Mezinárodní vědecká rada centra

Mezinárodní vědecká rada centra je externím poradním a oponentním orgánem podporujícím strategický rozvoj a zvyšování kvality výzkumných a vzdělávacích aktivit Centra. Jejími členy jsou mezinárodně uznávaní odborníci pokrývající svou expertízou výzkumné směry Centra.

Mezinárodní vědecká rada centra dlouhodobě sleduje rozvoj Centra a kvalitu jeho výstupů, pravidelně projednává výroční zprávy o činnosti a roční strategické plány předkládané Ředitelem. Členové Mezinárodní vědecké rady centra působí zároveň jako ambasadoři Centra, podporují jeho marketing, napomáhají šíření jeho dobrého jména a jeho zapojení do mezinárodních partnerství. Nejméně jednou za čtyři roky provádí Mezinárodní vědecká rada centra detailní hodnocení Centra a jeho součástí i jednotlivých výzkumných skupin na místě. Mezinárodní vědecká rada centra slouží zároveň jako Mezinárodní vědecká rada Výzkumné infrastruktury. Vyjadřuje se ke zprávám o činnosti Výzkumné infrastruktury předávaným na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, k průběžným sebehodnotícím zprávám a rozvojovým strategiím Výzkumné infrastruktury předkládaným Ředitelem.

prof. John Giesy

prof. John Giesy

Předseda Mezinárodní vědecké rady 

University of Saskatchewan, Canada
Canada Research Chair in Environmental Toxicology

prof. Bryan Brooks

prof. Bryan Brooks

Environmental Sciences
Baylor University

Prof. Marc R. Cullen, MD

Prof. Marc R. Cullen, MD

Center for Population Health Sciences
Stanford University, USA

prof. Gary Miller

prof. Gary Miller

Environmental Health Sciences
Columbia University

Prof. Nicola Pirrone

Prof. Nicola Pirrone

National Research Council of Italy
Research director

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info