Mezinárodní vědecká rada centra

Mezinárodní vědecká rada centra je externím poradním a oponentním orgánem podporujícím strategický rozvoj a zvyšování kvality výzkumných a vzdělávacích aktivit Centra. Jejími členy jsou mezinárodně uznávaní odborníci pokrývající svou expertízou výzkumné směry Centra.

Mezinárodní vědecká rada centra dlouhodobě sleduje rozvoj Centra a kvalitu jeho výstupů, pravidelně projednává výroční zprávy o činnosti a roční strategické plány předkládané Ředitelem. Členové Mezinárodní vědecké rady centra působí zároveň jako ambasadoři Centra, podporují jeho marketing, napomáhají šíření jeho dobrého jména a jeho zapojení do mezinárodních partnerství. Nejméně jednou za čtyři roky provádí Mezinárodní vědecká rada centra detailní hodnocení Centra a jeho součástí i jednotlivých výzkumných skupin na místě. Mezinárodní vědecká rada centra slouží zároveň jako Mezinárodní vědecká rada Výzkumné infrastruktury. Vyjadřuje se ke zprávám o činnosti Výzkumné infrastruktury předávaným na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, k průběžným sebehodnotícím zprávám a rozvojovým strategiím Výzkumné infrastruktury předkládaným Ředitelem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info