RECETOX je výzkumné centrum Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2018 oslavil 35 let své existence. RECETOX se zabývá výzkumem a výukou v oblasti managementu environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás.

Výzkumná témata

V našem výzkumu se zaměřujeme na:

  • hledání zdrojů environmentálních kontaminantů,
  • studium jejich chování v prostředí,
  • modelování jejich dálkového transportu,
  • bioakumulace v živých organismech a
  • jejich vliv na zdraví organismů a lidí.

Výzkum v RECETOXu

Výuka a studium

Realizujeme výuku ve všech stupních vysokoškolského studia v interdisciplinárních studijních programech:

  • Životní prostředí a zdraví
  • Matematická biologie a biomedicína.

Výuka na RECETOXu

prof. Jana Klánová

„Výzkumné centrum RECETOX se zabývá interdisciplinárním výzkumem a vzděláváním v oblasti životního prostředí a zdraví.“

prof. Jana Klánová
Ředitelka RECETOXu

Výzkumná infrastruktura

Výzkumná infrastruktura RECETOX poskytuje otevřený přístup k technologiím a službám tří unikátních core facilit:

  • Laboratoře stopových analýz,
  • Populační studie,
  • Informační systémy.

Využijte Open Access

Věda a společnost

Prostřednictvím Národního centra pro toxické látky a Regionálního centra pro budování environmentálních kapacit podporuje RECETOX Českou republiku a mezinárodní instituce při plnění souvisejících mezinárodních smluv a dohod, např. Stockholmské konvence.
Tím uvádí do praxe výsledky výzkumu a vývoje, které tak mohou nabývat podoby nové legislativy, či přispět k zákazu výroby škodlivých látek či produktů, které je obsahují.

Více o Regionálním a Národním centru

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info