Výzkumné programy

Naší vizí je stát se světovou špičkou ve výzkumu environmentálních a dalších faktorů (tzv. exposom) působících na zdraví, život a stárnutí člověka a tím přispívat k vývoji inovativních přístupů k ochraně životního prostředí a zdraví a nástrojů pro prevenci, diagnostiku a řešení souvisejících problémů. Chceme přispívat k vědecké spolupráci v oblasti výzkumu životního prostředí a zdraví v rámci Evropského výzkumného prostoru, odstranit nejednotnost existujících dat o životním prostředí a zdraví v Evropě a umožnit efektivnější využívání dostupných dat a znalostí pro zlepšení hodnocení a řízení rizik, chemického managementu, tvorby a úpravy regulace a legislativy založené na důkazech a datech a tvorby politik v nejrůznějších odvětvích pro lepší ochranu zdraví.

Podporujeme rozvoj inovačních politik v oblasti zdraví, poskytování kvalitnější zdravotní péče a zároveň posílení průmyslové konkurenceschopnosti vývojem nových biomarkerů expozice, účinků a citlivosti, zlepšených analytických technik, přístupů k modelování a softwarových nástrojů s hlavním cílem minimalizovat dopad nemocí souvisejících s expozicí populací toxickým látkám v životním prostředí, snížení budoucích zdravotních nákladů souvisejících s chronickými stavy a zlepšení zdraví a blahobytu evropských občanů.

Naše výzkumné týmy jsou sdruženy do pěti výzkumných programů: 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info