýrství. Přístup k nim se řídí stejnými pravidly, jako přístup do výše zmíněných core facilit. 

Další laboratorní kapacity

Jsme zapojeni v

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info