Laboratoře neanalytického typu

Kapacity akreditovaných centrálních laboratoří stopových analýz doplňují distribuované kapacity specializovaných laboratoří podporujících výzkum v oblastech fotochemie, supramolekulární chemie, toxikologie a proteinového inženýrství. Tyto vysoce specializované jednotky významně posilují potenciál výkumné infrastruktury pro spolupráci s aplikačním sektorem podporou vývoje nových biotechnologií, materiálů, signálních molekul a testovacích systémů.

Dostupné vybavení těchto laboratoří je stručně uvedeno v následujícím přehledu. Pro další a podrobnější informace o konkrétních expertýzách a službách kontaktujte níže uvedené kontaktní osoby.

Laboratoře fotochemie a supramolekulární chemie

Expertiza a služby

   • Vývoj fotoaktivovatelných sloučenin pro biologii a medicínu
   • Vývoj a aplikace supramolekulárních systémů
   • Studium mechanismů chemických reakcí
   • Časově rozlišená spektroskopie

Zařízení a vybavení

   • Záblesková spektroskopie (500 ps Nd-YAG laser)
   • Pump-and-probe spektroskopie (150 fs Ti: safírový laser)
   • UV/VIS/NIR absorpční spektroskopie
   • Emisní spektroskopie
   • Organické syntézy
   • NMR, GC, HPLC, GC-(HR)MS, HPLC-TOF, MALDI (sdíleno) 

 

Pro více informací kontaktujte prof. Petra Klána.

Laboratoře proteinového inženýrství

Expertiza a služby

 • Návrh biosenzorů pro detekci látek znečišťujících životní prostředí
 • Stanovení struktury bílkovin v roztoku
 • Stanovení termodynamických parametrů a stability bílkovin
 • Příprava biokatalyzátorů pro degradaci toxických odpadů
 • Analýza enzymatických aktivit a specifických profilů substrátu
 • Čištění intracelulárních proteinů pomocí kapalinové chromatografie
 • Stanovení velmi nízkých koncentrací těkavých sloučenin
 • Analýza interakce protein-ligand
 • Identifikace reakčních produktů a toxických meziproduktů
 • Vytvoření emulzí pro enzymatické katalytické reakce
 • Screening substrátových specifik a screeningu inhibitorů
 • Stanovení koncentrací proteinů a DNA
 • Stanovení pH v kapalném médiu
 • Automatizovaná manipulace s malými objemy kapalin
 • Screening enzymatických reakcí

Zařízení a vybavení

 • Advanced Compact Ion Chromatograph
 • CD Spektropolarimetr 
 • Robotické stanice pro sběr kolonií
 • Desintegrator
 • Differential scanning calorimeter
 • Fermenter
 • Fluorescenční spektrofotometr
 • FPLC 
 • Plynový chromatograf 
 • Isothermal titration calorimetr 
 • Hmotnostní spektrometr 
 • Microfluidizer
 • Microplate Reader 
 • Nanodrop
 • pH Titrator
 • Robotické pipetování
 • Rapid Quench Flow 
 • Spectrophotometer Ultrospec
 • Stopped Flow

 

Pro více informací kontaktujte dr. Davida Kováře.

Toxikologie a Ekotoxikologie

Expertiza a služby

   • Ekotoxikologické testy pro vodní a půdní prostředí (D. rerio, X.laevis, D.magna, Ch.riparius, C.elegans, E.fetida, F.candida, E.crypticus, řasy, sinice, bakterie)
   • Laboratorní zkoušky in vitro: molekulární a 3R/3D toxikologivč. kmenových buněk, endokrinní disrupce, genotoxicita
   • Vysokokapacitní toxikologický screening a zobrazování v reálném čase (epMotion, Flow CAM, TissueFAX, RTCA xCelligence, Zeiss w/Metasystems)
   • Analýzy biodostupnosti a mikrobiálních parametrů (online OxiTop, online GC/TCD, SFE-GC/MS)
   • Pokročilé reporterové testy pro hodnocení kontaminovaných vzorků(dioxinová aktivita, estrogenita, androgenita a další)
   • Kvalita vod rizikpřírodních toxinů (sinice, cyanotoxiny)
   • Zdravotní a environmentální rizika – pracovní prostředí, průmyslové chemikálie, pesticidy, léčiva

Zařízení a vybavení

 • Ekotoxikologie - stabilní chovy  vodních a půdních živočichůkultury řas, sinic, bakterií
 • Vzorkování a zpracování vzorků (analýzyvod, sinica jejich toxinůFlowCambiologické vzorky – extraktory, homogenizátory, SPE, lyofilizátor Christ, autoklávy)
 • Toxikologické laboratořein vitro (flowboxy, inkubátory 15-37°C. regulace CO2 a O2cell counters, automatizace epMotion, BioTek BioSpa, hlubokomrazící boxy, LN2)
 • Zobrazovacía high-throughput technologie (mikroskopy Zeiss, Tissue FAXSi4flow-cytometer Apogee, RTCA xCELLigence SP)
 • Mikrodeskové analyzátory – 96, 384a1536 jamek (BioTek Synergy, Cytation, PowerWave, Thermo Luminoskan Ascent, BMG-Labtech POLARstar OPTIMA),
 • Molekulární biologie, proteiny, biochemie (NanoDrop,termocyklery Roche LightCycler, Biometra, Rotor-Gene; ELFO a Western transfer - BioRad a Milliporedokumentace – X-ray, ECL/UV/WL – UVITEC a DNR MF-Chemibis)
 • Analytická toxikologie – Waters Xevo HPLC/MSMS, Agilent GC/MS.

Pro více informací kontaktujte prof. Luďka Bláhu

Bez popisku

RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.

Koordinátorka výzkumné infrastruktury

telefon: 549 49 3123
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info