Spolupráce se školami

Spolupráci se středními školami se RECETOX věnuje dlouhodobě, a to jak prostřednictvím vlastních akcí (exkurze, semináře, workshopy), tak účastí na akcích pro veřejnost organizovaných jinými subjekty (MjUNI, Bioskop, Noc vědců, Brněnské dny pro zdraví a řada dalších aktivit). Snažíme se studenty i učitele informovat o aktuálních vědeckých poznatcích o životním prostředí a také motivovat studenty k vysokoškolskému vzdělání přírodovědných oborů.

Pro učitele a studenty středních škol nabízíme:  

  • komentovanou prohlídku laboratoří a chovů na RECETOXu – obvykle obsahující úvodní přednášku a následně návštěvu laboratoří (program na 2 hodiny),
  • tematické přednášky ve výuce na středních školách (zejména pro třetí a čtvrté ročníky SŠ Jihomoravského kraje) – dle výběru učitele (délka přednášky dle domluvy 45-90 min),
  • studentský workshop „RECETOX ručně“  - probíhá 1x ročně pro studenty 3. a 4. ročníků v období leden až únor,
  • témata Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Aktivně se podílíme také na korespondenčních kurzech (ViBUCH a IBIS) nebo na sestavení úloh v rámci soutěže N-trophy.

 

Kontakt

RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.
telefon: 775 857 397
e‑mail:

Nabídka přednášek pro školy

Doba otrávená? Zeptejte se člověka na čipu

Jak spolehlivě rozpoznat zdraví nebezpečné chemické látky od těch neškodných či prospěšných? Jak v laboratoři určit zdraví škodlivé hladiny chemických látek, odkud se berou hygienické limity? Od středověkých ochutnávačů přes pokusy na zvířatech až k moderním alternativám, jako jsou lidské kmenové buňky, mikrotkáně nebo organoidy na Petriho miskách či v siloxanových čipech.

Jazyk přednášky: Čeština

Klíčová slova: Toxikologie, buněčná biologie

Mikrobiom - neviditelný svět

Naše těla jsou osídlena bilióny bakterií. Jejich počet převyšuje počet našich vlastních buněk a ukazuje se, že právě bakterie žijící v našich střevech mají velký vliv na naše zdraví. V této přednášce budou prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu střevního mikrobiomu, který hraje významnou roli při rozvoji např. autoimunitních onemocnění, celiakie, diabetes 1. typu, astmatu, obezity a alergie.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Zdraví, mikrobiologie, molekulární biologie

Snižuje televize naši inteligenci?

I když to na první pohled nevypadá, půjde o přednášku s chemickým tématem. Nebudeme se totiž zabývat tím, na co se v televizi díváme, ale zaměříme se na chemické látky přidávané do různého vybavení, třeba i do materiálů, ze kterých je vyrobena televize. Dozvíte se, proč je důležité sledovat chemické látky i uvnitř budov a jak takové vnitřní prostory vzorkujeme. A samozřejmě si povíme něco o samotných chemických látkách a zaměříme se na konkrétní příklad - zpomalovače hoření: Proč se přidávají do materiálů? Mohou mít na nás negativní vliv? A jak snížit svoji expozici těmto látkám?

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Chemie, vnitřní prostředí, chemické znečištění, vzduch, prach

Půda - přehlížená, avšak klíčová složka ekosystémů

Půda, jako klíčová složka ekosystémů, podobně jako voda, vzduch, plní zásadní ekosystémové funkce v terestrickém životním prostředí. Mezi ty, které mají největší váhu pro člověka patří, že bez půdy stále neumíme produkovat jídlo a krmivo. Přesto bývá její ochrana hodně podceňována. V dnešní době čelí půdy světa rozsáhlé degradaci a rychle ubývají. Přednáška vysvětlí proč je půda tak významná pro ekosystém a pro člověka, co se v ní odehrává za klíčové procesy, jak je spojena s produkcí potravin. Dále budou popsány hlavní typy degradací půd v dnešním světě a trochu detailněji se pozornost zaměří na degradace spojené s kontaminací.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Půda, ekologie, chemie, degradace, znečištění

Modelování epidemiologie COVID-19

Epidemiologické modely umožňují krátkodobou i střednědobou předpověď počtu nově potvrzených případů onemocnění a tvoří podklad pro předpovědi dalších klíčových charakteristik: počtu hospitalizovaných, počtu osob v těžkém stavu nebo pacientů s vysoce intenzivní péčí. Standardem v modelování vývoje akutních infekčních onemocnění jsou tzv. SIR modely, v nichž jsou jedinci v populaci v každém okamžiku zařazeni do jednoho ze stavů, kompartmentů, odpovídajících jednotlivým stadiím onemocnění. Výstupem modelu jsou kromě predikce počtu nově potvrzených případů zároveň kalibrované hodnoty parametrů modelu, zejména základní/efektivní reprodukční číslo, standardně označované jako R.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Modelování, statistika, COVID-19

Plastics in the oceans: Environment and Humans

This lecture describes the main accumulation areas of marine debris in the world´s oceans. How important is society, human habits, and reciclyng?. And finally present the main effects on Marine organisms.

Language of the lecture: Spanish

Key words: Plastics, society, marine organisms

Environmental pollution in developing countries: challanges and solutions

The lecture will highlight environmental problems being faced in developing countries and what could be the solutions.

