Věda a společnost

Součástí RECETOXu je Národní centrum pro toxické látky (NC) a Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos technologií (SCRC), která společně podporují rychlý přenos nových poznatků z dlouhodobého výzkumu do environmentální praxe na národní i mezinárodní úrovni.

NC propojuje inovační potenciál celého centra RECETOX s požadavky partnerů a identifikuje příležitosti k využití výsledků výzkumu v České republice na úrovni státní správy, měst a krajů a zajišťuje osvětu a sdílení informací. SCRC je vyhledávaným partnerem mezinárodních organizací OSN (UNEP, UNIDO, UNDP) v oblasti rozvoje globálních monitorovacích a informačních systémů včetně budování potřebných expertních kapacit. Obě centra také rozvíjejí spolupráci s průmyslovými partnery, soukromým sektorem, orgány regionální a státní správy, ale i s dalšími vědeckými a vzdělávacími institucemi, nevládními organizacemi a širokou veřejností na národní i mezinárodní úrovni.

RECETOX rovněž poskytuje své odborníky do expertních pracovních skupin na národní i do expertních orgánů na mezinárodní úrovni, kde zajišťuje zastoupení ČR.

RECETOX je také aktivní v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO), která koordinuje mezinárodní snahy o vybudování systému globálního pozorování Země (GEOSS). RECETOX je vedoucím partnerem GEOSS v oblasti zdraví a iniciativy GEO ke globálním monitorovacím systémům pro perzistentní organické polutanty (GOS4POPs).

Více o Národním centru Více o Regionálním centru

Bez popisku

Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A.

vedoucí pracoviště – Národní centrum


telefon: 549 49 3063
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info