Mezinárodní vědecká rada centra

Mezinárodní vědecká rada centra je externím poradním a oponentním orgánem podporujícím strategický rozvoj a zvyšování kvality výzkumných a vzdělávacích aktivit Centra. Jejími členy jsou mezinárodně uznávaní odborníci pokrývající svou expertízou výzkumné směry Centra.

Mezinárodní vědecká rada centra dlouhodobě sleduje rozvoj Centra a kvalitu jeho výstupů, pravidelně projednává výroční zprávy o činnosti a roční strategické plány předkládané Ředitelem. Členové Mezinárodní vědecké rady centra působí zároveň jako ambasadoři Centra, podporují jeho marketing, napomáhají šíření jeho dobrého jména a jeho zapojení do mezinárodních partnerství. Nejméně jednou za čtyři roky provádí Mezinárodní vědecká rada centra detailní hodnocení Centra a jeho součástí i jednotlivých výzkumných skupin na místě. Mezinárodní vědecká rada centra slouží zároveň jako Mezinárodní vědecká rada Výzkumné infrastruktury. Vyjadřuje se ke zprávám o činnosti Výzkumné infrastruktury předávaným na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, k průběžným sebehodnotícím zprávám a rozvojovým strategiím Výzkumné infrastruktury předkládaným Ředitelem.

prof. Bryan Brooks

prof. Bryan Brooks

Předseda ISAB
Environmental Sciences, 
Baylor University

prof. John Giesy

prof. John Giesy

Místopředseda ISAB
Canada Research Chair in Environmental Toxicology

Prof. Jana Roithová

Prof. Jana Roithová

Profesor - Professor - Spectroscopy and Catalysis
Chair: Spectroscopy and Catalysis
Radboud University (NL)

prof. Gary Miller

prof. Gary Miller

Environmental Health Sciences
Columbia University

Prof. Robert Barouki

Prof. Robert Barouki

Professor of Biochemistry
Director Inserm unit 1124, University of Paris
Head of metabolomic biochemistry laboratory, Necker Enfants malades Hospital, Paris

Prof. Martine Vrijheid

Prof. Martine Vrijheid

Head of the Childhood and Environment Programme
Research Professor and Coordinator of INMA-Sabadell Cohort
IS Global, Spain
Prof. Nicola Pirrone

Prof. Nicola Pirrone

National Research Council of Italy
Research director

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info