Language of the lecture: English

Key words: Environmental pollution, health, environmental justice

How buildings affect our health

This lecture will highlight the ways that the buildings where we spend most of our time (homes, schools, offices, etc.) can affect our health, discussing emissions of chemicals from the products we use as well as how new trends towards "green" buildings can help or harm the health impact of buildings.

Language of the lecture: English

Key words: Chemical pollution, green buildings, health

Ekotoxikologie - toxické látky kolem nás a co s tím?

V přednášce představujeme vědní a aplikovaný obor Ekotoxikologie, který se zabývá poznáváním účinků chemického znečištění na organismy v prostředí (včetně člověka). Hlavní části přednášky

  1. Cizorodé látky v prostředí - Které látky? Kolik jich je? V jakých koncentracích?
  2. Jak poznáme, že látka je "ekotoxická" (úvod do experimentálního testování, využití výsledků - např. v zákonech, v průmyslu).

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Chemie + biochemie + biologie + ekologie = Ekotoxikologie

Lidská a veterinární léčiva v přírodě

V přednášce jsou představeny jak pozitivní, tak i stinné stránky masivního používání léčiv v současnosti. Spojujeme širší informace s poznatky z vlastního výzkumu. Po úvodu do problematiky léků (humánní a veterinární léčiva, vývoj, užívání a kontrola v praxi) diskutujeme:

  1. VÝSKYT léčiv v prostředí (příklady konkrétních léčiv, v kterých složkách prostředí a v jakých hladinách-koncentracích byly a jsou nacházeny),
  2. Nejvýznamnější známé negativní DOPADY (léčiva s mutagenními účinky, nečekaná ekotoxicita a především problém antimikrobiální rezistence), a
  3. Možnosti PREVENCE a náprav (co s problémy můžeme dělat).

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: ekotoxikologie, biochemie, farmacie

DNA a životní prostředí

V přednášce bude představena struktura a funkce DNA a bude vysvětleno, jak je tato nositelka genetické informace ovlivněna působením chemických látek v životním prostředí. Po krátkém teoretickém úvodu a představení stručné historie objevení DNA a vzniku genetické toxikologie, uvedeme případovou studii o působení UV filtru v kosmetických přípravcích na DNA.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: genetika, toxikologie, lidská DNA, vliv prostředí, mutagenita

Mikroplasty v prostředí

Přednáška je věnována vzrůstajícímu ekologickému problému a to mikroplastům v prostředí. Přednáška zahrnuje informace jak o původu a distribuci plastů a mikroplastů v přírodě tak o negativních dopadech na organismy a ekosystém.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Mikroplasty, perzistence, kosmetika

Jste ve stresu? co to vlastně znamená?

Studenti jsou seznámeni se základními přístupy k definici stresu. Je diskutována problematika měření stresu v různých prostředí a různých populačních skupin (např. u pilotů či v armádě). Je diskutován příspěvek stresu ke vzniku některých onemocnění, včetně současné epidemiologické situace s onemocněním covid-19.

Jazyk přednášky: čeština

Klíčová slova: Medicína, prostředí, chemie, biologie, fyzika

How do we evaluate the toxicity and predict health effects of chemical pollutants?

The lecture will highlight the importance of evaluating the effects of pollutants on health, and the challenges of doing it for hundreds of thousands of chemicals. We will show how it helps to understand the mechanisms by which pollutants exert their effects, from small molecules to tissues, organs and organisms.

Language of the lecture: French

Key words: Chemical pollution, toxicity, health, molecular mechanisms

Pesticides in the atmosphere

This lecture will deal with the presence of pesticides in the atmosphere, the pesticide consumption in EU and important processes influencing the pesticides in the air will be discussed. Finally some case studies on pesticide in air will be presented.

Language of the lecture: French

Key words: sampling, atmosphere, pesticides

Workshopy a prohlídky na RECETOXuŽivotní prostředí a zdraví

Opravdu mají antibakteriální roušky antibakteriální vlastnosti? Znáš svou uhlíkovou stopu? Co je víc nebezpečné: plasty nebo mikroplasty?

Přijď se podívat na vlastní oči!

Typ: 3 hodinový workshop

Cílová skupina: středoškoláci 3. a 4. ročníku, možnost domluvit i pro celé třídy, učitelé biologie/chemie

Termín: celoročně - na domluvě
max. počet účastníků: 24

Místo konání: pavilon B7,
Kamenice 5, Univerzitní kampus
Bohunice

Cena: 100Kč/os.

 

 

RECETOX ručně

V čem jsou nebezpečné účtenky z obchodu? Najdeme zpomalovače hoření v televizi? Jak těžké jsou Tvé kosti, svaly, tuky? Kolik rtuti
máš ve vlasech? Chceš znát odpovědi a i něco víc?

Přijď se podívat na 1 den k nám na RECETOX!

Typ: jednodenní workshop

Cílová skupina: středoškoláci (nejlépe 3. a 4. ročníků) se zálibou v biologii a chemii, možné i pro třídy

Termín: Po domluvu termínu prosím kontaktujte Kateřinu Novákovou
max. počet účastníků: 15 -20

Místo konání: pavilon D29, univerzitní kampus Bohunice

Cena: zdarma

Chcete se zúčastnit? 
Kontaktujte RNDr. Kateřinu Novákovou, PhD. 
katerina.novakova@recetox.muni.cz 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info